Trên mặt nước quan sát đc số đường cực đại mỗi bên đường trung trực S1S2 là

Bài toán
Có 2 nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động cùng biên độ, cùng pha và S1S2 = 2,1cm. Khoảng cách giữa 2 cực đại ngoài cùng trên đoạn S1S2 là 2cm. Biết tần số sóng f = 100 Hz. Tốc độ truyền sóng là v = 20 cm/s. Trên mặt nước quan sát đc số đường cực đại mỗi bên đường trung trực S1S2 là
A. 10
B. 20
C. 40
D. 5
 
Bài toán
Có 2 nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động cùng biên độ, cùng pha và S1S2 = 2,1cm. Khoảng cách giữa 2 cực đại ngoài cùng trên đoạn S1S2 là 2cm. Biết tần số sóng f = 100 Hz. Tốc độ truyền sóng là v = 20 cm/s. Trên mặt nước quan sát đc số đường cực đại mỗi bên đường trung trực S1S2 là
A. 10
B. 20
C. 40
D. 5
Đáp án A.:D
 
Bài toán
Có 2 nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động cùng biên độ, cùng pha và S1S2 = 2,1cm. Khoảng cách giữa 2 cực đại ngoài cùng trên đoạn S1S2 là 2cm. Biết tần số sóng f = 100 Hz. Tốc độ truyền sóng là v = 20 cm/s. Trên mặt nước quan sát đc số đường cực đại mỗi bên đường trung trực S1S2 là
A. 10
B. 20
C. 40
D. 5
Ta có:$\lambda =\dfrac{v}{f}=0,2\left(cm\right)$

Vì Khoảng cách giữa 2 cực đại ngoài cùng trên đoạn S1S2 là 2cm nên :

$\dfrac{k\lambda }{2}=2\left(cm\right)\rightarrow k=20$

Do đó trên $S_{1}S_{2}$ có 21 dãy cực đại(kể cả đường trung trực). Do vậy tồn tại 10 dãy cực đại ở mỗi bên trung trực $S_{1}S_{2}$.
Chọn A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Số đường cực đại giao thoa quan sát được trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
I Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng Bài tập Sóng cơ 1
P Tốc độ truyền sóng trên trên mặt nước trên là Bài tập Sóng cơ 6
Hải Quân Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là? Bài tập Sóng cơ 1
V Trên mặt nước có BA nguồn sóng. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến O là ? Bài tập Sóng cơ 1
BoythichFAP Trên mặt nước có số đường cực tiểu giao thoa là? Bài tập Sóng cơ 1
C Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
C Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 6
A Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ tuyền sóng trên mặt nước nhận giá trình trị nào sau dưới đây? Bài tập Sóng cơ 1
boyvodanh97 Điểm $M$ trên mặt nước sẽ dao động với biên độ là? Bài tập Sóng cơ 3
D Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 7
datanhlg Trên mặt nước có bao nhiêu cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường elip thuộc mặt nước nhận AB làm tiêu điểm là Bài tập Sóng cơ 7
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
H Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Tốc độ truyền pha của dao động trên mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Tốc độ truyền sóng trên mặt nước Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Trên đường tròn tâm O ,đường kính 20 cm.nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
LeLinh Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B là những tiêu điểm là Bài tập Sóng cơ 1
I Cho hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước, cùng pha có biên độ 4 cm tại hai điểm A và B cách nhau 31 Bài tập Sóng cơ 4
vat_ly_oi Tốc độ truyền sóng trên mặt nước có giá trị là Bài tập Sóng cơ 3
hoangmac O là nguồn phát sóng ngang trên mặt nước. Tại A cách O một khoảng 2cm có biên độ sóng là 4cm. Tính b Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Điểm M trên mặt nước thuộc cực đại thứ 3, cách trung trực của AB 3,2 cm thì cách AB xấp xỉ? Bài tập Sóng cơ 1
thehiep Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha với biên độ $1cm$, O là trung điểm của AB Bài tập Sóng cơ 2
ghjcghj Hợp lực truyền dao động để tạo nên sóng ngang trên bề mặt chất lỏng là? Bài tập Sóng cơ 4
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
Quyết Tâm Học Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng trên bằng ? Bài tập Sóng cơ 9
21653781 Tốc độ truyền sóng trên mặt thủy ngân là Bài tập Sóng cơ 2
K Tìm số điểm dao động trên mặt chất lỏng Bài tập Sóng cơ 2
BackSpace Điểm M trên mặt chất lỏng cách A và B những đoạn tương ứng là d1, d2 sẽ dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có biên độ dao động A/2 Bài tập Sóng cơ 5
K Tốc độ truyền sóng trên mặt thủy ngân??? Bài tập Sóng cơ 5
N Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Tìm vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng. Bài tập Sóng cơ 1
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
L Để trên sợi dây có 10 bụng sóng thì tần số bằng bao nhiêu. Bài tập Sóng cơ 1
hà trang Tìm số điểm trên đường tròn có biên độ dao động bằng a/2 Bài tập Sóng cơ 1
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top