Biên độ A sau đó là?

Bài toán
Một vật có khối lượng $m_1=1kg$, $k=100 \ \text{N}/\text{m}$ dao dộng trên mặt mặt ngang không ma sát với $A=5 cm$ lúc vật có $x=2.5\sqrt{2}cm$ đang hướng ra biên thì có 1 vật $m_2=3kg$ đến va cham hoàn toàn đàn hồi với $v_2=2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tính biên độ $A$ sau đó của $m_1$.
P/s các anh chị phân tích rõ hộ em 1 chút. Em cảm ơn
 
Last edited:
Bài toán
Một vật có khối lượng $m_1=1kg$, $k=100 \ \text{N}/\text{m}$ dao dộng trên mặt mặt ngang không ma sát với $A=5 cm$ lúc vật có $x=2.5\sqrt{2}cm$ thì có 1 vật $m_2=3kg$ đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với $v_2=2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tính biên độ $A$ sau đó của $m_1$.
P/s các anh chị phân tích rõ hộ em 1 chút. Em cảm ơn
Lời giải
Ngay trước khi va chạm, vật $m_1$ có vận tốc $v_1=\omega ^2\left(A^2-x^2\right)=\dfrac{k}{m}\left(A^2-x^2\right)$
$ \Rightarrow v_1=12,5{m}/s$ (chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật 1 ngay trước khi va chạm)
Áp dụng ĐL bảo toàn động lượng
$m_1v_1+m_2v_2=m_1{v_1}'+m_2{v_2}'$
Và ĐL bảo toàn năng lượng
$m_1{v_1}^2+m_2{v_2}^2=m_1{v_1}'^2+m_2{v_2}'^2$
$ \Rightarrow {v_1}'=\dfrac{\left(m_1-m_2\right)v_1+2m_2v_2}{m_1+m_2}=-9,25 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Áp dụng $A'^2=x^2+\dfrac{{v_1}'^2}{\omega ^2}$
$ \Rightarrow A'\approx 10cm$
 
Last edited:
Mình nghĩa la phải biết tại vị trí va chạm thì vật đang ra biên hay về vị trí cân bằng thì mới khảo sát được.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán các cậu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng sau đó áp dụng bảo toàn động năng và bảo toàn động lượng để suy ra $v1=\dfrac{2m_2v2}{m_1+m_2}$ tớ thấy nó đúng với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi m1 đứng yên
dạng m1 đứng yên tại cân bằng và m2 bay đến
dạng m1 dao động đến biên và m2 bay đên?
Nhưng tại li độ x thì tại sao thầy áp dụng công thức trên? Liệu nó còn đúng với li độ x bất kì?
Mình nghĩ cơ năng khi đó của 2 vật là :

$\Delta W=W_{d_{2}}-W_{d_{1}}=W_{d_{1}'}+W_{d_{2}'}$

Kết hợp bảo toàn động lượng :

$m_{1}\vec{v_{1}}+m_{2}\vec{v_{2}}=m_{1}\vec{v_{1}'}+m_{2}\vec{v_{2}'}$

P/s: Gio mình phải đi học mất rồi :(
 
Lời giải
Ngay trước khi va chạm, vật $m_1$ có vận tốc $v_1=\omega ^2\left(A^2-x^2\right)=\dfrac{k}{m}\left(A^2-x^2\right)$
$ \Rightarrow v_1=12,5{m}/s$ (chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật 1 ngay trước khi va chạm)
Áp dụng ĐL bảo toàn động lượng
$m_1v_1+m_2v_2=m_1{v_1}'+m_2{v_2}'$
Và ĐL bảo toàn năng lượng
$m_1{v_1}^2+m_2{v_2}^2=m_1{v_1}'^2+m_2{v_2}'^2$
$ \Rightarrow {v_1}'=\dfrac{\left(m_1-m_2\right)v_1+2m_2v_2}{m_1+m_2}=-9,25 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Áp dụng $A'^2=x^2+\dfrac{{v_1}'^2}{\omega ^2}$
$ \Rightarrow A'\approx 10cm$
Cách làm đúng nhưng thầy tính sai từ $v_{1}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
H Sau khi ngừng tác dụng lực thì biên độ là gì? Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ dao động sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Sau đó tiếp tục dđ với biên độ 0,5A . Lo=? Bài tập Dao động cơ 0
T Sau đó hệ m và M dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
P Biên độ của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 0
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Biên độ dao động của vật sau đó: Bài tập Dao động cơ 1
N Biên độ của dao động $m_1$ sau khi bị tuột là? Bài tập Dao động cơ 17
apple13197 Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 3
A Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 5
tkvatliphothong Biên độ dao động tổng hợp gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Biên độ dao động của vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
T Giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Dao động cơ 4
G Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 0
0 Hỏi sau bao nhiêu chu kì thì biên độ góc con lắc chỉ còn $30^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Hỏi Biên độ dao động sau đó của hệ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
manhtri Biên độ sau khi ngừng tác dụng lực? Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động của vật sau đó bằng Bài tập Dao động cơ 1
V Biên độ của m1 sau va chạm Bài tập Dao động cơ 2
Nô BiTa Tính biên độ dao động của con lắc sau khi lò xo 2 đứt? Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
N Tính biên độ dao động của vật sau đó Bài tập Dao động cơ 3
tkvatliphothong Biên độ dao động của vật gấn giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 3m dao động điều hòa với biên độ nhỏ nhất gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Biên độ A có thể nhận giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 9
hoankuty Biên độ dao động của vật sau khi lò xo 2 bị đứt là? Bài tập Dao động cơ 2
S Biên độ dđ của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 3
S Sau đó hệ m và M dao động với biên độ xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 1
H Sau khoảng thời gian nhỏ $\Delta t=0,01s$ thì con lắc dao động với biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Huy Nguyễn Sau đó m và M dao động với biên độ xấp xỉ ? Bài tập Dao động cơ 1
Huy Nguyễn Biên độ của vật sau khi giữ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
Huy Nguyễn Biên độ của vật sau đó ? Bài tập Dao động cơ 1
Jeremy Nguyễn Biên độ của vật sau đó: Bài tập Dao động cơ 1
superstar Bỏ qua mọi ma sát thì biên độ dao động của con lắc sau khi tắt điện trường có giá trị gần đúng nhất Bài tập Dao động cơ 3
Nguyễn Duy Khôi Sau đó vật m chuyển động với biên độ là: Bài tập Dao động cơ 3
Tâm Bình Sau va chạm, vật m dao động với biên độ là? Bài tập Dao động cơ 9
đắc toàn Sau va chạm vật nhỏ dính vào đĩa cân và chúng cùng dao động điều hòa với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top