Thiết kế thí nghiệm dao động con lắc đơn trong Crocodile Physics 605 như thế nào

Ai biết thiết kế thí nghiệm dao động con lắc đơn trong Crocodile Physics 605 chỉ mình với.
 

Quảng cáo

Top