Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là?

Bài toán
Có hai nguồn dao động kết hợp $S_{1}$ và $S_{2}$ cách nhau 8cm. Nguồn $S_{1}$ trễ pha hơn nguồn $S_{2}$ là $\dfrac{\pi }{2}$ . Bước sóng là 2cm. Biên độ sóng không đổi. Điểm M cách $S_{2}$ một đoạn $MS_{2}=6\left(cm\right)$, cách $S_{1}$ một khoảng 10cm. Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 cách nhau 8cm. Nguồn S1 trễ pha hơn nguồn S2 là $\dfrac{\pi }{2}$ . Bước sóng là 2cm. Biên độ sóng không đổi. Điểm M cách S2 một đoạn MS2=6cm, cách S1 một khoảng 10cm. Điểm dao động cực đại trên MS2 cách S2 một khoảng lớn nhất là bao nhiêu?
Lời giải

Tặng bạn cái hình
ad.JPG
Lưu ý điểm N dao động cực đai và cách $S_2 \left(B\right)$ khoảng lớn nhất khi nó thuộc vân cực đại gần M nhất ( tìm $k_{min}=-2$)
Từ bộ 3 6,8, 10 là bộ 3 pi-ta-go ta tính được khoảng cách NB bằng việc giải hệ:
$\begin{cases} BN-AN= \left( k_{min}+ \dfrac{1}{4}\right) \lambda \\ AN^2-BN^2=AB^2 \end{cases}$
P/s: Xin lỗi bạn mình không có thời gian post chi tiết cho bạn được
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình nghĩ trên MS2 là trên đường thẳng hay trên đoạn?????? Nếu trên đoạn thì giải như gsxoan đúng rồi, còn nếu trên đường thẳng thì hơi khác.......... mà nếu trên đoạn MS2 thì giải ra bé lắm, trong khi hỏi lớn nhất??????????????
 
Uk. Đáp án là 4.76cm. Lớn so với MS2 là 6cm
Theo hướng dẫn của gsxoan:
$BN-AN=2\left(k_{min}+\dfrac{1}{4}\right)=-3,5$ (do k=-2, lamda=2cm)
$AN+BN=\dfrac{64}{3,5}=18,3$
$\Rightarrow 2BN=18,3-3,5=14,8$
$\Rightarrow$ BN=7,4cm (!) >6=MB. Kết quả không phù hợp!
Sao bạn truongpham97 tính ra 4,76cm hay thế?!
 
Last edited:
Hai dao động vuông pha
$d_{2}-d_{1}$=(k+$\dfrac{1}{4}$)$\lambda$
$\Rightarrow$ -8<(k+$\dfrac{1}{4}$)$\lambda$ < -4
$\Rightarrow$ k=-3
Ta có hệ phương trình
NB-NA=(-3+$\dfrac{1}{4}$)$\lambda$
$NA^2$-$NB^2$=$8^2$
Giải ra ta được NB=3,07 cm
 
Last edited:
Rồi nhưng em giải lại thử cho anh coi chứ anh giải không ra k=-2 mà chỉ thấy k=-3 là kết quả phù hợp
Đây thực ra công thức trên của bạn ý hơi nhầm 1 chút ạ
Thực ra muốn làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này chỉ cần sử dụng phương trình tổng quát là được
$
NB-NA=\left(k-\dfrac{1}{4}\right)\lambda ;
k_{min}=-2
$
Vì nguồn 1 trễ pha hơn nguồn 2 nên phải là -1/4 ạ
 
Đây thực ra công thức trên của bạn ý hơi nhầm 1 chút ạ
Thực ra muốn làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này chỉ cần sử dụng phương trình tổng quát là được
$
NB-NA=\left(k-\dfrac{1}{4}\right)\lambda ;
k_{min}=-2
$
Vì nguồn 1 trễ pha hơn nguồn 2 nên phải là -1/4 ạ
C đựơc kết quả mấy?
 
Đây thực ra công thức trên của bạn ý hơi nhầm 1 chút ạ
Thực ra muốn làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này chỉ cần sử dụng phương trình tổng quát là được
$
NB-NA=\left(k-\dfrac{1}{4}\right)\lambda ;
k_{min}=-2
$
Vì nguồn 1 trễ pha hơn nguồn 2 nên phải là -1/4 ạ
Đến đây rồi thì có luôn
$
\left\{\begin{matrix}
NB-NA=-4,5\\
NB^{2}- NA^{2}=-AB^{2}=-64

\end{matrix}\right.
$
 
Phương trình dao đông tại nguồn A:
$u_{A}$=Acos2$\pi $ft
Phương trình dao động tại nguồn B là
$u_{B}$=Acos(2$\pi $ft+$\dfrac{$\pi $}{2}$)
Phương trình dao động tại M do sóng truyền từ A đến
$u_{1}$=Acos(2$\pi $ft-$\dfrac{2$\pi $ $d_{1}$}{$\lambda$}$
Phương trình dao động tại M do sóng truyền từ A đến
$u_{1}$=Acos(2$\pi $ft+$\dfrac{$\pi $}{2}$-$\dfrac{2$\pi $ $d_{2}$}{$\lambda$}$
Biên độ dao động tồng hợp tại M:
$A_M$=2A\cos $\left$[$\dfrac{$\pi $\left($d_2$-$d_1_$}{$\lambda$}-$\dfrac{$\pi $}{4}$\right$]M có biên độ cực đại khi \cos $\left$[$\dfrac{$\pi $\left($d_2$-$d_1_$\right)}{$\lambda$}-$\dfrac{$\pi $}{4}$\right$]=+-1
\Rightarrow $\dfrac{$\pi $}{$\lambda$}\left($d_{2}$-$d_{1}$-$\dfrac{$\pi $}{4}=k$\pi $$
Anh ơi. Lần sau anh gõ công thức $\LaTeX$ bằng chức năng Gõ công thức của diễn đàn rồi chèn vào nhé
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
manhktnd98 Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
V Số điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
H Điểm M cách A 25cm, cách B 5 cm dao động với biên độ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 8
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
P Điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 0
UyenUK Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm Bài tập Sóng cơ 0
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
C Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông là? Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
H Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
L Biên độ dao động của 1 điểm Bài tập Sóng cơ 5
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Li độ dao động tại điểm M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2.01)s$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 6
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
N Điểm B gần M nhất dao động cùng pha với S và có biên độ 2mm thì BM là ? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top