Tìm khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ dừng lại lần đầu tiên

Bài toán
Một lò xò độ cứng $k=20 \ \text{N}/\text{m}$ 1 đầu cố định, 1 đầu gắn với vật $m_1= 1,5 kg$ và đặt nằm ngang trên mặt bàn. Lò xo đang cân bằng thì một vật $m_2= 0,5 kg$ chuyển động với tốc độ $1 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ đến va chạm đàn hồi trực diện với $m_1$, biết hệ số ma sát giữa vật $m_1, m_2$ đối với mặt sàn đều như nhau và bằng $\mu =\dfrac{7}{120};g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Tìm khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ dừng lại lần đầu tiên (coi các vật có kích thước rất nhỏ).
A. $\dfrac{1}{3}m$
B. $\dfrac{3}{7}m$
C. $\dfrac{1}{10}m$
D. $\dfrac{11}{35}m$

P/s: Mọi người giúp mình với :)
 
Last edited:
Bài toán
Một lò xò độ cứng $k=20 \ \text{N}/\text{m}$ 1 đầu cố định, 1 đầu gắn với vật $m_1= 1,5 kg$ và đặt nằm ngang trên mặt bàn. Lò xo đang cân bằng thì một vật $m_2= 0,5 kg$ chuyển động với tốc độ $1 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ đến va chạm đàn hồi trực diện với $m_1$, biết hệ số ma sát giữa vật $m_1, m_2$ đối với mặt sàn đều như nhau và bằng $\mu =\dfrac{7}{120};g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Tìm khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ dừng lại lần đầu tiên (coi các vật có kích thước rất nhỏ).
A. $\dfrac{1}{3}m$
B. $\dfrac{3}{7}m$
C. $\dfrac{1}{10}m$
D. $\dfrac{11}{35}m$

P/s: Mọi người giúp mình với :)
Dừng lại lần đầu tiên nghĩa là sao vậy bạn?????????
 
Sau va chạm $m_1$ có vận tốc $v'_1=0,5$ m/s, còn $m_2$ bật ngược trở lại với vận tốc $v'_2=0,5$ m/s.
Khi $m_1$ dừng lại lần đầu tiên (thật ra nói như vậy là chưa chính xác, một vật chỉ dừng lại khi vật không còn vận tốc và gia tốc, nhưng khi đó $m_1$ chỉ có $v=0$ thôi, còn gia tốc đang cực đại cơ mà. Còn về đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, mình nghĩ ý tác giả muốn nói là khi vật ra biên lần đầu tiên). Khi $m_1$ ra biên lần đầu tiên thì nó đã đi được quãng đường $S$. Theo bảo toàn năng lượng:
$\dfrac{1}{2}m_1v_1'^2=\dfrac{1}{2}kS^2+\mu m_1gS \Rightarrow S=0,1\:m$
Còn $m_2$ cũng chịu tác động của ma sát nên chỉ đi được quãng đường $x$:
$\dfrac{1}{2}m_2v_2'^2=\mu m_2gx \Rightarrow x=\dfrac{3}{14}\:m$
$\Rightarrow$ Khoảng cách $d=\dfrac{1}{10}+\dfrac{3}{14}=\dfrac{11}{35}\:m$. Chọn D.

Chính người ra đề lại mắc phải một lỗi nghiêm trọng, khi $m_1$ ra biên thì chắc gì $m_2$ đã dừng lại. Lời giải đúng:
Thời gian kể từ sau va chạm đến khi vật $m_1$ ra biên là $t=\dfrac{T}{4}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\:s$.
Vật $m_2$ chịu tác dụng của lực ma sát nên chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=\mu g$. Quãng đường mà $m_2$ đã đi được là:
$x=v'_2t-\dfrac{1}{2}at^2=0,162\:m$
$\Rightarrow$ Khoảng cách $d=0,1+0,162=0,262\:m$.
 
Sau va chạm $m_1$ có vận tốc $v'_1=0,5$ m/s, còn $m_2$ bật ngược trở lại với vận tốc $v'_2=0,5$ m/s.
Khi $m_1$ dừng lại lần đầu tiên (thật ra nói như vậy là chưa chính xác, một vật chỉ dừng lại khi vật không còn vận tốc và gia tốc, nhưng khi đó $m_1$ chỉ có $v=0$ thôi, còn gia tốc đang cực đại cơ mà. Còn về đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, mình nghĩ ý tác giả muốn nói là khi vật ra biên lần đầu tiên). Khi $m_1$ ra biên lần đầu tiên thì nó đã đi được quãng đường $S$. Theo bảo toàn năng lượng:
$\dfrac{1}{2}m_1v_1'^2=\dfrac{1}{2}kS^2+\mu m_1gS \Rightarrow S=0,1\:m$
Còn $m_2$ cũng chịu tác động của ma sát nên chỉ đi được quãng đường $x$:
$\dfrac{1}{2}m_2v_2'^2=\mu m_2gx \Rightarrow x=\dfrac{3}{14}\:m$
$\Rightarrow$ Khoảng cách $d=\dfrac{1}{10}+\dfrac{3}{14}=\dfrac{11}{35}\:m$. Chọn D.

Chính người ra đề lại mắc phải một lỗi nghiêm trọng, khi $m_1$ ra biên thì chắc gì $m_2$ đã dừng lại. Lời giải đúng:
Thời gian kể từ sau va chạm đến khi vật $m_1$ ra biên là $t=\dfrac{T}{4}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\:s$.
Vật $m_2$ chịu tác dụng của lực ma sát nên chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=\mu g$. Quãng đường mà $m_2$ đã đi được là:
$x=v'_2t-\dfrac{1}{2}at^2=0,162\:m$
$\Rightarrow$ Khoảng cách $d=0,1+0,162=0,262\:m$.
Em cũng nghĩ d=0,262m mới đúng.:D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Tìm khoảng cách cực đại và cực tiểu giữa các khối khi hệ chuyển động Bài tập Các định luật bảo toàn 0
thaibao09hn Tìm thế năng ở vị trí cao nhất (dùng định luật bảo toàn cơ năng) Bài tập Các định luật bảo toàn 1
L Tìm độ biến dạng Bài tập Các định luật bảo toàn 2
Na Hyun Jung Tìm động lượng của ô tô trước khi tắt máy Bài tập Các định luật bảo toàn 3
My sky Tìm vật tốc viên đạn? Bài tập Các định luật bảo toàn 0
minhtangv Tìm công suất ô tô Bài tập Các định luật bảo toàn 0
Đạt QH Tìm vị trí của mảnh đạn thứ hai Bài tập Các định luật bảo toàn 2
Legendary light Tìm vận tốc quả cầu trên khi nó sắp va chạm với mặt phẳng ngang. Bài tập Các định luật bảo toàn 4
Legendary light Tìm vận tốc cực đại. Bài tập Các định luật bảo toàn 0
Hải Quân Tìm vận tốc mỗi phần? Bài tập Các định luật bảo toàn 3
Hải Quân Tìm hướng và độ lớn của mảnh thứ nhất Bài tập Các định luật bảo toàn 3
T Tìm vận tốc ban đầu của viên đạn và biến thiên động năng của hệ trong va chạm Bài tập Các định luật bảo toàn 0
math Tìm vận tốc lớn nhất của vật đó Bài tập Các định luật bảo toàn 0

Quảng cáo

Top