Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$ . Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin

Bài toán
Một quả lắc đồng hồ có chu kì $T=2s$ (chu kỳ dao động được tính như của con lắc đơn có cùng chiều dài, dao động tại nơi có với biên độ góc là $6,3 $. Lấy $\pi ^2=10$ Vật chịu tác dụng của lực cản có độ lớn $Fc=12,5.10^-4 N$ không đổi Dùng một pin có suất điện động $E=3V$ điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc dao động duy trì với hiệu suất là 95. Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$. Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin?
A. 144 ngày.
B. 120 ngày.
C. 60 ngày.
D. 66 ngày.
 
Một quả lắc đồng hồ có chu kì $T=2s$ (chu kỳ dao động được tính như của con lắc đơn có cùng chiều dài, dao động tại nơi có với biên độ góc là $6,3 $. Lấy $\pi ^2=10$ Vật chịu tác dụng của lực cản có độ lớn $Fc=12,5.10^-4 N$ không đổi Dùng một pin có suất điện động $E=3V$ điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc dao động duy trì với hiệu suất là 95. Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$. Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin?

A.144 ngày. B.120 ngày. C.60 ngày. D.66 ngày.
Bạn ơi, p án là 120 ngày.! Chứ không phải 60 ngày.
 
Bài toán
Một quả lắc đồng hồ có chu kì $T=2s$ (chu kỳ dao động được tính như của con lắc đơn có cùng chiều dài, dao động tại nơi có với biên độ góc là $6,3 $. Lấy $\pi ^2=10$ Vật chịu tác dụng của lực cản có độ lớn $Fc=12,5.10^-4 N$ không đổi Dùng một pin có suất điện động $E=3V$ điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc dao động duy trì với hiệu suất là 95. Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$. Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin?
A. 144 ngày.
B. 120 ngày.
C. 60 ngày.
D. 66 ngày.
Độ giảm năng lượng trong 1 chu ki là W1=$4.l.\alpha.Fc$
Độ giảm năng lượng trong 1 giây là W2=W1/T
Năng lượng cung cấp là W3=$E.Qo.H$
Thời gian chạy được là W3/W2
Sau đó /86400 để đổi sang ngày nha. Đáp án là 120 ngày
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ĐỗĐạiHọc2015 Pin có điện lượng ban đầu là $Q_0=10^{4}$(C).Hỏi đồng hồ chạy dc bao lâu thì phải thay pin Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Hỏi cục pin có thể duy trì dao động cho đồng hồ trong bao lâu Bài tập Dao động cơ 9
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
adamdj Hỏi đồng hồ chạy thời gian là bao nhiêu thì thay pin Bài tập Dao động cơ 4
KSTN_BK_95 Hỏi đồng hồ chạy được thời gian t bằng bao lâu thì lại phải thay pin ? Bài tập Dao động cơ 8
•One-HicF Tìm thời gian hoạt động của đồng hồ sau mỗi lần thay pin ? Bài tập Dao động cơ 2
T Thời gian thay pin của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
mai hoàn Khi lò xo có chiều dài 40cm thì Bài tập Dao động cơ 4
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Vớ Vẩn Sóng có tần số là Bài tập Dao động cơ 0
Vớ Vẩn Thời điểm t+0,4(s) chất điểm có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Vật thứ 2 đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng: Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Tại thời điểm đó, chất điểm 2 có li độ là: Bài tập Dao động cơ 3
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Hỏi sau đó 0,25 (s) thì li độ của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 4
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
Trang Simon Thêm vật có khối lượng m Bài tập Dao động cơ 1
0 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng Bài tập Dao động cơ 17
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
A Lò xo có biên độ là? Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng Bài tập Dao động cơ 9
minhanhmia Lực đàn hồi của lò xo 2 tác dụng vào vật khi vật có li độ x=1 cm Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
T Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích q Bài tập Dao động cơ 0
T Một con lắc đơn có chu kì T = 2s Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top