Topic: Ôn luyện sóng cơ học

Để cho các bạn dự thi đại học năm 2015 với quy chế mới của bộ là sẽ thi theo kỳ thi Quốc gia do đó hôm nay mình lập topic này để các bạn có thể vào để thảo luận, trao đổi và thắc mắc về những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập sóng cơ mà mình còn thấy thắc mắc. Các quy định của topic này:
1. Không được spam, đăng theo từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, không được đăng hai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong quá trình gửi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.
2. Giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thật chi tiết (tránh đưa mỗi công thức, nếu đưa công thức thì phải chứng minh hoặc trích dẫn lấy từ đâu, ví dụ là lấy công thức của thầy Chu Văn Biên thì các bạn phải ghi rõ là "Trích từ công thức của thầy Chu Văn Biên") để cho các bạn mới tham gia diễn đàn có thể xem cách giải chi tiết để còn ôn tập hoặc có thêm kiến thức bổ sung.
3. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, lời giải, đáp án phải có dạng đúng như quy định, xem thêm tại đây: http://vatliphothong.vn/t/8807/
4. Nếu bạn nào có khả năng tốt thì trong một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán có thể trình bày nhiều cách giải, hy vọng thông qua topic sẽ có những cách giải đặc biệt và sáng tạo.
5. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải cần hình vẽ phải vẽ cẩn thận để tải lên và chèn vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết.
6. Lưu ý: Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết sai quy định sẽ bị xoá ngay lập tức, nên các bạn trình bày cho đúng nhé.
Chúc các bạn học tập tốt chương Sóng cơ.

Bắt đầu nào:
Bài toán
Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn $S_{1},S_{2}$ cùng biên độ, ngược pha,$S_{1}S_{2}=13\left(cm\right)$. Tia $S_{1}y$ trên mặt nước, ban đầu tia $S_{1}y$ chứa $S_{1}S_{2}$. Điểm C luôn ở trên tia $S_{1}y$ và $S_{1}C=5\left(cm\right)$. Cho $S_{1}y$ quay quanh $S_{1}$ đến vị trí sao cho $S_{1}C$ là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên $S_{1}S_{2}$ với $S_{1}S_{2}$. Lúc này C ở trên vân cực đại giao thoa thứ 4. Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được là?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Vì là Topic Luyện thi đại học nên em nghĩ các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng nên ở dạng trắc nghiệm và hỏi một câu hỏi trọng tâm duy nhất!
Mình biết có nhiều bạn sẽ thế đáp án vào để loại kết quả, làm như thế sẽ không hay, còn nhiều câu hỏi trong một đề để không phải phân ra làm nhiều phần Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập sẽ tiện hơn.
 
Lời giải
Ta có: không nghe được âm (cực tiểu) nên:
$d_{1}-d_{2}=\left(k+0,5\right)\lambda \Rightarrow \lambda_{max}\Leftrightarrow k_{min}=0$
$\Rightarrow \lambda_{max}=\dfrac{3,375-3}{0,5}=0,75\left(m\right)$
Lời giải của anh tuy ra đáp án đúng nhưng còn chưa sử dụng hết dữ kiện đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trên mặt nước tại hai điểm $S_{1}, S_{2}$ cách nhau $33,8\left(cm\right)$ có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng do các nguồn phát ra có bước sóng 4 cm. (C) là đường tròn nằm trên mặt nước có tâm ở $S_{1}$ và đi qua $S_{2}$.
a) Xác định số điểm trên (C), ở đó các phần tử dao động với biên độ cực đại?
b) Trong số các điểm đã tìm được ở trên:
- Điểm xa $S_{2}$ nhất, cách $S_{1}S_{2}$ khoảng bao nhiêu?
- Điểm gần $\Delta $ nhất, cách $\Delta $ bao nhiêu? Biết $\Delta $ là một đường kính của (C) và vuông góc với $S_{1}S_{2}$.
Lời giải

