Tỉ số $t_1/t_2$ là?

Bài toán
Một khối chất phóng xạ gồm hỗn hợp 2 đồng vị với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị thứ nhất có chu kì T1= 2,4 ngày, đồng vị thứ 2 có T2= 40 ngày. Sau thời gian t1 thì có 87,5% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã, sau thời gian t2 có 75% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã. Tỉ số t1/t2 là:
A. t1= 1,5 t2
B. t2= 1,5 t1
C. t1= 2,5 t2
D. t2= 2,5 t1
 
Bài toán
Một khối chất phóng xạ gồm hỗn hợp 2 đồng vị với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị thứ nhất có chu kì T1= 2,4 ngày, đồng vị thứ 2 có T2= 40 ngày. Sau thời gian t1 thì có 87,5% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã, sau thời gian t2 có 75% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã. Tỉ số t1/t2 là:
A. t1= 1,5 t2
B. t2= 1,5 t1
C. t1= 2,5 t2
D. t2= 2,5 t1
Lời giải
Ta có: % hạt còn lại: $0,5\left(e^{\dfrac{-ln2.t}{T_{1}}}+e^{\dfrac{-ln2.t}{T_{2}}}\right)$. Từ đó, ta thu được hệ: $$\Rightarrow \begin{cases}0,5\left(e^{\dfrac{-ln2.t_{1}}{2,4}}+e^{\dfrac{-ln2.t_{1}}{40}}\right)=\dfrac{100-87,5}{100}=0,125\Rightarrow t_{1}=80 & \\ 0,5\left(e^{\dfrac{-ln2.t_{2}}{2,4}}+e^{\dfrac{-ln2.t_{2}}{40}}\right)=\dfrac{100-75}{100}=0,25\Rightarrow t_{2}=40 & \end{cases}$$

Vậy: $\dfrac{t_{1}}{t_{2}}=2$.
 
Last edited:
Sao biết dc là công thức này vậy cậu? Sao pải có thêm 0,5 ở trong biểu thức đó?
Do đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho số lượng hạt nhân ban đầu như nhau nên mỗi chất sẽ ứng với một nửa lượng hạt bạn đầu nên ta sẽ có: % hạt còn lại = $\dfrac{1}{2}.\dfrac{N_{1}+N_{2}}{N_{0}}$ rồi từ đó ta sẽ được công thức như vậy.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
phạm thị thúy quỳnh Tỉ số t:t' là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lehuy2561997 Tỉ số bước sóng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Sau thời gian bao lâu tỉ số này là 24? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Tùng333 Ban đầu $N_{\alpha }/N_{u} $=8 thì sau 2T tỉ số này là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tỉ số giữa số hạt đồng vị Cl35 so với số hạt đồng vị Cl37 là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
little_bobanh Tỉ số giữa hạt nhân poloni và số hạt nhân chì trong mẫu là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
rainmeteror Tỉ lệ giữa số nguyên tử ${}^{238} U$ và ${}^{206} Pb$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
kiemro721119 Hiện tại tỉ lệ giữa số nguyên tử $U^{238}$ và $Pb^{206}$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
S Tỉ số khối lượng (U238)và (Th234) sau 9.10^9 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Tính tỉ số k của 2 chất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Văn Long Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
apple13197 Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Joyka Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
B Tìm tỉ số số hạt của hai chất phóng xạ $\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$ lúc đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
huynhcashin Tỉ số số hạt mà máy đếm được trong những khoảng thời gian này Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Gem Tỉ số năng lượng liên kết trong hai hạt nhân đó xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Heavenpostman Tỉ số a /b bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
tramyvodoi Tỉ số giữa vận tốc hạt proton và hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tìm tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và X tại thời điểm $t_2$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Tỉ lệ của U(235) trong Urani tự nhiên cách đây 4,5 tỉ năm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Schmidt Phạm Tỉ lệ khối lượng giữa $Cl_{35}$ và $Cl_{37}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Hải Quân Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
datanhlg Động năng hạt $\alpha$ chiếm tỉ lệ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
banana257 Sau thời gian bao lâu thì tỉ lệ khối lượng giữ Po và X trong mẫu bằng 2.5 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
tramyvodoi Tỉ lệ khối lượng hạt chì và khối lượng hạt Po Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
T Tính tỉ lệ giữa hạt còn lại và hạt tạo thành Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đậu Hoàng Anh Tính số lần nơtron va chạm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Mến Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Số nơtrôn trong 119 gam là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
please help Tần số của tia gama là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
3 Tính tần số bức xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
ĐỗĐạiHọc2015 Số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 3h là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
X Số ng tử còn lại sau 207 ngày? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Enzan Số hạt nhân $Rn^{222}$ được tạo thành trong năm thứ $786$ xấp xỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Huy Nguyễn Để phản ứng xảy ra , tia $\gamma$ có tần số tối thiểu bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
highhigh Tần số của tia $\gamma $ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
nguyenvanthanh Hằng số phóng xạ của ngồn hỗn hợp là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
dungpro1511 Nếu một hạt có sai số nói trên là 5% thì hạt đó có năng lượng toàn phần gấp bao nhiêu lần năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Xác định số hạt $\alpha$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Enzan Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1 phút Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Số hạt $\alpha$ và $\beta$ được phát ra trong phân rã phóng xạ X (A=200, số proton = 90) là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
hao.baobinh10 Hằng số phóng xạ của Radon Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
N Tính số hạt nhân còn lại và số hạt nhân đã phân rã? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hao.baobinh10 Tỷ số động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
LeLinh Thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ashin_xman Để phản ứng xảy ra tia $\gamma $ có tần số tối thiểu là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
To_Be_The_Best Tính số hạt $Mg$ tạo thành trong giờ thứ 10 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top