Xác định thời điểm để hệ có $W_{đ}=3W_{t}$?

Bài toán
Con lắc lò xo nằm ngang, đầu A cố định, đầu còn lại treo vật m=100(g). Lò xo 2,1 đầu mắc vào vật, 1 đầu treo vào B(hệ lò xo mắc xung đối). Biết $k_{1}=k_{2}=50\left(\dfrac{N}{m}\right)$. Bỏ qua lực ma sát và lực cản, lấy g=10. Giữ vật ở vị trí lò xo 1 dãn 7(cm) và lò xo 2 nén 3(cm) rồi thả không vận tốc ban đầu. Xác định thời điểm để hệ có $W_{đ}=3W_{t}$?
 
Bài toán
Con lắc lò xo nằm ngang, đầu A cố định, đầu còn lại treo vật m=100(g). Lò xo 2,1 đầu mắc vào vật, 1 đầu treo vào B(hệ lò xo mắc xung đối). Biết $k_{1}=k_{2}=50\left(\dfrac{N}{m}\right)$. Bỏ qua lực ma sát và lực cản, lấy g=10. Giữ vật ở vị trí lò xo 1 dãn 7(cm) và lò xo 2 nén 3(cm) rồi thả không vận tốc ban đầu. Xác định thời điểm để hệ có $W_{đ}=3W_{t}$?
Ta có:
$k_{1}\Delta l_{1}=k_{2}\Delta l_{2};k_{1}=k_{2}
\Rightarrow \Delta l_{1}=\Delta l_{2}=\Delta l;$
Lại có:
A=7-\Delta l_{1}=3+\Delta l_{2}
\Rightarrow A=5cm;\Delta l=2cm;
Sau đó mình nghĩ cứ làm bình thường như con lắc lò xo dao động với biên độ A=5cm tốc độ góc $\omega =\sqrt{\dfrac{k_{1}+k_{2}}{m}}$.
Hết.
 
Ta có:
$k_{1}\Delta l_{1}=k_{2}\Delta l_{2};k_{1}=k_{2}
\Rightarrow \Delta l_{1}=\Delta l_{2}=\Delta l;$
Lại có:
A=7-\Delta l_{1}=3+\Delta l_{2}
\Rightarrow A=5cm;\Delta l=2cm;
Sau đó mình nghĩ cứ làm bình thường như con lắc lò xo dao động với biên độ A=5cm tốc độ góc $\omega =\sqrt{\dfrac{k_{1}+k_{2}}{m}}$.
Hết.
Mình không hiểu lắm, bạn nói chi tiết chút thì sẽ tỏ hơn, phải đi tới kết quả cuối cùng chứ =))=))=))=))
 
Đoạn kia rõ ràng hơn là do lực phục hồi cực đại:
$F=k_1\Delta l_1+k_2\Delta l_2=kA$ (trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này hai lò xo mắc xung đối thì $k=k_1+k_2$)
$\rightarrow A=5cm$. Vậy nghĩa là ban đầu khi vật nằm cân bằng thì mỗi lò xo đang giãn 2cm, rồi kéo vật sang phía B 5cm thì lò xo 1 giãn 7cm, còn lò xo 2 bị nén 3cm.
Nhưng do đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chỉ hỏi thời điểm ngắn nhất để $W_đ=3W_t$ nên không cần tính $A$. Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có vẻ hơi thừa dữ kiện, rõ ràng vật đang ở biên, nên thời điểm ngắn nhất để $W_đ=3W_t$ là $\dfrac{T}{6}=\dfrac{1}{30}s$ :-?
 
Đoạn kia rõ ràng hơn là do lực phục hồi cực đại:
$F=k_1\Delta l_1+k_2\Delta l_2=kA$ (trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này hai lò xo mắc xung đối thì $k=k_1+k_2$)
$\rightarrow A=5cm$. Vậy nghĩa là ban đầu khi vật nằm cân bằng thì mỗi lò xo đang giãn 2cm, rồi kéo vật sang phía B 5cm thì lò xo 1 giãn 7cm, còn lò xo 2 bị nén 3cm.
Nhưng do đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chỉ hỏi thời điểm ngắn nhất để $W_đ=3W_t$ nên không cần tính $A$. Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có vẻ hơi thừa dữ kiện, rõ ràng vật đang ở biên, nên thời điểm ngắn nhất để $W_đ=3W_t$ là $\dfrac{T}{6}=\dfrac{1}{30}s$ :-?
He he! Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có yêu cầu thời điểm ngắn nhất đâu anh =))=))=))
Đây là đáp án ạ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:

$t_{1}=\dfrac{-1}{30}+\dfrac{k}{10}\left(s\right);t_{2}=\dfrac{-1}{15}+\dfrac{k}{10}\left(s\right)$ với $k\in N^{*}$ :" title="blushing :">" data-shortname=":">" />:" title="blushing :">" data-shortname=":">" />
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
0602nguyenminh Xác định thời điểm thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
T Xác định thời điểm thứ 100 Bài tập Dao động cơ 8
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
L Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = -15pi (cm/s). Bài tập Dao động cơ 3
L Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x=5cm lần thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
boyvodanh97 Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 6
Del Enter Xác định thời điểm thứ 300 Bài tập Dao động cơ 5
Đinh Phúc Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 4
D Xác định khoảng cách giữa các chất điểm vào thời điểm thứ 2016 chúng có tốc độ bằng nhau Bài tập Dao động cơ 7
S Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{5}$ kể từ lúc nhận lực? Bài tập Dao động cơ 2
Đ Xác định thời điểm đầu tiên khoảng cách giữa hai vật đạt giá trị cực đại? Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Xác định thời điểm có $E_đ = E_t$ Bài tập Dao động cơ 3
HuyGooner Thời gian ngắn nhất để 2 vật dđ điều hòa cách nhau một khoảng xác định? Bài tập Dao động cơ 3
__Black_Cat____! Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động? Bài tập Dao động cơ 15
P Xác định thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí có gia tốc là $2m/s^2$ và vật đang tiến về VTCB? Bài tập Dao động cơ 12
D Bài toán xác định thời điểm thứ 2012 vật đi qua vị trí có $W_{đ}=3 W_t.$ Bài tập Dao động cơ 1
P Xác định khoảng thời gian $\Delta t $ nhỏ nhất. Bài tập Dao động cơ 2
Demonhk Xác định thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại và đang giảm Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định thời điểm vật có gia tốc bằng . Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định thời điểm mà vật có li độ là $+2,5 cm$ theo chiều dương lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
O Hãy xác định khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
My sky Xác định $\alpha$ Bài tập Dao động cơ 1
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định khoảng cách nơi bóng đập vào mặt đặt. Bài tập Dao động cơ 0
Mờ Rờ Light Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng? Bài tập Dao động cơ 0
K Xác định vị trí và chiều chuyển động. Bài tập Dao động cơ 14
F Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Xác định độ lớn của điện tích q? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Xác định hướng và độ lớn cường độ điện trường. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hãy xác định độ cứng của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định chiều dài con lắc: Bài tập Dao động cơ 3
minhtangv Xác định quãng đường Bài tập Dao động cơ 2
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
E Xác định độ cao cực đại so với vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Xác định biên độ của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
Long Stoner Xác định chu kì dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top