Tìm thời gian ngắn nhất?

Bài toán
Một con lắc lò xo có chiều dài $l_0$, $k=10 \ \text{N}/\text{m}$ cắt ra thành 2 lo xò, lo xò thứ 1 có chiều dài $l_1$=$0,8l_o$, lo xò thứ 2 có $l_2$=$0,2l_o$, hai vật (1) và (2) có khối lượng bằng nhau bằng $m_1$=$m_2$=500g đặt trên mặt phẳng nằm ngang và được gắn vào nhờ các lo xò khoảng cách giữa 2 vật khi lo xò chưa biến dạng O1, O2=2cm, lấy $\pi ^2=10$ người ta kích thích cho 2 vật dao động dọc theo trúc Ox, vật thứ 1 bị đẩy về bến trái còn vật thứ 2 bị đẩy về phía bên phải rồi đồng thời cho 2 vật dao động biết $W_{đmax_1}$=$W_{đmax_2}$=0,1J. Kể từ lúc các vật khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thi khoảng cách giữa chúng là min, min khi đó bằng bao nhiêu.
A. 0,5s
B. 0,25
C. 1/3s
D. 1s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một con lắc lò xo có chiều dài $l_0$, $k=10 \ \text{N}/\text{m}$ cắt ra thành 2 lo xò, lo xò thứ 1 có chiều dài $l_1$=$0,8l_o$, lo xò thứ 2 có $l_2$=$0,2l_o$, hai vật (1) và (2) có khối lượng bằng nhau bằng $m_1$=$m_2$=500g đặt trên mặt phẳng nằm ngang và được gắn vào nhờ các lo xò khoảng cách giữa 2 vật khi lo xò chưa biến dạng O1, O2=2cm, lấy $\pi ^2=10$ người ta kích thích cho 2 vật dao động dọc theo trúc Ox, vật thứ 1 bị đẩy về bến trái còn vật thứ 2 bị đẩy về phía bên phải rồi đồng thời cho 2 vật dao động biết $W_{đmax_1}$=$W_{đmax_2}$=0,1J. Kể từ lúc các vật khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thi khoảng cách giữa chúng là min, min khi đó bằng bao nhiêu.
A. 0,5s
B. 0,25
C. 1/3s
D. 1s
Anh ơi, anh xem lại các số liệu với?
 
Bài toán
Một con lắc lò xo có chiều dài $l_0$, $k=10 \ \text{N}/\text{m}$ cắt ra thành 2 lo xò, lo xò thứ 1 có chiều dài $l_1$=$0,8l_o$, lo xò thứ 2 có $l_2$=$0,2l_o$, hai vật (1) và (2) có khối lượng bằng nhau bằng $m_1$=$m_2$=500g đặt trên mặt phẳng nằm ngang và được gắn vào nhờ các lo xò khoảng cách giữa 2 vật khi lo xò chưa biến dạng O1, O2=2cm, lấy $\pi ^2=10$ người ta kích thích cho 2 vật dao động dọc theo trúc Ox, vật thứ 1 bị đẩy về bến trái còn vật thứ 2 bị đẩy về phía bên phải rồi đồng thời cho 2 vật dao động biết $W_{đmax_1}$=$W_{đmax_2}$=0,1J. Kể từ lúc các vật khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thi khoảng cách giữa chúng là min, min khi đó bằng bao nhiêu.
A. 0,5s
B. 0,25
C. 1/3s
D. 1s
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này khá là khó hình dung ấy nha:-o. Nhưng thôi định hướng giải vậy:
$k_{1}=\dfrac{10k}{8},k_{2}=\dfrac{10k}{2}\Rightarrow \omega _{1},\omega _{2}$
Lại có: $W_{d}=\dfrac{m\omega ^{2}A^{2}}{2}\Rightarrow A_{1},A_{2}$
$\Rightarrow$ phương trình chuyển động: chọn gốc tọa độ tại vật 1 $\Rightarrow x_{1}=A_{1}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{2}\right)$ và $x_{2}=O_{1}O_{2}+A\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{2}\right)$
Khoảng cách $\Delta x=|x_{2}-x_{1}|\Rightarrow \Delta x_{min}=?$.
 
Phương trình :

$x_{1}=4\sqrt{10}\cos \left(25t+\dfrac{\pi }{2}\right)\left(cm\right)$
và:
$x_{2}=2\sqrt{10}\cos \left(100t-\dfrac{\pi }{2}\right)\left(cm\right)$
Em nghĩ chắc chắn 2 vật sẽ va chạm, Khi đó khoảng cách chúng là $0$. Có vậy thì: $\left|x_{1}-x_{2} \right|=2\left(cm\right)$. Thế nhưng thử nghiệm thì không có đáp án nào?
 
Phương trình :

$x_{1}=4\sqrt{10}\cos \left(25t+\dfrac{\pi }{2}\right)\left(cm\right)$
và:
$x_{2}=2\sqrt{10}\cos \left(100t-\dfrac{\pi }{2}\right)\left(cm\right)$
Em nghĩ chắc chắn 2 vật sẽ va chạm, Khi đó khoảng cách chúng là $0$. Có vậy thì: $\left|x_{1}-x_{2} \right|=2\left(cm\right)$. Thế nhưng thử nghiệm thì không có đáp án nào?
Ừ, giải xong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mà mình :sweat:.
 
