Topic: Ôn luyện sóng cơ học

Để cho các bạn dự thi đại học năm 2015 với quy chế mới của bộ là sẽ thi theo kỳ thi Quốc gia do đó hôm nay mình lập topic này để các bạn có thể vào để thảo luận, trao đổi và thắc mắc về những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập sóng cơ mà mình còn thấy thắc mắc. Các quy định của topic này:
1. Không được spam, đăng theo từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, không được đăng hai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong quá trình gửi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.
2. Giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thật chi tiết (tránh đưa mỗi công thức, nếu đưa công thức thì phải chứng minh hoặc trích dẫn lấy từ đâu, ví dụ là lấy công thức của thầy Chu Văn Biên thì các bạn phải ghi rõ là "Trích từ công thức của thầy Chu Văn Biên") để cho các bạn mới tham gia diễn đàn có thể xem cách giải chi tiết để còn ôn tập hoặc có thêm kiến thức bổ sung.
3. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, lời giải, đáp án phải có dạng đúng như quy định, xem thêm tại đây: http://vatliphothong.vn/t/8807/
4. Nếu bạn nào có khả năng tốt thì trong một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán có thể trình bày nhiều cách giải, hy vọng thông qua topic sẽ có những cách giải đặc biệt và sáng tạo.
5. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải cần hình vẽ phải vẽ cẩn thận để tải lên và chèn vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết.
6. Lưu ý: Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết sai quy định sẽ bị xoá ngay lập tức, nên các bạn trình bày cho đúng nhé.
Chúc các bạn học tập tốt chương Sóng cơ.

Bắt đầu nào:
Bài toán
Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn $S_{1},S_{2}$ cùng biên độ, ngược pha,$S_{1}S_{2}=13\left(cm\right)$. Tia $S_{1}y$ trên mặt nước, ban đầu tia $S_{1}y$ chứa $S_{1}S_{2}$. Điểm C luôn ở trên tia $S_{1}y$ và $S_{1}C=5\left(cm\right)$. Cho $S_{1}y$ quay quanh $S_{1}$ đến vị trí sao cho $S_{1}C$ là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên $S_{1}S_{2}$ với $S_{1}S_{2}$. Lúc này C ở trên vân cực đại giao thoa thứ 4. Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được là?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Người ta thực hiện giao thoa trên mặt nước với $2$ nguồn kết hợp $A,B$ dao động thẳng đứng. Cùng tần số, cùng biên độ $a=2\left(cm\right);AB=20\left(cm\right)$. Số điểm dao động cực đại trên $AB$ là $10$, hai trong số đó là $M; N$ ở gần A và B nhất, $MA=1,5\left(cm\right), NB=0,5\left(cm\right)$.Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của $AB$?
 
Bài toán
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau $19\left(cm\right)$, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là $u_{A}=u_{B}=a\cos \left(20\pi t\right)$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $40 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách $AM$ là?
A. $4 cm$
B. $3 cm$
C. $2 cm$
D. $5 cm$
Bài đã được thảo luận tại đây:
http://vatliphothong.vn/t/3054/
 
Bài đã được thảo luận tại đây:
http://vatliphothong.vn/t/3054/
Cách 2 của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nhé:
Bài toán
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau $19\left(cm\right)$, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là $u_{A}=u_{B}=a\cos \left(20\pi t\right)$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $40 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách $AM$ là?
A. $4 cm$
B. $3 cm$
C. $2 cm$
D. $5 cm$
Lời giải
Ta có: $\lambda =vT=4\left(cm\right)$
Phương trình sóng tới M:
$u_{M}=2a\cos \dfrac{\pi }{\lambda }\left(d_{1}-d_{2}\right)\cos \left(20\pi t-\dfrac{\pi }{\lambda }\left(d_{1}+d_{2}\right)\right)$
Điều kiện để M dao động cùng pha với nguồn:
$\left\{\begin{matrix}\cos \dfrac{\pi }{\lambda }\left(d_{1}-d_{2}\right)=1 & \\ \dfrac{\pi }{\lambda }\left(d_{1}+d_{2}\right)=2.k.\pi & \end{matrix}\right.$
$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}d_{1}-d_{2}=2.k_{1}.\lambda & \\ d_{1}+d_{2}=2.k_{2}.\lambda & \end{matrix}\right.$
$\Leftrightarrow d_{1}=\left(2k_{1}+2k_{2}\right)\dfrac{\lambda }{2}=k^{'}\dfrac{\lambda }{2}$
Dễ thấy $k^{'}$ chẵn $\Rightarrow d_{1_{min}}\Leftrightarrow k_{min}^{'}=2\Rightarrow d_{1_{min}}=2\dfrac{\lambda }{2}=4\left(cm\right)$

