Hình ảnh giao thoa thay đổi như thế nào?

Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng, nếu hai nguồn kết hợp cùng pha S1 và S2 được coi là các nguồn sáng điểm, hình ảnh giao thoa sẽ thay đổi thế nào nếu ta cho S1 và S2 lại gần nhau?
A. Không thay đổi
B. Các vân giao thoa sẽ tách xa nhau hơn
C. Các vân giao thoa sẽ dịch chuyển lại gần nhau hơn
D. Các vân giao thoa tách xa nhau đến một giá trị nào đó thì dừng lại
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
$i=\dfrac{\lambda D}{a}$ nên khi $a$ giảm thì các vân sẽ xa nhau hơn. Nhưng khi hai nguồn tiến sát nhau thì sẽ không quan sát được giao thoa nữa. Chắc là D.
 
Lời giải
$i=\dfrac{\lambda D}{a}$ nên khi $a$ giảm thì các vân sẽ xa nhau hơn. Nhưng khi hai nguồn tiến sát nhau thì sẽ không quan sát được giao thoa nữa. Chắc là D.
Các vân giao thoa..... rồi dừng lại. E nghĩ nếu viết thế này có nghĩa là các vân giao thoa không tiến xa thêm nữa chứ có phải là mất đâu. Nên e chọn B. Đoán thế
 

Quảng cáo

Top