T thỏa mãn bất đẳng thức nào sau đây

Bài toán
Một con lắc đơn chiều dài l=1m, được kéo ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo nằm ngang và buông tay không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Chu kì dao động con lắc là T. Vậy T thỏa mãn bất đẳng thức nào sau đây?
A. T > 1,986s
B. 1,5s < T <2s
C. 1s < T < 1,5s
D. 0,75s < T < 1,8s
 
Bài toán
Một con lắc đơn chiều dài l=1m, được kéo ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo nằm ngang và buông tay không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Chu kì dao động con lắc là T. Vậy T thỏa mãn bất đẳng thức nào sau đây?
A. T > 1,986s
B. 1,5s < T <2s
C. 1s < T < 1,5s
D. 0,75s < T < 1,8s
Lời giải
Ta có: tốc độ góc của con lắc con lắc thay đổi càng gần VTCB thì tốc độ góc của nó càng lớn.
Nếu ta xét ở gần VTCB thì con lắc dao động điều hòa với tốc độ góc là: $\omega =\sqrt{\dfrac{g}{l}}=\sqrt{10}$.
Tốc độ góc của con lắc là: $\omega ^{'}<\omega =\sqrt{10}$.
Nên chu kì của con lắc là: $T>\dfrac{2\pi }{\omega }\approx 1,986\left(s\right)$. Từ đó ta chọn đáp án A.
 
Last edited:
Lời giải
Ta có: tốc độ góc của con lắc con lắc thay đổi càng gần VTCB thì tốc độ góc của nó càng lớn.
Nếu ta xét ở gần VTCB thì con lắc dao động điều hòa với tốc độ góc là: $\omega =\sqrt{\dfrac{g}{l}}=\sqrt{10}$.
Tốc độ góc của con lắc là: $\omega ^{'}<\omega =\sqrt{10}$.
Nên chu kì của con lắc là: $T>\dfrac{2\pi }{\omega }\approx 1,986\left(s\right)$. Từ đó ta chọn đáp án A.
Lời giải
Bạn nên gọi T' là chu kì con lắc ứng với dao động biên độ lớn (không phải dao động điều hòa) còn T là chu kì ứng với dao động biên độ nhỏ coi là điều hòa. Rõ ràng $T'>T$ với $T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}\approx 1,986\left(s\right)$. Chọn A.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Ta có: tốc độ góc của con lắc con lắc thay đổi càng gần VTCB thì tốc độ góc của nó càng lớn.
Nếu ta xét ở gần VTCB thì con lắc dao động điều hòa với tốc độ góc là: $\omega =\sqrt{\dfrac{g}{l}}=\sqrt{10}$.
Tốc độ góc của con lắc là: $\omega ^{'}<\omega =\sqrt{10}$.
Nên chu kì của con lắc là: $T>\dfrac{2\pi }{\omega }\approx 1,986\left(s\right)$. Từ đó ta chọn đáp án A.
Tại sao "tốc độ góc của con lắc con lắc thay đổi càng gần VTCB thì tốc độ góc của nó càng lớn"
 
Lời giải
Bạn nên gọi T' là chu kì con lắc ứng với dao động biên độ lớn (không phải dao động điều hòa) còn T là chu kì ứng với dao động biên độ nhỏ coi là điều hòa. Rõ ràng $T'>T$ với $T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}\approx 1,986\left(s\right)$. Chọn A.
Tại sao $T'>T$?
 
