Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng?

Bài toán
Một vật trượt đều xuống một mặt phẳng nghiêng dài $s=2m$ , cao $h=0,7m$. Hãy tính hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng?
 
Bài toán
Một vật trượt đều xuống một mặt phẳng nghiêng dài $s=2m$ , cao $h=0,7m$. Hãy tính hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng
Lời giải
1414915683053-2105002286.jpg
$\sin \alpha=\dfrac{0,7}{2} \Rightarrow \alpha=20,5^0$
Vật trượt đều $ \Rightarrow F_{mst}=P\sin \alpha$
$ \Rightarrow \mu=\dfrac{F_{mst}}{N}=\dfrac{P\sin \alpha}{N}$
Chú ý: áp lực $N$ lên mặt phẳng nghiêng: $N=P\cos \alpha \Rightarrow \mu=\tan \alpha\approx 0,374$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Q Xác đinh hệ số ma sát Bài tập Động lực học chất điểm 5
Nguyễn Minh Hiền Tìm hệ số ma sát Bài tập Động lực học chất điểm 3
S Tính hệ số ma sát giữa vật và bàn Bài tập Động lực học chất điểm 0
math Tìm liên hệ hệ số ma sát trên hai nửa mặt phẳng nghiêng. Bài tập Động lực học chất điểm 4
trungthinh.99 Gia tốc chuyển động của hệ vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
M Xác định độ biến dạng của lò xo hệ cân bằng trong các trường hợp sau: Bài tập Động lực học chất điểm 1
N Tìm điều kiện của tỉ số $\dfrac{m_B}{m_A}$ để vật B đi xuống Bài tập Động lực học chất điểm 3
G Tính tỉ số thời gian trượt của hai vật trên nêm Bài tập Động lực học chất điểm 0
thaobklog Tính lực ma sát tác dụng lên vật Bài tập Động lực học chất điểm 1
K Tính lực ma sát tại vị trí đỉnh cầu Bài tập Động lực học chất điểm 0
G Bài tập lực ma sát Bài tập Động lực học chất điểm 1
T Tìm gia tốc và lực ma sát? Bài tập Động lực học chất điểm 1
D Tính lực ma sát tác dụng lên vật? Bài tập Động lực học chất điểm 2
Enzan Tìm gia tốc của $m_{1}$ và lực ma sát giữa hai vật Bài tập Động lực học chất điểm 1

Quảng cáo

Top