L biến thiên Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất

Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $L= L_1$ và $L=L_2$ điện áp ở hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại $U_{L_{max}}$ và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là $0,24 \alpha$ ($0<\alpha<\dfrac{\pi }{2}$). Khi $L= L_{2}$ điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị $0,5U_{L_{max}}$ và điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là $\alpha$. Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây
A. 0,24rad
B. 1,49rad
C. 1,35 rad
D. 2,32rad
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $L= L_1$ và $L=L_2$ điện áp ở hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại $U_{L_{max}}$ và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là $0,24 \alpha$ ($0<\alpha<\dfrac{\pi }{2}$). Khi $L= L_{2}$ điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị $0,5U_{L_{max}}$ và điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là $\alpha$. Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây
A. 0,24rad
B. 1,49rad
C. 1,35 rad
D. 2,32rad
Lời giải

Mình nghĩ cái chỗ này Khi $L= L_1$ và $L=L_2$ điện áp ở hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại $U_{L_{max}}$ thì chỉ là $L=L_1$ thôi :D. Chắc cậu gõ nhầm :D
Khi $U_{L_{max}}$ ta có $U_{RC}\perp U_{AB}$
$\Rightarrow \left(\vec{U}_{RC};i\right)=\dfrac{\pi }{2}-0,24\alpha$
Mà theo hàm sin trong tam giác ta có:
$U_{L_{max}}=\dfrac{U_{AB}}{\sin \left(0,24\alpha\right)}$(1)
Khi $L=L_2$ thì góc giữa $\left(\vec{U}_{RC};i\right)$ là không đổi và điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là $\alpha$
Tương tự ta có
$\dfrac{0,5U_{L_{max}}}{\sin \left(\dfrac{\pi }{2}+0,76\alpha\right)}
=\dfrac{U_{AB}}{\sin \left(0,24\alpha\right)}$(2)
Từ $\left(1\right); \left(2\right)$ suy ra $\alpha=1,38 rad$
Vậy chọn đáp $C$
p/s: Mình làm chả biết đúng không...........:3
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $L= L_1$ và $L=L_2$ điện áp ở hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại $U_{L_{max}}$ và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là $0,24 \alpha$ ($0<\alpha<\dfrac{\pi }{2}$). Khi $L= L_{2}$ điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị $0,5U_{L_{max}}$ và điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là $\alpha$. Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây
A. 0,24rad
B. 1,49rad
C. 1,35 rad
D. 2,32rad
Mở nút Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán: sử dụng công thức $U_L=U_{L_{max}} \cos \left(\varphi-\varphi_o\right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Khi giá trị R tăng thì Bài tập Điện xoay chiều 4
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Giá trị R và C1 là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
ptnhungnp f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Tuân f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Giá trị của R là?? Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Z C biến thiên Giá trị $U_{L_{max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị k gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 7
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
Văn Long C biến thiên Giá trị nào của C sau đây thì Uc=0.8Uc-max ? Bài tập Điện xoay chiều 7
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Giá trị Ucmax gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
minhlamdc Giá trị của n là Bài tập Điện xoay chiều 9
phanha11a1 L biến thiên Giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n là. Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top