Topic: Ôn luyện sóng cơ học

Để cho các bạn dự thi đại học năm 2015 với quy chế mới của bộ là sẽ thi theo kỳ thi Quốc gia do đó hôm nay mình lập topic này để các bạn có thể vào để thảo luận, trao đổi và thắc mắc về những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập sóng cơ mà mình còn thấy thắc mắc. Các quy định của topic này:
1. Không được spam, đăng theo từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, không được đăng hai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong quá trình gửi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.
2. Giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thật chi tiết (tránh đưa mỗi công thức, nếu đưa công thức thì phải chứng minh hoặc trích dẫn lấy từ đâu, ví dụ là lấy công thức của thầy Chu Văn Biên thì các bạn phải ghi rõ là "Trích từ công thức của thầy Chu Văn Biên") để cho các bạn mới tham gia diễn đàn có thể xem cách giải chi tiết để còn ôn tập hoặc có thêm kiến thức bổ sung.
3. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, lời giải, đáp án phải có dạng đúng như quy định, xem thêm tại đây: http://vatliphothong.vn/t/8807/
4. Nếu bạn nào có khả năng tốt thì trong một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán có thể trình bày nhiều cách giải, hy vọng thông qua topic sẽ có những cách giải đặc biệt và sáng tạo.
5. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải cần hình vẽ phải vẽ cẩn thận để tải lên và chèn vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết.
6. Lưu ý: Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết sai quy định sẽ bị xoá ngay lập tức, nên các bạn trình bày cho đúng nhé.
Chúc các bạn học tập tốt chương Sóng cơ.

Bắt đầu nào:
Bài toán
Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn $S_{1},S_{2}$ cùng biên độ, ngược pha,$S_{1}S_{2}=13\left(cm\right)$. Tia $S_{1}y$ trên mặt nước, ban đầu tia $S_{1}y$ chứa $S_{1}S_{2}$. Điểm C luôn ở trên tia $S_{1}y$ và $S_{1}C=5\left(cm\right)$. Cho $S_{1}y$ quay quanh $S_{1}$ đến vị trí sao cho $S_{1}C$ là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên $S_{1}S_{2}$ với $S_{1}S_{2}$. Lúc này C ở trên vân cực đại giao thoa thứ 4. Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được là?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau $19\left(cm\right)$, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là $u_{A}=u_{B}=a\cos \left(20\pi t\right)$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $40 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách $AM$ là?
A. $4 cm$
B. $3 cm$
C. $2 cm$
D. $5 cm$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai điểm A, B nằm trên một đường thẳng đi qua một nguồn âm đẳng hướng và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là $50dB$ và $44dB$. Bỏ qua sự hấp thụ và phản xa âm của môi trường. Mức cường độ âm tại $B$ là?
A. $28dB$
B. $38dB$
C. $47dB$
D. $36dB$
 
Last edited:
Bài toán
Hai điểm A, B nằm trên một đường thẳng đi qua một nguồn âm đẳng hướng và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là $50dB$ và $44dB$. Bỏ qua sự hấp thụ và phản xa âm của môi trường. Mức cường độ âm tại $B$ là?
A. $28dB$
B. $38dB$
C. $47dB$
D. $36dB$
Lời giải

a.JPG

Theo công thức tính mức cường độ âm:
$$L\left(B\right)=\lg \dfrac{I}{I_0} \Rightarrow I=I_0.10^L$$
Xét hai nguồn âm có khoảng cách lần lượt là $r_1$, $r_2$ ta luôn có:
$$\dfrac{I_1}{I_2}=10^{L_1-L_2}=\left(\dfrac{r_2}{r_1}\right)^2$$
Sử dụng công thức trên cho các điểm $A,M,B$ có khoảng cách lần lượt là $r_A, r_M, r_B$
$$\left(\dfrac{r_M}{r_A}\right)^2=10^{L_A-L_M}=10^{5-4,4} \Leftrightarrow \left(1+\dfrac{AB}{2r_A}\right)^2=10^{0,6} \left(1\right)$$
$$ \left(\dfrac{r_B}{r_A}\right)^2=10^{L_A-L_B} \Leftrightarrow \left(1+\dfrac{AB}{r_A}\right)^2=10^{L_A-L_B}=10^{5-L_B} \left(2\right)$$
Từ (1) và (2) ta tính được $L_B=40 \left(dB\right)$
 
