Tính áp lực của quả cầu

Bài toán
Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc $\alpha = 45^{0}$. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2kg. Bỏ qua ma sát và lấy g = 10$ \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?
bR4lJ37.jpg
Nhờ các bạn giải giúp, thanks!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc $\alpha = 45^{0}$. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2kg. Bỏ qua ma sát và lấy g = 10$ \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?
bR4lJ37.jpg
Nhờ các bạn giải giúp, thanks!
Lời giải

Bài này phải nói là quá quá dễ luôn! Để vật cân bằng thì $\vec N_1+\vec N_2=-\vec P$
1417000992080-785774362.jpg

Theo định luật 3 Niuton thì $Q_1=N_1,Q_2=N_2$ nhưng cần chú ý $\vec Q_1,\vec Q_2$ có điểm đặt ở trên mặt phẳng nghiêng nhé!
 

Quảng cáo

Top