ab.JPG

a)Số điểm dao động cức đại trên đường tròn =2 x số điểm cực đại trên $S_1S_2$
Ta đi tìm cực đại trên $S_1S_2$ thông qua tìm $k \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn:
$$ -S_1S_2< k \lambda < S_1S_2 \Leftrightarrow -8,45
Có tất cả 17 điểm dao động cực đại trên $S_1S_2$ nên có 34 điểm dao động cực đại trên đường tròn
b) Điểm xa $S_2$ nhất và gần $\Delta$ nhất là điểm thuộc vân cực đại thứ 8 $\left(k_{max}=8\right)$
Khi đó:
$$d_2-d_1=8 \lambda \Rightarrow d_2=d_1+8 \lambda= R+8 \lambda =65,8 \left(cm\right)$$
Sử dụng định lý Cosin ta tính được:
$\cos \left(\beta\right)=\cos \left(180^0- \alpha\right)=-\cos \alpha =- \dfrac{2R^2-d_2^2}{2R^2} \approx 0,89$
Suy ra:
$$\begin{cases} h= R\sin \beta \approx 15,4 cm\\ d=R \cos \beta \approx=30 \end{cases}$$
 
Lời giải

View attachment 974
a)Số điểm dao động cức đại trên đường tròn =2 x số điểm cực đại trên $S_1S_2$
Ta đi tìm cực đại trên $S_1S_2$ thông qua tìm $k \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn:
$$ -S_1S_2< k \lambda < S_1S_2 \Leftrightarrow -8,45
Có tất cả 17 điểm dao động cực đại trên $S_1S_2$ nên có 34 điểm dao động cực đại trên đường tròn
b) Điểm xa $S_2$ nhất và gần $\Delta$ nhất là điểm thuộc vân cực đại thứ 8 $\left(k_{max}=8\right)$
Khi đó:
$$d_2-d_1=8 \lambda \Rightarrow d_2=d_1+8 \lambda= R+8 \lambda =65,8 \left(cm\right)$$
Sử dụng định lý Cosin ta tính được:
$\cos \left(\beta\right)=\cos \left(180^0- \alpha\right)=-\cos \alpha =- \dfrac{2R^2-d_2^2}{2R^2} \approx 0,89$
Suy ra:
$$\begin{cases} h= R\sin \beta \approx 15,4 cm\\ d=R \cos \beta \approx=30 \end{cases}$$
Hình như câu b) bạn giải có trục trặc rồi. Bạn xem lại thử xem.;)
 
Lời giải

View attachment 974
a)Số điểm dao động cức đại trên đường tròn =2 x số điểm cực đại trên $S_1S_2$
Ta đi tìm cực đại trên $S_1S_2$ thông qua tìm $k \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn:
$$ -S_1S_2< k \lambda < S_1S_2 \Leftrightarrow -8,45
Có tất cả 17 điểm dao động cực đại trên $S_1S_2$ nên có 34 điểm dao động cực đại trên đường tròn
b) Điểm xa $S_2$ nhất và gần $\Delta$ nhất là điểm thuộc vân cực đại thứ 8 $\left(k_{max}=8\right)$
Khi đó:
$$d_2-d_1=8 \lambda \Rightarrow d_2=d_1+8 \lambda= R+8 \lambda =65,8 \left(cm\right)$$
Sử dụng định lý Cosin ta tính được:
$\cos \left(\beta\right)=\cos \left(180^0- \alpha\right)=-\cos \alpha =- \dfrac{2R^2-d_2^2}{2R^2} \approx 0,89$
Suy ra:
$$\begin{cases} h= R\sin \beta \approx 15,4 cm\\ d=R \cos \beta \approx=30 \end{cases}$$
Chắc là vấn đề nó nằm ở chỗ này :(
 
Hình như câu b) bạn giải có trục trặc rồi. Bạn xem lại thử xem.;)
Vấn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm của em là tìm k sai
Em sửa lại như sau:
Ta xét hai trường hợp:
+Điểm M nằm góc phần tư thứ nhất (nói nôm nha theo hình) thỏa mãn:
$d_2-d_1< R\sqrt{2}-R \Rightarrow k<3,5$. Suy ra $k_1=3$
+Điểm M nằm ở góc phần tư thứ 2 thỏa mãn:
$d_2-d_1>R\sqrt{2}-R \Rightarrow k>3,5$. Suy ra $k_2=4$
Tìm các khoảng cách theo từng trường hợp và kết luận cái TH nhỏ nhất
:)
 
