Hỏi về cách chỉnh kích cỡ phân số trong Texmaker

Mọi người cho mình hỏi là mình sử dụng Texmaker khi gõ lệnh phân số:
"\frac{a}{b}" thì xuất ra phân số nhỏ lắm, còn dùng lệnh "\dfrac{a}{b}" thì báo lỗi không xuất ra phân số được. Vậy giờ mình muốn chỉnh lại kích cỡ phân số lớn lên thì phải làm sao ạ?
Cảm ơn!
 
Mọi người cho mình hỏi là mình sử dụng Texmaker khi gõ lệnh phân số:
"\frac{a}{b}" thì xuất ra phân số nhỏ lắm, còn dùng lệnh "\dfrac{a}{b}" thì báo lỗi không xuất ra phân số được. Vậy giờ mình muốn chỉnh lại kích cỡ phân số lớn lên thì phải làm sao ạ?
Cảm ơn!
Bạn dùng Miktex hay TexLive. Mình thấy texmaker mình dùng cũng bình thường mà
 
Mình dùng Texmaker; còn Miktex hay TexLive thì mình không biết, tại mình cũng mới tập tành học thôi.
Đoạn mã mình viết:
\documentclass[14pt]{report}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\begin{document}
$\dfrac{E_1}{E_2}=\dfrac{A_1^2}{A_2^2}$
\end{document}
Khi xuất ra phân số nhỏ lắm mặc dù mình đã để font 14pt!
 
Mình dùng Texmaker; còn Miktex hay TexLive thì mình không biết, tại mình cũng mới tập tành học thôi.
Đoạn mã mình viết:
\documentclass[14pt]{report}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\begin{document}
$\dfrac{E_1}{E_2}=\dfrac{A_1^2}{A_2^2}$
\end{document}
Khi xuất ra phân số nhỏ lắm mặc dù mình đã để font 14pt!
Bạn thử chạy đoạn này xem:
Mã:
\documentclass[12pt]{report}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\begin{document}
$\dfrac{A_1}{A_2}$
\end{document}
adf.png
 
Cảm ơn bạn nhé! Đã khắc phục được lỗi \dfrac{}{} rồi, font cũng tốt luôn!
Mà gói lệnh \usepackage{amsmath} là gì vậy bạn?
Mình có cần phải add vào không?
 
Cảm ơn bạn nhé! Đã khắc phục được lỗi \dfrac{}{} rồi, font cũng tốt luôn!
Mà gói lệnh \usepackage{amsmath} là gì vậy bạn?
Mình có cần phải add vào không?
Gói lệnh
Mã:
\usepackage{amsmath}
Là gói lệnh để viết công thức toán trong $\LaTeX$. Đi kèm với nó (thường có trong đoạn mã) là các gói được sử dụng:
Mã:
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
Nó là gói cần thiết để gõ công thức nên người ta thường add vào :)
 

Quảng cáo

Top