 
Lời giải

View attachment 966
Gọi H là hình chiếu vuông góc của $S_1C$ lên $S_1S_2$
Theo đề ra: $$S_1C^2=S_1H.S_1S_2 \Rightarrow S_1H=\dfrac{25}{13}$$
Suy ra: $S_2H=\dfrac{144}{13}$
Điểm C thuộc vân cực đại giao thoa thứ 4 nên:
$$ d_{2C}-d_{1C}=\left(3+\dfrac{1}{2}\right)\lambda=S_2H-S_1H=\dfrac{119}{13}$$
Suy ra: $\lambda \approx 2,5$
Số điểm dao động cực tiểu quan sát là số $m \in \mathbb{Z}$ thõa mãn:
$$-AB<><>
Có 11 dao động cực tiểu
Đáp án Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sẽ là $13$ điểm cực tiểu nhé. Bạn xem lại chỗ trung bình nhân trong hình học phải có $\cos \varphi $ nữa.
 
Đáp án Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sẽ là $13$ điểm cực tiểu nhé. Bạn xem lại chỗ trung bình nhân trong hình học phải có $\cos \varphi $ nữa.
Thì $S_1H=S_1C \cos \varphi$. Hai cái giống nhau mà. Đã sửa lỗi sai :)
 
Bài toán
Hai nguồn kết hợp $S_{1},S_{2}$ cách nhau khoảng $S_{1}S_{2}=2d$ có tần số $50\left(Hz\right)$ gây ra sóng trên mặt nước trong một chậu lớn. Người ta đặt một cái đĩa nhựa tròn bán kính $r = 1,2 \left(cm\right)$ lên đáy nằm ngang của chậu, tâm đĩa là $S_{2}$. Vận tốc của sóng ở chỗ nước sâu là $v_{1}=0,4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, ở chỗ nước nông hơn vì có đĩa, vận tốc là $v_{2}<>
 
Last edited:
Bài toán
Trên mặt hồ nước yên lặng, tại hai điểm A và B cách nhau $3\left(m\right)$ có hai nguồn đồng bộ giống nhau dao động theo phương vuông góc với mặt nước với chu kì là $1\left(s\right)$. Các sóng tạo ra truyền trên mặt nước với tốc độ $1,2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. O là trung điểm của đoạn AB. Gọi P là một điểm rất xa so với khoảng cách $l=AB$ và tạo góc $\theta =POx$ với Ox là trung trực của AB. Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất, góc $\theta$ có độ lớn?
A. $11,53^{0}$
B. $23,58^{0}$
C. $61,64^{0}$
D. $0,4^{0}$
 
Last edited:
Bài toán
Hai nguồn kết hợp $S_{1},S_{2}$ cách nhau khoảng $S_{1}S_{2}=2d$ có tần số $50\left(Hz\right)$ gây ra sóng trên mặt nước trong một chậu lớn. Người ta đặt một cái đĩa nhựa tròn bán kính $r = 1,2 \left(cm\right)$ lên đáy nằm ngang của chậu, tâm đĩa là $S_{2}$. Vận tốc của sóng ở chỗ nước sâu là $v_{1}=0,4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, ở chỗ nước nông hơn vì có đĩa, vận tốc là $v_{2}
Ta tính được: $T=0.02\left(s\right)$.

Thấy rằng: Sóng di từ $S_{1}$ tới $A$ hết :

$t_{1}=\dfrac{d}{v_{1}}\left(s\right)$.

