Hình chiếu của chất điểm còn lại trên trục Ox dao động với phương trình ?

Bài toán:
Ba chất điểm dao động điều hòa trên ba đường thẳng song song với trục Ox và cách đều. Hình chiếu của một trong hai chất điểm phía ngoài trên trục Ox dao động theo phương trình $x_{1}=4\cos \left(\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right) cm$, hình chiếu của chất điểm ở giữa dao động theo phương trình $x_{2}=4\cos \left(\pi t\right) cm$. Nếu trong quá trình dao động ba chất điểm luôn thẳng hàng nhau thì hình chiếu của chất điểm còn lại trên trục Ox dao động với phương trình?
A. $x_{3}=4\sqrt{2}\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right) cm $
B. $x_{3}=4\sqrt{3}\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)cm $
C. $x_{3}=8\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)cm$
D. $x_{3}=4\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)cm$
 
Bạn xét thời điểm ban đầu t = 0, được li độ của chúng trên trục Ox.
X1 = 2 nằm ngoài cùng trên Ox, x2 = 4 nằm giữa mà 3 chất điểm luôn thẳng hàng và cách đều nên ta sẽ có đường trung bình tam giác là hình chiếu của điểm 2 xuống Ox. Suy ra x2 là trung điểm x1 và x3 -$\Rightarrow$ x3 = 6
Bấm từng đáp án ở t = 0 -$\Rightarrow$ B
 
Bạn xét thời điểm ban đầu t = 0, được li độ của chúng trên trục Ox.
X1 = 2 nằm ngoài cùng trên Ox, x2 = 4 nằm giữa mà 3 chất điểm luôn thẳng hàng và cách đều nên ta sẽ có đường trung bình tam giác là hình chiếu của điểm 2 xuống Ox. Suy ra x2 là trung điểm x1 và x3 -$\Rightarrow$ x3 = 6
Bấm từng đáp án ở t = 0 -$\Righ
Cảm ơn bạn!
 
Vì đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho 3 điểm luôn thẳng hàng, cách đều nhau. Thi luôn có
x2=(x1+x3)/2 Công thức TB cộng mà.
 

Attachments

Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thanhmoc Tính chu kỳ dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 6
N Quãng đường đi được của N trong khoảng thời gian đó Bài tập Dao động cơ 3
Alitutu Thời gian ngắn nhất để quả cầu của con lắc dịch chuyển được một cung có độ dài bằng Bài tập Dao động cơ 4
Alitutu Năng lượng dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Tốc độ cực đại của vật sau khi giữ điểm chính giữa của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm biên độ của ván để vật bung lên độ cao h=50cm Bài tập Dao động cơ 0
Alitutu Chu kì của vật là Bài tập Dao động cơ 5
Alitutu Giá trị của $\varphi $ là Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Tần số dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Phương trình dao động của vật có biểu thức nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Tỉ số độ lớn vận tốc của các vật nặng là Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 10
Alitutu Khoảng thời gian ngắn nhất để lực đàn hồi của lò xo kéo đầu cố định của lò xo lại Bài tập Dao động cơ 4
Alitutu Nếu chỉ treo vật có khối lượng $m_{2}$ thì tần số dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nà Bài tập Dao động cơ 3
Alitutu Tỉ số chiều dài của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
N Chu kì dao động của vật và độ nén tối đa của $k_2$ trong quá trình dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Độ nén lớn nhất của lò xo có thể đạt được Bài tập Dao động cơ 2
K Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,4j thì động năng của con lắc thứ 2 là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
anzaiii Biên độ góc của con lắc là ? Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian Bài tập Dao động cơ 10
anzaiii Gia tốc của vật khi nó có vận tốc $v = 40\pi cm/s$ là ? Bài tập Dao động cơ 1
D Tốc độ dao động cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 10
anzaiii Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí cm theo chiều âm của trục tọa độ ? Bài tập Dao động cơ 13
anzaiii Tính chiều dài tự nhiên của lò xo , $g = 10m/s^2$ Bài tập Dao động cơ 1
linh Độ nén lớn nhất của lò xo có thể đạt được trong quá trình vật giao động là? Bài tập Dao động cơ 7
hoangkkk Giá trị của pha ban đầu khi thay đổi $A_1$ để $A$ nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 25
D Xác định độ lớn gia tốc của vật khi qua vị trí có li độ 8 cm Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Tỉ số cơ năng của hai con lắc sau khi đổi chiều điện trường Bài tập Dao động cơ 2
zkdcxoan Tính tốc độ của vật Bài tập Dao động cơ 13
hoangkkk Vận tốc cực đại của vật sau khi rời khỏi quyển sách Bài tập Dao động cơ 0
anzaiii Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó . Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top