Phân tích trọng lực của con lắc đơn thành 2 lực

Bài toán
Khi khảo sát dao động của con lắc đơn với biên độ góc nhỏ, ta phân tích trọng lực thành hai thành phần $P_1$ theo phương của dây và $P_2$ vuông góc với dây thì:

A. $ P_1 $ có độ lớn tỉ lệ thuận với góc giữa dây và phương thẳng đứng.

B. $P_1$ cân bằng với lực căng dây do vật không chuyển động theo phương của sợi dây.

C. hai thành phần lực này không thay đổi theo thời gian.

D. P2 đóng vai trò là lực kéo về.
Mọi người giải thích giùm mình với;)
 
Bài toán
Khi khảo sát dao động của con lắc đơn với biên độ góc nhỏ, ta phân tích trọng lực thành hai thành phần $P_1$ theo phương của dây và $P_2$ vuông góc với dây thì:

A. $ P_1 $ có độ lớn tỉ lệ thuận với góc giữa dây và phương thẳng đứng.

B. $P1$ cân bằng với lực căng dây do vật không chuyển động theo phương của sợi dây.

C. hai thành phần lực này không thay đổi theo thời gian.

D. P2 đóng vai trò là lực kéo về.
Mọi người giải thích giùm mình với ;)
Mình nghĩ là như thế này:
A sai do $F_1=mg\cos a$ mà a càng nhỏ thì F càng lớn
B sai do nếu $T=F_1$ thì $mg\left(3\cos a - 2\cos a_0\right)=mg\cos a$
suy ra $\cos a = \cos a_0$
điều này chỉ xảy ra khi $a = a_0$
C sai do F thay đổi ($f=mg\cos a$)
D đúng thôi.! Vì $F_2$ hướng về VTCB.
 

Quảng cáo

Top