Last edited:
Lời giải

View attachment 964
Theo công thức tính mức cường độ âm:
$$L\left(B\right)=\lg \dfrac{I}{I_0} \Rightarrow I=I_0.10^L$$
Xét hai nguồn âm có khoảng cách lần lượt là $r_1$, $r_2$ ta luôn có:
$$\dfrac{I_1}{I_2}=10^{L_1-L_2}=\left(\dfrac{r_2}{r_1}\right)^2$$
Sử dụng công thức trên cho các điểm $A,M,B$ có khoảng cách lần lượt là $r_A, r_M, r_B$
$$\left(\dfrac{r_M}{r_A}\right)^2=10^{L_A-L_M}=10^{5-4,4} \Leftrightarrow \left(1+\dfrac{AB}{2r_A}\right)^2=10^{0,6} \left(1\right)$$
$$ \left(\dfrac{r_B}{r_A}\right)^2=10^{L_A-L_B} \Leftrightarrow \left(1+\dfrac{AB}{r_A}\right)^2=10^{L_A-L_B}=10^{5-L_B} \left(2\right)$$
Từ (1) và (2) ta tính được $L_B=40 \left(dB\right)$
Lời giải
Mình giải lại nhé:
Ta có: $OM=OB-MB=r_{B}-\dfrac{r_{A}+r_{B}}{2}\Leftrightarrow r_{M}=\dfrac{r_{B}-r_{A}}{2}$
$L_{A}-L_{M}=1Olg\left(\dfrac{r_{M}}{r_{A}}\right)^{2}\Leftrightarrow r_{M}=10^{0,3}r_{A}=\dfrac{r_{B}-r_{A}}{2}\Rightarrow r_{B}=\left(2.10^{0,3}+1\right)r_{A}$
$L_{A}-L_{B}=10lg\left(\dfrac{r_{B}}{r_{A}}\right)^{2}\Leftrightarrow 10-L_{B}=13,96\left(dB\right)\Rightarrow L_{B}\approx 36\left(dB\right)$.
Hình bạn vẽ sai mất rồi, đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho nằm ở hai phía so với nguồn âm mà. Chọn đáp án D.
Hình vẽ
hinh.png

 
Last edited:
Lời giải

View attachment 964
Theo công thức tính mức cường độ âm:
$$L\left(B\right)=\lg \dfrac{I}{I_0} \Rightarrow I=I_0.10^L$$
Xét hai nguồn âm có khoảng cách lần lượt là $r_1$, $r_2$ ta luôn có:
$$\dfrac{I_1}{I_2}=10^{L_1-L_2}=\left(\dfrac{r_2}{r_1}\right)^2$$
Sử dụng công thức trên cho các điểm $A,M,B$ có khoảng cách lần lượt là $r_A, r_M, r_B$
$$\left(\dfrac{r_M}{r_A}\right)^2=10^{L_A-L_M}=10^{5-4,4} \Leftrightarrow \left(1+\dfrac{AB}{2r_A}\right)^2=10^{0,6} \left(1\right)$$
$$ \left(\dfrac{r_B}{r_A}\right)^2=10^{L_A-L_B} \Leftrightarrow \left(1+\dfrac{AB}{r_A}\right)^2=10^{L_A-L_B}=10^{5-L_B} \left(2\right)$$
Từ (1) và (2) ta tính được $L_B=40 \left(dB\right)$
Cách thứ hai nhé:
Bài toán
Hai điểm A, B nằm trên một đường thẳng đi qua một nguồn âm đẳng hướng và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là $50dB$ và $44dB$. Bỏ qua sự hấp thụ và phản xa âm của môi trường. Mức cường độ âm tại $B$ là?
A. $28dB$
B. $38dB$
C. $47dB$
D. $36dB$
Lời giải
Ta có: Cường độ âm tại điểm cách nguồn âm khoảng R là: $I=\dfrac{P}{4\pi R^{2}}$, với P là công suất của nguồn
$\dfrac{I_{A}}{I_{M}}=\left(\dfrac{r_{M}}{r_{A}}\right)^{2},L_{A}-L_{M}=10lg\left(\dfrac{I_{A}}{I_{M}}\right)=10lg\left(\dfrac{R_{M}}{R_{A}}\right)^{2}$
$\Rightarrow \left(\dfrac{r_{M}}{r_{A}}\right)^{2}=10^{0,6}\Rightarrow \dfrac{r_{M}}{r_{A}}=10^{0,3}$
M là trung điểm của AB, nằm hai phía của gốc O nên: $r_{M}=OM=\dfrac{r_{B}-r_{A}}{2}$
$\dfrac{I_{A}}{I_{B}}=\left(\dfrac{r_{B}}{r_{A}}\right)^{2},L_{A}-L_{B}=10log\dfrac{I_{A}}{I_{B}}=10lg\left(\dfrac{r_{B}}{r_{A}}\right)^{2}=20lg\left(1+2.10^{0,3}\right)$
$=20.0,698=13,963\left(dB\right),L_{B}=L_{A}-13,963=36,307\left(dB\right)\approx 36\left(dB\right)$. Chọn đáp án D.
 
