Tìm số chỉ của vôn kế đó khi mắc song song với $R2$?

Bài toán
Hai điện trở $R_1=2000\Omega $, $R_2=3000\Omega $ mắc nối tiếp với nguồn U=180V không đổi. Vôn kế V mắc song song với $R_1$ chỉ 60V. Tìm số chỉ của vôn kế đó khi mắc song song với $R_2$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai điện trở $R_1=2000\Omega $, $R_2=3000\Omega $ mắc nối tiếp với nguồn U=180V không đổi. Vôn kế V mắc song song với $R_1$ chỉ 60V. Tìm số chỉ của vôn kế đó khi mắc song song với $R_2$.
Lời giải
Cường độ dòng điện qua $R_{1}$: $I_{1}=\dfrac{U_{1}}{R_{1}}=\dfrac{60}{2000}=0,03\left(A\right)$
Cường độ dòng điện qua $R_{2}$: $I_{2}=\dfrac{U-U_{AB}}{R_{2}}=\dfrac{180-60}{3000}=0,04\left(A\right)$
hinh_1.PNG

Lại có từ hình bên dưới: $I_{2}=I_{v}+I_{1}\Rightarrow I_{v}=0,04-0,03=0,01\left(A\right)$
hinh_2.PNG

Vậy: $R_{v}=\dfrac{U_{1}}{I_{v}}=\dfrac{60}{0,01}=6000\Omega $
Ta có: $U_{BC}=I.R_{BC}=\dfrac{U.R_{BC}}{R_{1}+R_{BC}}=\dfrac{U.R_{v}.R_{2}}{\left(R_{v}+R_{2}\right).\left(R_{1}+\dfrac{R_{v}R_{2}}{R_{v}+R_{2}}\right)}$
Thay số vào ta được: $U_{AC}=U_{V}=90\left(V\right)$
 
Lời giải
Cường độ dòng điện qua $R_{1}$: $I_{1}=\dfrac{U_{1}}{R_{1}}=\dfrac{60}{2000}=0,03\left(A\right)$
Cường độ dòng điện qua $R_{2}$: $I_{2}=\dfrac{U-U_{AB}}{R_{2}}=\dfrac{180-60}{3000}=0,04\left(A\right)$
View attachment 1081
Lại có từ hình bên dưới: $I_{2}=I_{v}+I_{1}\Rightarrow I_{v}=0,04-0,03=0,01\left(A\right)$
View attachment 1082
Vậy: $R_{v}=\dfrac{U_{1}}{I_{v}}=\dfrac{60}{0,01}=6000\Omega $
Ta có: $U_{BC}=I.R_{BC}=\dfrac{U.R_{BC}}{R_{1}+R_{BC}}=\dfrac{U.R_{v}.R_{2}}{\left(R_{v}+R_{2}\right).\left(R_{1}+\dfrac{R_{v}R_{2}}{R_{v}+R_{2}}\right)}$
Thay số vào ta được: $U_{AC}=U_{V}=90\left(V\right)$
Bạn ơi làm thế nào để vẽ hình vậy?
 
Bài toán
Hai điện trở $R_1=2000\Omega $, $R_2=3000\Omega $ mắc nối tiếp với nguồn U=180V không đổi. Vôn kế V mắc song song với $R_1$ chỉ 60V. Tìm số chỉ của vôn kế đó khi mắc song song với $R_2$.
Hôm trước mình nhớ là cái đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho nối tiếp mà :))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
trungthinh.99 Tìm số chỉ ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Tìm số chỉ của ampe kế khi K mở và đóng Bài tập Dòng điện không đổi 3
B Tìm số electron chạy qua khóa K và điện tích trên tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
Song Ngư Tìm $R_1$, $R_2$ và $r$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
viet2001azd Tìm điện trở R4 của mạch Bài tập Dòng điện không đổi 2
bo tro vat ly Tìm công suất cơ học. Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Tìm công thức tính I và $U_{AB}$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Tìm Rx để công suất trên Rx cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
T Tìm công suất cực đại cho mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
T Tìm R để electron bay ra theo phương song song Bài tập Dòng điện không đổi 1
Piz Xờ-Mác Tìm các Zc để Uc, Ulr hoặc Uc+Ulr đạt cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 0
G Tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định. Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Xác định chỉ số và chiều dòng điện qua ampe kế và năng lượng của tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
V Biến trở phải có trị số $R_{0}$ là? Bài tập Dòng điện không đổi 0
V Số chỉ của vôn kế ? Bài tập Dòng điện không đổi 3
vuhaiquan_11b3 Xác định cường độ dùng điện chạy trong mạch chính b. Xác định số chỉ của V và Ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 4

Quảng cáo

Top