Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O

Bài toán
Lúc t=0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ $1,5\left(cm\right)$, chu kì $T=2s$. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6cm. Tính thời điểm đầu tiên để M cách $O$ $12\left(cm\right)$ dao động cùng trạng thái ban đầu với $O$. Coi biên độ không đổi.
A. $0,5s$
B. $1s$
C. $2s$
D. $2.5s$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

$\omega =\dfrac{2\pi }{T}=\pi $
Phương trình dao động tại O:
$x=1,5\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)cm$
Phương trình dao động tại M:
$x_{M}=1,5\cos \left(\pi t-\dfrac{2\pi d}{\lambda }-\dfrac{\pi }{2}\right)
=1,5\cos \left(\pi t-\dfrac{9\pi }{2}\right)cm$
Ta có: $x=x_{M}$
$\Rightarrow$ $1,5\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)= 1,5\cos \left(\pi t-\dfrac{9\pi }{2}\right)$
$\Leftrightarrow$ $\pi t-\dfrac{\pi }{2}= -\pi t+\dfrac{9\pi }{2}+2k\pi $
$\Leftrightarrow$ $t=2,5+k$ với $k=0;1;2;3...$
$\Rightarrow$ $k=1$ thì t có giá trị $t_{min}=2,5s$.
Chọn D.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

$\omega =\dfrac{2\pi }{T}=\pi $
Phương trình dao động tại O:
$x=1,5\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)cm$
Phương trình dao động tại M:
$x_{M}=1,5\cos \left(\pi t-\dfrac{2\pi d}{\lambda }-\dfrac{\pi }{2}\right)
=1,5\cos \left(\pi t-\dfrac{9\pi }{2}\right)cm$
Ta có: $x=x_{M}$
$\Rightarrow$ $1,5\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)= 1,5\cos \left(\pi t-\dfrac{9\pi }{2}\right)$
$\Leftrightarrow$ $\pi t-\dfrac{\pi }{2}= -\pi t+\dfrac{9\pi }{2}+2k\pi $
$\Leftrightarrow$ $t=2,5+k$ với $k=0;1;2;3...$
$\Rightarrow$ $k=1$ thì t có giá trị $t_{min}=2,5s$.
Chọn D.
Cho mình hỏi là sóng đã truyền tới $M$ chưa vậy?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
highhigh Tính thời điểm đầu tiên để điểm $M$ cách $O$ 6cm lên đến điểm cao nhất Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 6 cm lên đến điểm cao nhất là: Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O.Coi biên độ không đổ Bài tập Sóng cơ 1
Math_IneRap Tính li độ của M cách O $60cm$ tại thời điểm $t=12,125$? Bài tập Sóng cơ 1
To_Be_The_Best Tính biên độ sóng A và thời điểm $t_{2}$ Bài tập Sóng cơ 6
H Tính tốc độ truyền sóng khi biết khoảng thời gian li độ và biên độ bằng nhau Bài tập Sóng cơ 1
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Bài tập về âm thanh tính chiều dài thanh ray Bài tập Sóng cơ 1
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
S Bài toán áp dụng tính chất hình học của đường (H) Bài tập Sóng cơ 0
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng? Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
Quan_Tham Tính vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 3
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Tính bước sóng? Bài tập Sóng cơ 1
L Tính S Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Tính giá trị của S Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Sóng cơ 4
0 Tính vận tốc truyền sóng trên lò xo? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
M Tính giá trị biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 0
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
VAN SI LUC Tính năng lượng giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A, B Bài tập Sóng cơ 0
L Tính số gợn lồi Bài tập Sóng cơ 0
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
A Bấy giờ có sóng dừng trên dây, hãy tính số bụng và số nút sóng? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Tính giá trị của biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 1
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
A Tính S Bài tập Sóng cơ 1
N Tính biên độ sóng. Bài tập Sóng cơ 2
boyvodanh97 Tính $S$ Bài tập Sóng cơ 4
GS.Xoăn Tính công suất phát âm của loa Bài tập Sóng cơ 1
truongpham97 Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 8
L Tính số gợn dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB, AM Bài tập Sóng cơ 4
hoankuty Tính chính xác d để có sóng dừng? Bài tập Sóng cơ 10
Huy Nguyễn Tính biên độ tại một điểm cách đầu dây 20cm Bài tập Sóng cơ 1
superstar Tính tần số họa âm bậc hai của nốt đồ Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Tính biên độ dao động tại M Bài tập Sóng cơ 4
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
xuongrongnt Tính cường độ âm toàn phần tại vị trí đó Bài tập Sóng cơ 1
xuongrongnt Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tính tỉ số li độ của điểm M với li độ của điểm N Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng.Tính vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top