Lời giải
Mình giải lại nhé:
Ta có: $OM=OB-MB=r_{B}-\dfrac{r_{A}+r_{B}}{2}\Leftrightarrow r_{M}=\dfrac{r_{B}-r_{A}}{2}$
$L_{A}-L_{M}=1Olg\left(\dfrac{r_{M}}{r_{A}}\right)^{2}\Leftrightarrow r_{M}=10^{0,3}r_{A}=\dfrac{r_{B}-r_{A}}{2}\Rightarrow r_{B}=\left(2.10^{0,3}+1\right)r_{A}$
$L_{A}-L_{B}=10lg\left(\dfrac{r_{B}}{r_{A}}\right)^{2}\Leftrightarrow 10-L_{B}=13,96\left(dB\right)\Rightarrow L_{B}\approx 36\left(dB\right)$.
Hình bạn vẽ sai mất rồi, đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho nằm ở hai phía so với nguồn âm mà. Chọn đáp án D.
Hình vẽ
View attachment 965
Cảm ơn anh đã chỉ chỗ sai. Em ẩu quá. Mà cách làm lại cho thêm một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán mới :)
 
Bài toán
Người ta thực hiện giao thoa trên mặt nước với $2$ nguồn kết hợp $A,B$ dao động thẳng đứng. Cùng tần số, cùng biên độ $a=2\left(cm\right);AB=20\left(cm\right)$. Số điểm dao động cực đại trên $AB$ là $10$, hai trong số đó là $M; N$ ở gần A và B nhất, $MA=1,5\left(cm\right), NB=0,5\left(cm\right)$. Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của $AB$?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Để cho các bạn dự thi đại học năm 2015 với quy chế mới của bộ là sẽ thi theo kỳ thi Quốc gia do đó hôm nay mình lập topic này để các bạn có thể vào để thảo luận, trao đổi và thắc mắc về những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập sóng cơ mà mình còn thấy thắc mắc. Các quy định của topic này:
1. Không được spam, đăng theo từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, không được đăng hai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong quá trình gửi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.
2. Giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thật chi tiết (tránh đưa mỗi công thức, nếu đưa công thức thì phải chứng minh hoặc trích dẫn lấy từ đâu, ví dụ là lấy công thức của thầy Chu Văn Biên thì các bạn phải ghi rõ là "Trích từ công thức của thầy Chu Văn Biên") để cho các bạn mới tham gia diễn đàn có thể xem cách giải chi tiết để còn ôn tập hoặc có thêm kiến thức bổ sung.
3. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, lời giải, đáp án phải có dạng đúng như quy định, xem thêm tại đây: http://vatliphothong.vn/t/8807/
4. Nếu bạn nào có khả năng tốt thì trong một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán có thể trình bày nhiều cách giải, hy vọng thông qua topic sẽ có những cách giải đặc biệt và sáng tạo.
5. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải cần hình vẽ phải vẽ cẩn thận để tải lên và chèn vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết.
6. Lưu ý: Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết sai quy định sẽ bị xoá ngay lập tức, nên các bạn trình bày cho đúng nhé.
Chúc các bạn học tập tốt chương Sóng cơ.

Bắt đầu nào:
Bài toán
Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn $S_{1},S_{2}$ cùng biên độ, ngược pha, $S_{1}S_{2}=13\left(cm\right)$. Tia $S_{1}y$ trên mặt nước, ban đầu tia $S_{1}y$ chứa $S_{1}S_{2}$. Điểm C luôn ở trên tia $S_{1}y$ và $S_{1}C=5\left(cm\right)$. Cho $S_{1}y$ quay quanh $S_{1}$ đến vị trí sao cho $S_{1}C$ là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên $S_{1}S_{2}$. Lúc này C ở trên vân cực đại giao thoa thứ 4. Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được là
Anh ơi. Chỗ màu xanh "ý" là gì ạ.
 
Bài toán
Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn $S_{1},S_{2}$ cùng biên độ, ngược pha, $S_{1}S_{2}=13\left(cm\right)$. Tia $S_{1}y$ trên mặt nước, ban đầu tia $S_{1}y$ chứa $S_{1}S_{2}$. Điểm C luôn ở trên tia $S_{1}y$ và $S_{1}C=5\left(cm\right)$. Cho $S_{1}y$ quay quanh $S_{1}$ đến vị trí sao cho $S_{1}C$ là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên $S_{1}S_{2}$ với $S_{1}S_{2}$. Lúc này C ở trên vân cực đại giao thoa thứ 4. Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được là
Anh ơi. Chỗ màu xanh "ý" là gì ạ.
Lời giải
Giải theo hướng đề đã sửa
Ta có: Nếu c là trung bình nhân của a và b thì $c=\sqrt{ab}$
Hai nguồn ngược pha, C thuộc cực đại thứ 4 ứng với k = - 4 hoặc k = 3
Giá trị trung bình nhân:
$S_{1}C=\sqrt{S_{1}C.\cos \varphi .S_{1}S_{2}}\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{5}{13}\Rightarrow S_{2}C=12\left(cm\right)$
C là cực đại thứ tư nên k=3 và có: $S_{2}C-S_{1}C=\left(k+0,5\right)\lambda $
$\Rightarrow 12-5=\left(3+0,5\right)\lambda \Rightarrow \lambda =2\left(cm\right)$
Xét tỉ số: $\dfrac{S_{1}S_{2}}{\lambda }=\dfrac{13}{2}=6,5$. Vậy số điểm cực tiểu là: $N=2.6+1=13$ điểm.
Hình vẽ:
hinh.PNG

