Tính biên độ Uo

Bài toán
Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C trong mạch điện xoay chiều có điện áp $u=U_{o} \cos \left<\omega t \right> V$ thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp là $\varphi _{1}$ , điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là $30V$ . Biết rằng nếu thay tụ C bằng tụ $C'=3C$
thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp là $\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{2}-\varphi _{1}$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 90V. Biên độ là
A. $60V$
B. $30\sqrt{2}V$
C. $60\sqrt{2}V$
D. $30V$
:)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C trong mạch điện xoay chiều có điện áp $u=U_{o} \cos \left<\omega t \right> V$ thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp là $\varphi _{1}$ , điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là $30V$ . Biết rằng nếu thay tụ C bằng tụ $C'=3C$
thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp là $\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{2}-\varphi _{1}$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 90V. Biên độ là
A. $60V$
B. $30\sqrt{2}V$
C. $60\sqrt{2}V$
D. $30V$
:)
Chị ơi, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này quen thuộc mà. A.
 
Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C trong mạch điện xoay chiều có điện áp $u=U_{o} \cos \left<\omega t \right> V$ thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp là $\varphi _{1}$ , điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là $30V$ . Biết rằng nếu thay tụ C bằng tụ $C'=3C$
thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp là $\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{2}-\varphi _{1}$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 90V. Biên độ là
A. $60V$
B. $30\sqrt{2}V$
C. $60\sqrt{2}V$
D. $30V$
:)
Đây là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự với đề đại học khối A năm 2013. Chị có thể tham khảo lời giải khác nhau tại http://vatliphothong.vn/t/8897/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
To_Be_The_Best Tính biên độ điện áp đặt vào 2 đầu mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
triminhdovip137 Tính biên độ hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1 phút Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính số cặp cực của roto cũ. Bài tập Điện xoay chiều 4
Trà My HVCS f biến thiên Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 3
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Q Lệch pha Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
khỉ con songoku Tính Uo Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính L? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 7
beyondthecloud Tính R, r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 1
beyondthecloud Tính điện trở R Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top