Last edited:
Vẫn chưa, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này gây khó hiểu quá mà.:)
Mọi người đọc đề xem được gắn vào nhờ các lo xò chắc là chỗ này là được gắn vào các lò xo chứ không phải là được gắn vào nhau đâu nhỉ?
 
Em nghĩ làm như datanhlg rồi thay các giá trị A, B, C, D vào xem cái khoảng cách nào nhỏ nhất thì lấy chứ tìm cực trị của cái hàm đấy thì phức tạp (tại không cùng $\omega $)
 
Hình là như kiểu có 2 cái tường là 2 phía ý, mỗi tường gắn 1 lò xo ý không biết vẽ và gửi trên này.
Nếu được bạn thử scan hình rồi tải lên diễn đàn rồi mình giải cụ thể cho. Mà bạn yên tâm đi, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thi đại học không cho đâu (theo các bác lãnh đạo thì chương trình thi đại học chủ yếu nằm trong sách giáo khoa cả, nên ta cứ ôn tập trong sách là được 10 tròn đẹp.:big_smile:
 
Nếu được bạn thử scan hình rồi tải lên diễn đàn rồi mình giải cụ thể cho. Mà bạn yên tâm đi, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thi đại học không cho đâu (theo các bác lãnh đạo thì chương trình thi đại học chủ yếu nằm trong sách giáo khoa cả, nên ta cứ ôn tập trong sách là được 10 tròn đẹp.:big_smile:
Không dám đâu. Vừa nãy lên mạng thấy Ông Phạm Vũ Luận nói đề ra có độ phân hoá rất cao. Sẽ có những câu khó lòi óc ra:oops::oops::oops:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một con lắc lò xo có chiều dài $l_0$, $k=10 \ \text{N}/\text{m}$ cắt ra thành 2 lo xò, lo xò thứ 1 có chiều dài $l_1$=$0,8l_o$, lo xò thứ 2 có $l_2$=$0,2l_o$, hai vật (1) và (2) có khối lượng bằng nhau bằng $m_1$=$m_2$=500g đặt trên mặt phẳng nằm ngang và được gắn vào nhờ các lo xò khoảng cách giữa 2 vật khi lo xò chưa biến dạng O1, O2=2cm, lấy $\pi ^2=10$ người ta kích thích cho 2 vật dao động dọc theo trúc Ox, vật thứ 1 bị đẩy về bến trái còn vật thứ 2 bị đẩy về phía bên phải rồi đồng thời cho 2 vật dao động biết $W_{đmax_1}$=$W_{đmax_2}$=0,1J. Kể từ lúc các vật khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thi khoảng cách giữa chúng là min, min khi đó bằng bao nhiêu.
A. 0,5s
B. 0,25
C. 1/3s
D. 1s
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
SunShine 98 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm thời gian từ lúc bật điện trường đến khi con lắc dừng lại lần đầu tiên. Bài tập Dao động cơ 5
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
X Tìm thời gian chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Tìm thời gian dài nhất để vật đi hết quãng đường $x=2x_{2}-3x_{1}$ ? Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời gian cần tìm là? Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tìm thời gian ngắn nhất của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Duy Khôi Tìm trong một chu kì thời gian vật có tốc độ nhỏ hơn 25 cm/s là: Bài tập Dao động cơ 1
A Tìm lực F và thời gian để thóa mãn điều kiện A! Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
Mai NTM Tìm thời gian trong dao động của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
D Tìm khoảng thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 8
LeLinh Tìm khoảng thời gian gặp nhau giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp Bài tập Dao động cơ 10
T Tìm tỉ số của thế năng và động năng sau một khoảng thời gian Bài tập Dao động cơ 9
D Tìm thời gian ngắn nhất kể từ khi truyền cho vật A vận tốc đến lúc vật B chuyển động. Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tìm thời gian trong một chu kì mà vận tốc của vật không vượt quá $10\pi \sqrt3$ là Bài tập Dao động cơ 6
C Tìm thời gian vật đi từ li độ này đến li độ kia Bài tập Dao động cơ 3
•One-HicF Tìm thời gian hoạt động của đồng hồ sau mỗi lần thay pin ? Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tìm thời gian 2 con lắc đi qua VTCB Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm thời gian chuyển động thẳng của vật từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm quãng đường,thời gian vật đi được & vị trí Vmax Bài tập Dao động cơ 4
H Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 4
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm li độ tại thời điểm t. Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm vị trí của vật 1 và 3 ở thời điểm t=0. Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm thời điểm Bài tập Dao động cơ 2
T Thắc mắc về kết quả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Tìm vận tốc vật $m_3$ ở thời điểm ban đầu? Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
mpmikisg Tìm thời điểm gặp nhau lần đầu tiên của 2 chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
BackSpace Tìm thời điểm đầu tiên lực đàn hồi bằng nửa giá trị cực đại. Bài tập Dao động cơ 0
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
L Sau thời điểm đó T/4 vật có tốc độ $12\pi$ cm/s. Tìm T Bài tập Dao động cơ 2
phatthientai Tìm thời điểm lần thứ 2 dãn 5cm Bài tập Dao động cơ 1
cuongk46t1 Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 5
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Tìm thời điểm gần nhất mà vật có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 2
hongmieu Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm Bài tập Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top