 
Để cho các bạn dự thi đại học năm 2015 với quy chế mới của bộ là sẽ thi theo kỳ thi Quốc gia do đó hôm nay mình lập topic này để các bạn có thể vào để thảo luận, trao đổi và thắc mắc về những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập sóng cơ mà mình còn thấy thắc mắc. Các quy định của topic này:
1. Không được spam, đăng theo từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, không được đăng hai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong quá trình gửi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.
2. Giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thật chi tiết (tránh đưa mỗi công thức, nếu đưa công thức thì phải chứng minh hoặc trích dẫn lấy từ đâu, ví dụ là lấy công thức của thầy Chu Văn Biên thì các bạn phải ghi rõ là "Trích từ công thức của thầy Chu Văn Biên") để cho các bạn mới tham gia diễn đàn có thể xem cách giải chi tiết để còn ôn tập hoặc có thêm kiến thức bổ sung.
3. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, lời giải, đáp án phải có dạng đúng như quy định, xem thêm tại đây: http://vatliphothong.vn/t/8807/
4. Nếu bạn nào có khả năng tốt thì trong một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán có thể trình bày nhiều cách giải, hy vọng thông qua topic sẽ có những cách giải đặc biệt và sáng tạo.
5. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải cần hình vẽ phải vẽ cẩn thận để tải lên và chèn vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết.
6. Lưu ý: Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết sai quy định sẽ bị xoá ngay lập tức, nên các bạn trình bày cho đúng nhé.
Chúc các bạn học tập tốt chương Sóng cơ.

Bắt đầu nào:
Bài toán
Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn $S_{1},S_{2}$ cùng biên độ, ngược pha, $S_{1}S_{2}=13\left(cm\right)$. Tia $S_{1}y$ trên mặt nước, ban đầu tia $S_{1}y$ chứa $S_{1}S_{2}$. Điểm C luôn ở trên tia $S_{1}y$ và $S_{1}C=5\left(cm\right)$. Cho $S_{1}y$ quay quanh $S_{1}$ đến vị trí sao cho $S_{1}C$ là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên $S_{1}S_{2}$ với $S_{1}S_{2}$. Lúc này C ở trên vân cực đại giao thoa thứ 4. Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được là
Lời giải

ad.JPG

Gọi H là hình chiếu vuông góc của $S_1C$ lên $S_1S_2$
Theo đề ra: $$S_1C^2=S_1H.S_1S_2 \Rightarrow S_1H=\dfrac{25}{13}$$
Suy ra: $S_2H=\dfrac{144}{13}, S_2=12$
Điểm C thuộc vân cực đại giao thoa thứ 4 nên:
$$ d_{2C}-d_{1C}=\left(3+\dfrac{1}{2}\right)\lambda=12-5=7$$
Suy ra: $\lambda =2$
Số điểm dao động cực tiểu quan sát là số $m \in \mathbb{Z}$ thoả mãn:
$$-AB<><>
Có $13$ dao động cực tiểu.
 
Last edited:
Bài toán
Người ta thực hiện giao thoa trên mặt nước với $2$ nguồn kết hợp $A,B$ dao động thẳng đứng. Cùng tần số, cùng biên độ $a=2\left(cm\right);AB=20\left(cm\right)$. Số điểm dao động cực đại trên $AB$ là $10$, hai trong số đó là $M; N$ ở gần A và B nhất, $MA=1,5\left(cm\right), NB=0,5\left(cm\right)$. Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của $AB$?
Lời giải
Ta có: $MN=9\dfrac{\lambda }{2}=AB-MA-NB\Rightarrow \lambda =4\left(cm\right)$
Vì M là cực đại nên:
$2.k.\pi =\varphi _{2}-\varphi _{1}+\dfrac{2\pi \left(1,5-18,5\right)}{4}\Rightarrow \varphi _{1}-\varphi _{2}=2.k.\pi +8,5\pi $
Biên độ sóng tại trung điểm AB:
$A=\sqrt{2^{2}+2^{2}+2.2.2.\cos \left(2.k.\pi +8,5\pi \right)}=2\sqrt{2}\left(cm\right)$
 

Quảng cáo

Top