Khoảng cách MN là ?

Bài toán
Một sóng ngang có chu kì T = 0,2 s truyền trong môi trường đàn hồi có tốc độ 1 m/s. Xét trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó một điểm M đang nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng từ 42 cm đến 60 cm có điểm N đang từ vị trí cân bằng đi lên đỉnh sóng. Khoảng cách MN là:
A. 50 cm
B. 55 cm
C. 52 cm
D. 45 cm

Mong thầy cô và mọi người trong diễn đàn giúp đỡ! Cảm ơn mọi người!
 
Bài toán
Một sóng ngang có chu kì T = 0,2 s truyền trong môi trường đàn hồi có tốc độ 1 m/s. Xét trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó một điểm M đang nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng từ 42 cm đến 60 cm có điểm N đang từ vị trí cân bằng đi lên đỉnh sóng. Khoảng cách MN là:
A. 50 cm
B. 55 cm
C. 52 cm
D. 45 cm

Mong thầy cô và mọi người trong diễn đàn giúp đỡ! Cảm ơn mọi người!
Lời giải
Khi điểm M ở đỉnh sóng, điểm N ở VTCB đang đi lên, theo hình vẽ thì khoảng cách MN:
hinhve.png

$MN=\dfrac{3}{4}\lambda +k\lambda $ và $\lambda =vT=0,2\left(m\right)=20\left(cm\right)$
Ta lại có: $42<\dfrac{3}{4}\lambda +k\lambda <60\Rightarrow 1,35
Vậy: $MN=55\left(cm\right)$. Chọn đáp án B.
 
Last edited:
Lời giải
Khi điểm M ở đỉnh sóng, điểm N ở VTCB đang đi lên, theo hình vẽ thì khoảng cách MN:
View attachment 933
$MN=\dfrac{3}{4}\lambda +k\lambda $ và $\lambda =vT=0,2\left(m\right)=20\left(cm\right)$
Ta lại có: $42<\dfrac{3}{4}\lambda +k\lambda <60\Rightarrow 1,35
Vậy: $MN=55\left(cm\right)$. Chọn đáp án B.
Nhưng mà đáp án thầy giáo cho bọn em là 45 cm! Em cũng tính ra 55 cm nhưng không biết là sai chỗ nào.
 
Nhưng mà đáp án thầy giáo cho bọn em là 45 cm! Em cũng tính ra 55 cm nhưng không biết là sai chỗ nào.
Bài này đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 họ cho không chặt chẽ, khi giải có đến hai đáp án đúng lận, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này có thể tham khảo cách giải khác tại đây: http://vatliphothong.vn/t/5664/. Đáp án của trường ra đề này ra $55\left(cm\right)$, bạn thử hỏi lại thầy của bạn xem sao.:)
 
Lời giải
Khi điểm M ở đỉnh sóng, điểm N ở VTCB đang đi lên, theo hình vẽ thì khoảng cách MN:
View attachment 933
$MN=\dfrac{3}{4}\lambda +k\lambda $ và $\lambda =vT=0,2\left(m\right)=20\left(cm\right)$
Ta lại có: $42<\dfrac{3}{4}\lambda +k\lambda <60\Rightarrow 1,35
Vậy: $MN=55\left(cm\right)$. Chọn đáp án B.
Đáp án của bạn sai rồi nhé, như hình bạn vẽ thì chiều dao động của phần tử môi trường tại điểm N là đi xuống
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
Feel Again Khoảng cách MO là Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Khoảng cách BC là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách CM là Bài tập Sóng cơ 2
N Khoảng cách từ M đến S1 là Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách AM là? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
T Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
V Trên mặt nước có BA nguồn sóng. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến O là ? Bài tập Sóng cơ 1
L Khoảng cách lớn nhất mà hai vật có thể đạt được là? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Khoảng cách từ M đến AB có thể là? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Khoảng cách từ M đến AB có thể là? Bài tập Sóng cơ 0
0 Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B là: Bài tập Sóng cơ 3
M Khoảng cách S1S2 là Bài tập Sóng cơ 0
N Khoảng cách nhỏ nhất giữa A, B là: Bài tập Sóng cơ 4
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
please help Khoảng cách MN là? Bài tập Sóng cơ 1
D Khoảng cách AC có giá trị là Bài tập Sóng cơ 3
Quyết Tâm Học Khoảng cách là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 2
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là : Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M nhất cách B một khoảng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 2
A Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách ngắn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động là? Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 33
GS.Xoăn Khoảng cách $d$ là: Bài tập Sóng cơ 6
G Khoảng cách giữa 5 nút liên tiếp là: Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách tử M đến AB có thể là: Bài tập Sóng cơ 0
T Tìm khoảng cách MA nhỏ nhất là? Bài tập Sóng cơ 3
M Điểm M cách nguồn S1 một khoảng là ? Bài tập Sóng cơ 1
proboyhinhvip Khoảng cách MB là Bài tập Sóng cơ 7
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
Nhật Li độ điểm M trên dây, cách O một khoảng 30,5 cm ở thời điểm t là Bài tập Sóng cơ 2
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
B Khoảng cách CM là: Bài tập Sóng cơ 1
JDieen XNguyeen Khoảng cách $MN$ là Bài tập Sóng cơ 8
L Điểm dao động cực đại trên AM cách M một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 4
hoankuty Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 11
chinhanh9 Khoảng cách MO là? Bài tập Sóng cơ 2
K Khoảng cách ON là??? Bài tập Sóng cơ 1
T Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 7
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
Gem Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm trên dây có cùng biên độ là a và dao động ngược pha là??? Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top