Tại sao khi mắc tụ điện vào mạch thì dòng điện không chạy qua tụ điện?

Câu hỏi
Tại sao khi mắc tụ điện vào mạch thì dòng điện không chạy qua tụ điện?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trả lời
Vì giửa 2 bản tụ có một lớp điện môi rất tốt nên khi mắc tụ vào hiệu điện thế một chiều thì electron không thể qua tụ trừ khi tụ bị đánh thủng. Còn khi mắc vào hdt xoay chiều thực chất electron cũng không thể qua tụ nhưng chúng chạy vào một bản rồi chạy ra khỏi bản đó do hđt xoay chiều đảo dấu liên tục nên ta coi như dòng điện xoay chiều "đi qua" tụ...
 

Quảng cáo

Top