Tính khoảng cách của hai quả cầu sau đó.

Bài toán
Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống nhau treo trên hai dây vào cùng một điểm, được tích điện bằng nhau và cách nhau một đoạn 5cm. Chạm nhẹ tay vào một quả cầu. Tính khoảng cách giữa chúng sau đó.
 
Bài toán
Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống nhau treo trên hai dây vào cùng một điểm, được tích điện bằng nhau và cách nhau một đoạn 5cm. Chạm nhẹ tay vào một quả cầu. Tính khoảng cách giữa chúng sau đó.
Sau khi chạm tay vào quả cầu $q_1$ thì quả cầu $q_1$ mất hết điện tích :)
Sau đó rơi xuống va chạm vào quả cầu $q_2$ lúc đó điện tích mỗi quả cầu là $q'_1=q'_2=\dfrac{q_{2}}{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ừ, nhưng mà cậu giúp tớ làm tiếp được không? :(
Không biết vẽ hình thông cảm nha cậu :)
Gọi $\alpha $ góc tạo bởi dây và chiều thẳng đứng
Khi đó đó $\tan \alpha =\dfrac{F}{P}=\dfrac{r}{2x}$
(với m là khối lượng điện tích, x là chiều dài dây)
$\Rightarrow r^{3}=\dfrac{2k. Q^{2}. X}{mg}$
Tương tự $r'^{3}$ =......
Chia vế cho vế là ra
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ừ, nhưng mà cậu giúp tớ làm tiếp được không? :(
Lời giải

$F=P\tan \alpha=P\dfrac{R}{2l}$
$F'=P\tan \alpha'=P\dfrac{R'}{2l}$
Với $l$ là chiều dài sợi dây
Với $F=\dfrac{kq^2}{R^2}$,$F'=\dfrac{kq^2}{4R'^2}$
Lập tỉ số $\dfrac{ F'}{F}=\dfrac{R'}{R}$
$ \Rightarrow 4R'^3=R^3 \Rightarrow R'=\dfrac{R}{\sqrt[3]{4}}=3,15cm$
 
Last edited:
Không biết vẽ hình thông cảm nha cậu :)
Gọi $\alpha $ góc tạo bởi dây và chiều thẳng đứng
Khi đó đó $\tan \alpha =\dfrac{F}{P}=\dfrac{r}{2x}$
(với m là khối lượng điện tích, x là chiều dài dây)
$\Rightarrow r^{3}=\dfrac{2k.q^{2}.x}{mg}$
Tương tự $r'^{3}$ =......
Chia vế cho vế là ra
ĐS: $\left(\dfrac{r}{r'}\right)^{3}=\left(\dfrac{q}{q'}\right)^{2} \Rightarrow r'$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cả 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đều nói x, l là chiều dài sợi dây, như vậy có phải ở đây $\alpha$ rất nhỏ nên coi cạnh góc vuông gần bằng cạnh huyền tức là chiều dài của dây k nhỉ?
 
Cả 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đều nói x, l là chiều dài sợi dây, như vậy có phải ở đây $\alpha$ rất nhỏ nên coi cạnh góc vuông gần bằng cạnh huyền tức là chiều dài của dây k nhỉ?
Đúng rồi đó em! Do $\alpha$ nhỏ nên $\tan \alpha\approx \sin \alpha$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Tính diện tích của tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ và điện dung giống tụ điện cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
ngoclinh_2510 Tính độ lớn cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Legendary light Lập công thức tính điện dung của tụ điện cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Dragon Tính thế năng của hệ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Hải Quân Tính khối lượng riêng của chất làm quả cầu? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
L Tính hiệu điện thế bộ tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
L Tính hiệu điện thế bộ tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Nguyễn Minh Hiền Tính điện tích tối đa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
L Tính điện tích của hạt bụi Bài tập Điện tích - Điện trường 2
blackberry9320 Tính năng lượng cần cung cấp để ion hóa nguyên tử hidro Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Uchiha Sasuke98 Tính vận tốc của các quả cầu khi chúng ở trên cùng mức ngang so với điểm treo . Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Trần Duy Tân Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này . Bài tập Điện tích - Điện trường 9
minhtangv Tính công suất đèn flash trong máy chụp ảnh Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tính điện tích của giọt chất lỏng và số e thừa hoặc thiếu trên giọt chất lỏng? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tính điện tích hạt bụi và muốn hạt bụi vẫn cân bằng thì cường độ điện trường phải bằng bao nhiêu? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Tính q1, q3? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tính cường độ điện trường tổng hợp tại Bài tập Điện tích - Điện trường 2
GS.Xoăn Tính điện dung và hiệu điện thế của tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 8
Lê Thu Huyền Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$? Bài tập Điện tích - Điện trường 3
L Tính khối lượng của mỗi quả cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
D Tính độ lớn lực hướng tâm đặt lên Êlectron Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Bảo Ngọc Tính khối lượng riêng của quả cầu, biết khối lượng riêng của dầu là $0,8x 10^3 \ kg/m^3$ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
D Tính góc dây treo hợp với phương thẳng đứng khi quả cầu cân bằng? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
B Tính độ giảm độ cao của quả cầu mang điện. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tính điện tích q của quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
H Tính điện tích trên quả cầu bán kính $R_2$ Bài tập Điện tích - Điện trường 2
H Tính cường độ điện trường gây ra bời vỏ cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Tính E tại tâm O của hình vuông do 2 điện tích điểm gây ra Bài tập Điện tích - Điện trường 4
D Tính cường độ điện trường tại $C$ của tam giác $ABC$ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
zopping88 Tìm vận tốc của các bản tụ tại thời điểm khoảng cách giữa chúng giảm đi 1 nửa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
ngoclinh_2510 Khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F Bài tập Điện tích - Điện trường 1
K Ta cho hai bản tụ tiến lại gần nhau một khoảng nào đó thì Bài tập Điện tích - Điện trường 2
M Tìm khoảng cách hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
zopping88 Mong được chỉ cách giải ạ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
tranvan0111 Có bao nhiêu cách ghép số tụ trên thành bộ? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
sương nắng Hỏi phải đặt điện tích trên cách nhau bao nhiêu ở trong dầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
N Xác định N để tại đó $E_{N}$= 0 biết N cách các đỉnh hữu hạn. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
yotsuba_1429 Điện thế do hai quả cầu tác dụng tại điểm cách tâm hai của cầu $5cm$ bằng ? Bài tập Điện tích - Điện trường 8
P Điểm có cường độ điện trường 8000V/m sẽ cách điện tích bao nhiêu Bài tập Điện tích - Điện trường 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top