Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích...

Bài toán
Cho ba điện tích điểm A, B, C cùng được tích điện q(q>0) sao cho 3 điểm A, B, C nội tiếp đường tròn có bán kính $R$. Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích lớn nhất. Cho biết hằng số điện môi là $\epsilon$
 
Bài toán
Cho ba điện tích điểm A, B, C cùng được tích điện q(q>0) sao cho 3 điểm A, B, C nội tiếp đường tròn có bán kính $R$. Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích lớn nhất. Cho biết hằng số điện môi là $\epsilon$
Lời giải
Tam giác nội tiếp đường tròn có diện tích lớn nhất khi nó là tam giác đều. Khi đó cường độ điện trường tổng hợp: $\vec E_1+\vec E_2+\vec E_3=0$
 
Chứng minh
Vẽ tam giác thường ABC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính r
Ta có diện tích tam giác đều nội tiếp đường tròn (O; r) có $S=r^2\dfrac{3\sqrt3}{4}$
Gọi I là trung điểm cung BC có chứa A
Dựng OI vuông góc BC tại H và cắt (O; r) tại K
Ta có Diện tích tam giác ABC < diện tích tam giác BIC
$S_{BIC}= IH.HB$
${S_{BIC}}^2=HB^2.IH^2$
Lại có: $HB^2=KH.IH$ (Hệ thức lượng)
Do đó: ${S_{BIC}}^2=KH.IH^3
=\left(2r−IH\right)IH^3=IH^3\left(6r−3IH\right)\dfrac{1}{3}$
Áp dụng BĐT Cauchy ta có
$HI+HI+HI+\left(6r−3HI\right)
≥4\sqrt[4]{HI^3.\left(6r−3IH\right)}$
$⇔\dfrac{3r}{2}≥4\sqrt[4]{HI^2.\left(6r−3IH\right)}$
$⇒\dfrac{81r^4}{16}≥IH^3\left(6r−3IH\right)$
$⇔\dfrac{27r^2}{16}≥IH^3\left(2r−IH\right)$
$⇒\dfrac{{3\sqrt 3}{4}}≥IH^3\left(2r−IH\right)=S_{BIC}$
Do đó: ${S_{ABC}}\leq {S_{BIC}}$
Dấu "=" xảy ra khi $HI=6r-3IH$
Do đó $HI=\dfrac{3r}{2} \Rightarrow đpcm$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
W Tìm điện tích mỗi tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
zopping88 Tìm vận tốc của các bản tụ tại thời điểm khoảng cách giữa chúng giảm đi 1 nửa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
monmaru188 Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Legendary light Tìm độ lệch Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Hải Quân Tìm điện thông? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Nguyễn Minh Hiền Tìm q? Bài tập Điện tích - Điện trường 5
M Tìm khoảng cách hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
S Tìm lực căng dây tại thời điểm dây treo nghiêng góc lớn nhất sau khi điện trường đổi chiều. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
K Tìm độ cứng lò xo K để bản B không chạm bản A Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Tìm góc hợp và độ lớn của lực lên điện tích? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
datanhlg Tìm U để electron không đến được bản đối diện? Bài tập Điện tích - Điện trường 9
datanhlg Tìm vận tốc nhỏ nhất để q có thể qua vòng dây? Bài tập Điện tích - Điện trường 6
SHINE Tìm độ lớn và dấu của q? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
K Tìm mối quan hệ của Q và t (t là thời gian chuyển động ) Bài tập Điện tích - Điện trường 13
V Hãy tìm tỉ số gia tốc của hạt ở 2 điểm đó Bài tập Điện tích - Điện trường 2
D Tìm vận tốc êlectron tại $B$? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
D Tìm lực tác dụng lên mỗi điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 0
M Tìm q? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Cloud_Strife_Han Tìm lực tương tác của hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
nguyentronghaiC1K36 Tìm dạng quỹ đạo của e ngay sau đó Bài tập Điện tích - Điện trường 0
S Tìm điều kiện để 4 quả cầu cân bằng trên 4 đỉnh của hình vuông Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tìm C để $E_C$ = 0 Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tìm vận tốc dịch chuyển lại gần nhau của các quả cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
toanh2201 Tìm điện tích $q_1$, $q_2$. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Viet Duy Để cường độ điệm trường tại C có vecto Ec vuông góc vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
ngoclinh_2510 Bài tập cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 3
Mất Gốc Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là Bài tập Điện tích - Điện trường 1
ngoclinh_2510 Tính độ lớn cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 2
M Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Viet Duy Xác định cường độ dòng điện trường do Q gây ra tại M. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
Geni Nguyễn Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 5
bo tro vat ly Tỉ số giữa véctơ cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 3
H Cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
NFS.Poseidon Xác định vận tốc nhỏ nhất của điện tích trong cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
SHINE Tính điện tích hạt bụi và muốn hạt bụi vẫn cân bằng thì cường độ điện trường phải bằng bao nhiêu? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Tính cường độ điện trường tổng hợp tại Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Xác định cường độ điện trường tại điểm đặt của mỗi điện tích? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Hãy xác định cường độ điện trường tại Bài tập Điện tích - Điện trường 2
ff610a172 Xác định cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
H Tính cường độ điện trường gây ra bời vỏ cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Xác định cường độ điện trường tại M trên trung trực của AB Bài tập Điện tích - Điện trường 4
P Điểm có cường độ điện trường 8000V/m sẽ cách điện tích bao nhiêu Bài tập Điện tích - Điện trường 3
crazyfish2008 Định h để cường độ điện trường tại M cực đai Bài tập Điện tích - Điện trường 2
H Cường độ điện trường do các vật tích điện có kích thước đối xứng tạo nên Bài tập Điện tích - Điện trường 2
D Tính cường độ điện trường tại $C$ của tam giác $ABC$ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
sương nắng Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại ba đỉnh cúa một tam giác đều cạnh a Bài tập Điện tích - Điện trường 6
Đ Độ lệch so với phương ban đầu của electron khi đi vào giữa hai bản kim loại? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
D Ta có điều gì về độ cao max, tầm xa của eletron? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
SHINE Độ lớn và dấu của điện tích q? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
D Tính độ lớn lực hướng tâm đặt lên Êlectron Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top