Sóng đi từ $S_{2}$ $A$ hết :

$t_{2}=\dfrac{0,012}{v_{2}}+\dfrac{d-0,012}{v_{1}}\left(s\right)$

$\rightarrow \Delta t=t_{2}-t_{1}=\dfrac{0.012}{v_{2}}-0,03\left(s\right)$

Điều kiện $v_{2}$ lớn nhất khi :

$\Delta t=\left(k+0.5\right).\dfrac{T}{4}\rightarrow v_{2}=\dfrac{0,6}{k+2}$

Chọn $k=0$ được $v_{2max}=0,3\left(\dfrac{m}{s}\right)$
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng $S_{1}$ và $S_{2}$ cách nhau $11\left(cm\right)$ và dao động điều hoà theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình $u_{1}=u_{2}=5\cos \left(100\pi t\right)$. Tốc độ truyền sóng $v=0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục $xOy$ thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc $O$ trùng với $S_{1}$. Trong không gian, phía trên mặt nước có một chất điểm dao động mà hình chiếu (P) của nó với mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo $y=x+2\left(cm\right)$ và có tốc độ $v_{1}=5\sqrt{2}\left(cm\right)$. Trong thời gian $t=2\left(s\right)$ kể từ lúc (P) có toạ độ $x=0$ thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa một sóng?
A. 13
B. 14
C. 15
D. 22
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng $S_{1}$ và $S_{2}$ cách nhau $11\left(cm\right)$ và dao động điều hoà theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình $u_{1}=u_{2}=5\cos \left(100\pi t\right)$. Tốc độ truyền sóng $v=0,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục $xOy$ thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc $O$ trùng với $S_{1}$. Trong không gian, phía trên mặt nước có một chất điểm dao động mà hình chiếu (P) của nó với mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo $y=x+2\left(cm\right)$ và có tốc độ $v_{1}=5\sqrt{2}\left(cm\right)$. Trong thời gian $t=2\left(s\right)$ kể từ lúc (P) có toạ độ $x=0$ thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa một sóng?
A. 13
B. 14
C. 15
D. 22
Bài được thảo luận tại:
http://vatliphothong.vn/t/7795/
 
Bài toán
Hai nguồn âm nhỏ $S_1,S_2$ giống nhau (coi là hai nguồn kết hợp) phát ra âm thanh cùng pha, cùng biên độ. Một người đứng ở điểm $N$ với $S_1N=3 \left(m\right)$ và $S_2N=3,375 \left(m\right)$. Tốc độ truyền âm trong không khí là $ 330 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe được âm thanh từ hai nguồn $S_1, S_2$ phát ra?
 
Bài toán
Trên mặt hồ nước yên lặng, tại hai điểm A và B cách nhau $3\left(m\right)$ có hai nguồn đồng bộ giống nhau dao động theo phương vuông góc với mặt nước với chu kì là $1\left(s\right)$. Các sóng tạo ra truyền trên mặt nước với tốc độ $1,2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. O là trung điểm của đoạn AB. Gọi P là một điểm rất xa so với khoảng cách $l=AB$ và tạo góc $\theta =POx$ với Ox là trung trực của AB. Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất, góc $\theta$ có độ lớn?
A. $11,53^{0}$
B. $23,58^{0}$
C. $61,64^{0}$
D. $0,4^{0}$
Không ai giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này vậy nhỉ?
Lời giải
$\lambda =1,2\left(m\right)$
P ở rất xa nguồn, dựa vào hình vẽ ta thấy: $d_{2}-d_{1}=\Delta d$
P thuộc cực tiểu giao thoa: $d_{2}-d_{1}=\Delta d=AB.\sin \alpha =\left(k+0,5\right)\lambda $
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $\Rightarrow k=0\Rightarrow \sin \alpha =0,2\Rightarrow \alpha =11,53^{0}$
Bài toán khá đơn giản nhỉ?
Hình vẽ:
hinh2.png

 
Bài toán
Trên mặt nước tại hai điểm $S_{1}, S_{2}$ cách nhau $33,8\left(cm\right)$ có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng do các nguồn phát ra có bước sóng 4 cm.(C) là đường tròn nằm trên mặt nước có tâm ở $S_{1}$ và đi qua $S_{2}$. Trong số các điểm đã tìm được ở trên:
- Điểm xa $S_{2}$ nhất, cách $S_{1}S_{2}$ khoảng bao nhiêu?
- Điểm gần $\Delta $ nhất, cách $\Delta $ bao nhiêu? Biết $\Delta $ là một đường kính của (C) và vuông góc với $S_{1}S_{2}$.
 