Vấn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm của em là tìm k sai
Em sửa lại như sau:
Ta xét hai trường hợp:
+Điểm M nằm góc phần tư thứ nhất (nói nôm nha theo hình) thỏa mãn:
$d_2-d_1< R\sqrt{2}-R \Rightarrow k<3,5$. Suy ra $k_1=3$
+Điểm M nằm ở góc phần tư thứ 2 thỏa mãn:
$d_2-d_1>R\sqrt{2}-R \Rightarrow k>3,5$. Suy ra $k_2=4$
Tìm các khoảng cách theo từng trường hợp và kết luận cái TH nhỏ nhất
:)
Chuẩn luôn.:)
 
Bài toán
Trên mặt hồ nước yên lặng, tại hai điểm A và B cách nhau $3\left(m\right)$ có hai nguồn đồng bộ giống nhau dao động theo phương vuông góc với mặt nước với chu kì là $1\left(s\right)$. Các sóng tạo ra truyền trên mặt nước với tốc độ $1,2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. O là trung điểm của đoạn AB. Gọi P là một điểm rất xa so với khoảng cách $l=AB$ và tạo góc $\theta =POx$ với Ox là trung trực của AB. Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất, góc $\theta$ có độ lớn?
A. $11,53^{0}$
B. $23,58^{0}$
C. $61,64^{0}$
D. $0,4^{0}$
Ta hãy phân tích đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1 chút: Thấy rằng cực tiểu gần trung trực nhất sẽ là 1 đường hypecbol tạo gợn lõm cố định.
Do vậy nếu điểm $P$ cố định thì chỉ tồn tại $P$ duy nhất. Sẽ không thể tính được vì ta chẳng biết $P$ có vị trí ra sao. Có thể dựa yếu tố cực trị để tính góc nhưng khi này là xét với $P$ di động rồi.
Nếu $P$ là điểm di động thì tồn tại vô số điểm thuộc hypecbol đang xét có thuộc tính như $P$. Tuy nhiên do đây là hypecbol nên sẽ tồn tại vô số góc.
P/s:Trên đây là suy nghĩ của mình. Mong các bạn cùng thảo luận!
 
Ta hãy phân tích đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1 chút: Thấy rằng cực tiểu gần trung trực nhất sẽ là 1 đường hypecbol tạo gợn lõm cố định.
Do vậy nếu điểm $P$ cố định thì chỉ tồn tại $P$ duy nhất. Sẽ không thể tính được vì ta chẳng biết $P$ có vị trí ra sao. Có thể dựa yếu tố cực trị để tính góc nhưng khi này là xét với $P$ di động rồi.
Nếu $P$ là điểm di động thì tồn tại vô số điểm thuộc hypecbol đang xét có thuộc tính như $P$. Tuy nhiên do đây là hypecbol nên sẽ tồn tại vô số góc.
P/s:Trên đây là suy nghĩ của mình. Mong các bạn cùng thảo luận!
Xem hình nhé (vẽ nhanh quá nên O phải là trung điểm AB), do đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có cho giả thuyết P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất, nên ta có thể hạn chế được số góc quay của P, ở đây $\theta$ sẽ là góc giao điểm của PO với Ox:
hinh.PNG
 
Vậy anh có xem chỗ tương quan về vị trí của $P$ em mới đăng không ạ?
Mình xem rồi, nhưng khi đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đã cho dữ kiện như vậy thì làm sao ta có thể quay P được, xem lại nhé:
Xem hình nhé (vẽ nhanh quá nên O phải là trung điểm AB), do đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có cho giả thuyết P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất, nên ta có thể hạn chế được số góc quay của P, ở đây $\theta$ sẽ là góc giao điểm của PO với Ox:
View attachment 975
 
Mình xem rồi, nhưng khi đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đã cho dữ kiện như vậy thì làm sao ta có thể quay P được, xem lại nhé:
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho sao thì cũng không thể chối bỏ $P$ cố định hoặc di động.
 
Bài toán
Tại hai điểm $A$ và $B$ trên mặt nước cách nhau $8cm$ có 2 nguồn kết hợp dao động với phương trình $u_1=u_2=a \cos 40 \pi t \left(cm\right)$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $30 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Xét đoạn thẳng $CD=4 \left(cm\right)$ trên mặt nước có chung đường trung trực với $AB$. Tìm khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại
P/s: Ra đề theo yêu cầu của ĐỗĐạiHọc2015
 

Quảng cáo

Top