Lực phục hồi để tạo ra dao động của con lắc đơn là

Câu hỏi
Lực phục hồi để tạo ra dao động của con lắc đơn là:
A. sức căng của dây treo.
B. hợp của trọng lực và sức căng của dây treo vật nặng.
C. thành phần của trọng lực vuông góc với dây treo.
D. hợp của sức căng dây treo và thành phần trọng lực theo phương dây treo.
 
Câu hỏi
Lực phục hồi để tạo ra dao động của con lắc đơn là:
A. sức căng của dây treo.
B. hợp của trọng lực và sức căng của dây treo vật nặng.
C. thành phần của trọng lực vuông góc với dây treo.
D. hợp của sức căng dây treo và thành phần trọng lực theo phương dây treo.
Lời giải
Lời giải
Lực phục hồi là lực đưa con lắc đơn về vị trí cân bằng
Trong dao động nhỏ lực đó chính là thành phần trọng lực vuông góc với dây treo nhưng đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chỉ nói con lắc đơn nên lực đó phải là hợp lực của lực căng và trọng lực
Chọn B.
 
Lời giải
Nói thế này có chính xác không nhỉ?
"Lực phục hồi là lực gây ra dao động của vật".
Vì vậy ta tính tổng hợp lực tác dụng vào vật gồm $\overrightarrow T + \overrightarrow P = \overrightarrow {{F_{{\rm{hp}}}}} $
Suy ra đáp án B.
 
Câu hỏi
Lực phục hồi để tạo ra dao động của con lắc đơn là:
A. sức căng của dây treo.
B. hợp của trọng lực và sức căng của dây treo vật nặng.
C. thành phần của trọng lực vuông góc với dây treo.
D. hợp của sức căng dây treo và thành phần trọng lực theo phương dây treo.
Chọn C.
A. sai hiển nhiên
D. sai, hợp của $\vec{T}$ và $\vec{P_n}$ là lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động trên quỹ đạo tròn
B. sai, hợp của $\vec{P}$ và $\vec{T}$ như đã nói câu D. thì là hợp của lực hướng tâm và $\vec{P_t}$, khác với $\vec{P_t}$ mới chính là lực hồi phục
 
Chọn C.
A. sai hiển nhiên
D. sai, hợp của $\vec{T}$ và $\vec{P_n}$ là lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động trên quỹ đạo tròn
B. sai, hợp của $\vec{P}$ và $\vec{T}$ như đã nói câu D. thì là hợp của lực hướng tâm và $\vec{P_t}$, khác với $\vec{P_t}$ mới chính là lực hồi phục
Sai rồi bạn nó chỉ đúng trong dao động nhỏ con lắc đơn thôi.
 

Quảng cáo

Top