Last edited:
Bài toán
Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ kết hợp cùng pha cách nhau $AB = 8 \left(cm\right)$, dao động với tần số $f = 20 \left(Hz\right)$. Một điểm M trên mặt chất lỏng, cách A một khoảng $25 \left(cm\right)$ và cách B một khoảng $20,5 \left(cm\right)$, dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai vân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng không suy giảm khi truyền đi. Gọi O là trung điểm của AB; N và P là hai điểm nằm trên trung trực của AB về cùng một phía so với O thỏa mãn ON = 2 cm; OP = 5 cm. Trên đoạn NP gọi Q là điểm trên đoạn NP và Q dao động cùng pha với O. Xác định khoảng cách từ Q đến O?
 
Last edited:
Bài toán
Trên mặt nước tại hai điểm $S_{1}, S_{2}$ cách nhau $33,8\left(cm\right)$ có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng do các nguồn phát ra có bước sóng 4 cm. (C) là đường tròn nằm trên mặt nước có tâm ở $S_{1}$ và đi qua $S_{2}$.
a) Xác định số điểm trên (C), ở đó các phần tử dao động với biên độ cực đại?
b) Trong số các điểm đã tìm được ở trên:
- Điểm xa $S_{2}$ nhất, cách $S_{1}S_{2}$ khoảng bao nhiêu?
- Điểm gần $\Delta $ nhất, cách $\Delta $ bao nhiêu? Biết $\Delta $ là một đường kính của (C) và vuông góc với $S_{1}S_{2}$.
Bài toán
Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ kết hợp cùng pha cách nhau $AB = 8 \left(cm\right)$, dao động với tần số $f = 20 \left(Hz\right)$. Một điểm M trên mặt chất lỏng, cách A một khoảng $25 \left(cm\right)$ và cách B một khoảng $20,5 \left(cm\right)$, dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai vân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng không suy giảm khi truyền đi.
a. Xác định tốc độ truyền sóng và tìm số điểm dao động cực đại trên đoạn AB (không kể A và B)?
b. Gọi O là trung điểm của AB; N và P là hai điểm nằm trên trung trực của AB về cùng một phía so với O thỏa mãn ON = 2 cm; OP = 5 cm. Trên đoạn NP gọi Q là điểm trên đoạn NP và Q dao động cùng pha với O. Xác định khoảng cách từ Q đến O?
Nghẹt thở mất anh ơi :sweat::cry::beat_brick:
 
Bài toán
Trên mặt nước tại hai điểm $S_{1}, S_{2}$ cách nhau $33,8\left(cm\right)$ có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng do các nguồn phát ra có bước sóng 4 cm. (C) là đường tròn nằm trên mặt nước có tâm ở $S_{1}$ và đi qua $S_{2}$.
a) Xác định số điểm trên (C), ở đó các phần tử dao động với biên độ cực đại?
b) Trong số các điểm đã tìm được ở trên:
- Điểm xa $S_{2}$ nhất, cách $S_{1}S_{2}$ khoảng bao nhiêu?
- Điểm gần $\Delta $ nhất, cách $\Delta $ bao nhiêu? Biết $\Delta $ là một đường kính của (C) và vuông góc với $S_{1}S_{2}$.
Vì là Topic Luyện thi đại học nên em nghĩ các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng nên ở dạng trắc nghiệm và hỏi một câu hỏi trọng tâm duy nhất!
 
Last edited:
Bài toán
Hai nguồn âm nhỏ $S_1,S_2$ giống nhau (coi là hai nguồn kết hợp) phát ra âm thanh cùng pha, cùng biên độ. Một người đứng ở điểm $N$ với $S_1N=3 \left(m\right)$ và $S_2N=3,375 \left(m\right)$. Tốc độ truyền âm trong không khí là $ 330 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe được âm thanh từ hai nguồn $S_1, S_2$ phát ra?
Lời giải
Ta có: không nghe được âm (cực tiểu) nên:
$d_{1}-d_{2}=\left(k+0,5\right)\lambda \Rightarrow \lambda_{max}\Leftrightarrow k_{min}=0$
$\Rightarrow \lambda_{max}=\dfrac{3,375-3}{0,5}=0,75\left(m\right)$
 

Quảng cáo

Top