Tại sao "tốc độ góc của con lắc con lắc thay đổi càng gần VTCB thì tốc độ góc của nó càng lớn"
Tại sao $T'>T$?
Lưu ý nhé: tại VTCB thì con lắc có tốc độ và lực căng dây đều đạt giá trị lớn nhất, tại đó đã lớn nhất thì hiển nhiên $T^{'}>T$. Xem thêm tại đây: http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=390&SubjectID=2
 
Theo mình hiểu thì vận tốc cực đại của con lắc có biên độ góc lớn sẽ lớn hơn vận tốc cực đại của con lắc có biên độ góc nhỏ do cơ năng ban đầu lớn hơn nên chưa thể khẳng định $T^{'}>T$. Cả hai con lắc khi đi qua VTCB đều đạt tốc độ cực đại, tốc độ cực đại của hai con lắc khác nhau
Bạn xem thêm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải của thầy minhtangv:
Lời giải
Bạn nên gọi T' là chu kì con lắc ứng với dao động biên độ lớn (không phải dao động điều hòa) còn T là chu kì ứng với dao động biên độ nhỏ coi là điều hòa. Rõ ràng $T'>T$ với $T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}\approx 1,986\left(s\right)$. Chọn A.
 
Thì thầy chỉ bảo " Rõ ràng $T'>T$" chứ không giải thích tại sao lại thế
Thầy có ghi rõ rối nhé: $T^{'}$ là chu kì con lắc ứng với dao động biên độ lớn (không phải dao động điều hòa) còn T là chu kì ứng với dao động biên độ nhỏ coi là điều hòa, như vậy hiển nhiên $T^{'}>T$.
 
Đã khẳng định được rồi bạn nhé, do tại VTCB ứng với biên độ lớn do có cả tốc độ lẫn lực căng dây đều lớn, với lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này chỉ có một con lắc đơn thôi mà (ở đây mình xét cùng một con lắc tại 2 thời điểm có góc quay $\omega $ khác nhau, mình có ghi rõ trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải xét con lắc gần VTCB rồi).
Thầy có ghi rõ rối nhé: $T^{'}$ là chu kì con lắc ứng với dao động biên độ lớn (không phải dao động điều hòa) còn T là chu kì ứng với dao động biên độ nhỏ coi là điều hòa, như vậy hiển nhiên $T^{'}>T$.
Mình đang cần là cái chứng minh $T'>T$. Ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm của bạn và thầy đều lấy con lắc đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 (giả sử có biên độ lớn) so sánh với con lắc có biên độ nhỏ. Ở VTCB thì con lắc có biên độ lớn và con lắc có biên độ nhỏ đều đạt tốc độ cực đại (mình thấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này không liên quan gì đến lực căng dây nên không nói đến lực căng dây) nhưng mà tốc độ cực đại của con lắc có biên độ lớn sẽ lớn hơn tốc độ cực đại của con lắc biên độ nhỏ. Ta có $T=\dfrac{S}{v}$, con lắc biên độ lớn có $v$ lớn hơn thì sao chu kỳ $T$ của nó lại lớn hơn. Ý mình là như thế
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm Bài tập Dao động cơ 1
T Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tốc độ của tàu thỏa mãn Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm t=0, vận tốc $v_o(cm/s)$ và li độ $x_o(cm)$ thỏa mãn. Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Quả cầu dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Giá trị v0 thỏa mãn là Bài tập Dao động cơ 3
A Tính thời gian mà lực đàn hồi của lò xo thỏa mãn $F\le 0,25\sqrt{3}N$. Bài tập Dao động cơ 1
Spin9x Dây chỉ chịu được tối đa lực kéo $3N$ thì biên độ $A$ phải thỏa mãn ĐK là : Bài tập Dao động cơ 2
N Biết dây AB chỉ chịu được lực kéo tối đa $3N$thì biên độ A phải thỏa mãn điều kiện nào để dây AB luô Bài tập Dao động cơ 2
JDieen XNguyeen Ở thời điểm $t=0$,vận tốc $v_0 (cm/s)$ và li độ $x_0 (cm)$ thoản mãn hệ thức Bài tập Dao động cơ 9
A Tìm lực F và thời gian để thóa mãn điều kiện A! Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tốc độ trung bình cực đại và tốc độ trung bình cực tiểu khi vật đi hết $S=36(cm)$ bất kì là ? Bài tập Dao động cơ 3

Quảng cáo

Top