Chu kì đầu để tọa độ không vượt quá -3,5cm.

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=5\cos \left(4\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)-1cm$. Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để tọa độ không vượt quá $-3,5cm$.
A. $\dfrac{1}{12}s$
B. $\dfrac{1}{8}s$
C. $\dfrac{1}{4}s$
D. $\dfrac{1}{6}s$
 
Last edited:
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=5\cos \left(4\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)-1cm$. Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để tọa độ không vượt quá $-3,5cm$.
Lời giải
$\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu là từ $-\dfrac{\pi }{6}$ đến $\dfrac{7\pi }{6}$
Li độ không quá -3,5cm thì nằm trong vùng -5 đến -2,5cm, tương ứng $\dfrac{5T}{24}$ là $\dfrac{5}{48} s$. Vì thế thời gian cần tìm nhỏ hơn $\dfrac{5}{48}s$.
Chọn A.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
$\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu là từ $-\dfrac{\pi }{6}$ đến $\dfrac{7\pi }{6}$
Li độ không quá -3,5cm thì nằm trong vùng -5 đến -2,5cm, tương ứng $\dfrac{5T}{24}$ là $\dfrac{5}{48} s$. Vì thế thời gian cần tìm nhỏ hơn $\dfrac{5}{48}s$.
Chọn A.
Đáp án A. sao thay vào không đúng chị, chị thử xem lại xem
 
Đáp án A. sao thay vào không đúng chị, chị thử xem lại xem
Không vượt quá thôi mà, chứ có phải toàn bộ từ -3,5cm trở xuống đâu.
Vì chỉ tính trong 2/3 chu kì đầu mà bà chị
Ý chị là $\dfrac{2}{3}$ đấy còn cả phần -5cm lại về 2,5cm mà, thì là $\dfrac{5}{24}$ chứ đâu chỉ $\dfrac{1}{12}$ chu kì đâu.
 
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $\Rightarrow$ khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vật đi từ -2,5 đến -5 rồi quay lại $-2,5\sqrt{3}$ $\Rightarrow$ t=$\dfrac{T}{4}$=$\dfrac{1}{8}$SChọn B. :)
 
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $\Rightarrow$ khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vật đi từ -2,5 đến -5 rồi quay lại $-2,5\sqrt{3}$ $\Rightarrow$ t=$\dfrac{T}{4}$=$\dfrac{1}{8}$SChọn B. :)
Ặc ở trên $-2,5\sqrt{3}$ chị viết -2,5cm mà chẳng ai chỉ. Nhưng phải là thời gian từ -3,5 đến -5 rồi về $-2,5\sqrt{3}$ chứ? Nhỏ hơn $\dfrac{1}{8} s$.
Em nghĩ đề hỏi là không vượt quá -3,5 cm là từ -5 cm đến -3,5 cm mà chị
Đồng ý! Nhưng không có đáp án chính xác! Nghĩa là đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 muốn hỏi khoảng nào thỏa mãn thôi chứ không hỏi trọn cả khoảng.
 
Ặc ở trên $-2,5\sqrt{3}$ chị viết -2,5cm mà chẳng ai chỉ. Nhưng phải là thời gian từ -3,5 đến -5 rồi về $-2,5\sqrt{3}$ chứ? Nhỏ hơn $\dfrac{1}{8} s$.

Đồng ý! Nhưng không có đáp án chính xác! Nghĩa là đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 muốn hỏi khoảng nào thỏa mãn thôi chứ không hỏi trọn cả khoảng.
-3,5+1=-2,5 mà chị
 
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=5\cos \left(4\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)-1cm$. Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để tọa độ không vượt quá $-3,5cm$.
A. $\dfrac{1}{12}s$
B. $\dfrac{1}{8}s$
C. $\dfrac{1}{4}s$
D. $\dfrac{1}{6}s$
Lời giải

Theo đề ra ta có:
$$5 \cos \left(4 \pi t -\dfrac{\pi }{6}\right) -1 \leq -3,5$$
$$\Leftrightarrow 5 \cos \left(4 \pi t -\dfrac{\pi }{6}\right) \leq -2,5$$
$$\Leftrightarrow \cos \left(4 \pi t -\dfrac{\pi }{6}\right) \leq \dfrac{-1}{2}$$
Do chỉ xét trong $\dfrac{2T}{3}$ nên:
$$\dfrac{4\pi }{3} \leq 4\pi t -\dfrac{\pi }{6} \leq \dfrac{2\pi }{3}$$
$$\Leftrightarrow \dfrac{3}{8} \leq t \leq \dfrac{5}{24}$$
Vậy ta có đáp án C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
LOVELY Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua VTCB lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 3
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
A Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Bài tập Dao động cơ 1
D Chiều dài của lò xo khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Khoảng thời gian trong một chu kì đầu tiên vận tốc và li độ đồng thời nhận giá trị tương đương là: Bài tập Dao động cơ 7
Đá Tảng Trong nửa chu kì đầu tiên gia tốc và vận tốc ngược chiều nhau trong thời điểm nào sau đây: Bài tập Dao động cơ 2
wtuan159 Quãng đường vật đi được trong 1,5 chu kì đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 2
N Quãng đường vật đi được trong $1,5 $chu kì đầu tiên Bài tập Dao động cơ 14
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
nhungsnow Chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 4
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
D Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Chu kì thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
trangconan123 Vật sẽ tiếp tục dao động với chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 7
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
L Chu kì dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 0
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
T Chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
T Một con lắc đơn có chu kì T = 2s Bài tập Dao động cơ 1
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
T Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 0
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
T Chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Bty Chu kì dao động gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
Moechanto2810 Chu kì dao động của con lắc trên là Bài tập Dao động cơ 1
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
V Tốc độ trung bình của vật trọng một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
V Chu kì dao động của con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
My sky Tìm chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Bibubo225 Tính chu kì dao động của con lắc 2 Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 12
ghjcghj Chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 6
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
T Quãng đường ngắn nhất trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 3
Học Lý Thời gian lò xo nén trong một chu kì? Bài tập Dao động cơ 15
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top