Nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc ?

Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng 1 m, khối lượng quả nặng là m gam dđđh dưới tác dụng của ngoại lực F=$F_{0}*\cos \left(2\pi ft+\dfrac{\pi }{2}\right)$ . Lấy g=$\pi ^{2}$=10 m/s$^{2}$ . Nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc :
A. Không thay đổi
B. Tăng rồi giảm
C. Giảm rồi tăng
D. Luôn tăng
 
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng 1 m, khối lượng quả nặng là m gam dđđh dưới tác dụng của ngoại lực F=$F_{0}*\cos \left(2\pi ft+\dfrac{\pi }{2}\right)$ . Lấy g=$\pi ^{2}$=10 m/s$^{2}$ . Nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc :
A. Không thay đổi
B. Tăng rồi giảm
C. Giảm rồi tăng
D. Luôn tăng
Lời giải
Ta thấy:

$0,1\left(Hz\right)

Trong dao động cưỡng bức, tần số ngoại lực cưỡng bức càng gần tần số dao động riêng của vật thì biên độ dao động càng gần biên độ cộng hưởng. Do đó ta chọn B.

 
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng 1 m, khối lượng quả nặng là m gam dđđh dưới tác dụng của ngoại lực F=$F_{0}*\cos \left(2\pi ft+\dfrac{\pi }{2}\right)$ . Lấy g=$\pi ^{2}$=10 m/s$^{2}$ . Nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc :
A. Không thay đổi
B. Tăng rồi giảm
C. Giảm rồi tăng
D. Luôn tăng
Lời giải
$f_0=0,5Hz$... do vậy khi tần số tăng từ $0,1Hz$ đến $0,5Hz$ thì biên độ tăng tới cực đại sau đó $f$ tiếp tục tăng thì biên độ sẽ lại giảm. Chọn B.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Nếu gắn vật khối lượng $m=\sqrt{m_{1}m_{2}}$ vào lò xo trên thì nó dao động với tần số góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
C Con lắc gồm lò xo có chiều dài $l= 20cm$ và vật có khối lượng m, dao động với tần số 2Hz. Nếu lò xo Bài tập Dao động cơ 3
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
H Nếu xem đồng hồ thứ hai chạy đúng thì đồng hồ thứ nhất chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Nếu tiếp tục đi thêm một đoạn $3S$ nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
KingMan Nếu vật tiếp tục đi một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
vtinhkp Nếu đảo chiều điện trường mà vẫn giữ nguyên cường độ thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
L Nếu chỉ có $K$ tăng $4$ lần thì? Bài tập Dao động cơ 1
CrapWolf Đi tiếp 1 đoạn S nữa thì chỉ còn 3 J và nếu đi tiếp 1 đoạn S nữa thì động năng là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
please help Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm thì li độ tại Q có độ lớn là? Bài tập Dao động cơ 1
T Nếu Q nằm trên vân cực đại thì x có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 4
Huy Nguyễn Nếu đột ngột đổi chiều điện trường ( phương vẫn nằm ngang) thì tốc độ cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 3
huynhcashin Nếu độ cao cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng tăng 2 lần thì cơ năng của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 1
Heavenpostman Nếu thay đổi cách kích thích ban đầu của dao động thì những đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi ? Bài tập Dao động cơ 3
ShiroPin Nếu đồng hồ đặt trong hộp chân không mà vẫn đúng thì nhiệt độ ở trong hộp chân không xấp xỉ là Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Nếu thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc g/10 (g là gia tốc rơi tự do) thì chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 1
lam_vuong Nếu điện trường có cường độ như trên và có phương ngang thì con lắc dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
N Nếu biên độ dao động lúc đầu là 2A thì tổng quãng đường mà vật đi được từlúc dao động cho đến khi Bài tập Dao động cơ 2
N Nếu biên độ dao động là 1,5A thì quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là Bài tập Dao động cơ 1
P Nếu cho con lắc dao động điều hòa trong điện trường giữa 2 bản tụ điện phẳng có véc tơ cường độ điện Bài tập Dao động cơ 6
T Nếu cắt đứt dây nối 2 vật thì con lắc lò xo (gồm lò xo và vật m) dao động với cơ năng bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 7
Spin9x Nếu biên độ dao động ban đầu là 3A thì tổng quãng đường mà vật đi được cho tới khi dừng hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
T Điểm C nằm chính giữa A và B. D là điểm nằm chính giữa A và C. Nếu biên độ tại C là a thì biên độ tạ Bài tập Dao động cơ 1
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
Vớ Vẩn Sóng có tần số là Bài tập Dao động cơ 0
L Tần số góc dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
A Tần số góc của con lắc lò xo là Bài tập Dao động cơ 2
bo tro vat ly Dao động tổng hợp có tần số góc là Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
H Tần số giao động của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
Alga Vật dao động với tần số là? Bài tập Dao động cơ 1
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
N Vật dao động với tần số ? Bài tập Dao động cơ 1
giolanh Biểu thức bình phương tần số góc có dạng Bài tập Dao động cơ 2
truhiki Tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tần số góc dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tần số dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tần số góc dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 4
Uchiha Sasuke98 Tìm tần số góc trong dao động bé của thanh xung quanh vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 0
Hoàng luyên Hai vật dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 3
C Tần số dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top