Vật năng có khối lượng $m=100g$. $g=10m/s^{2}$. Độ cứng của lò xo là.

Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng được kích thích cho dao động điều hòa. Tại vị trí lò xo không biến dang thì động năng bàng thế năng. Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0,05s. Vật năng có khối lượng $m=100g$. $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Độ cứng của lò xo là.
 
Lo xo không biến dạng ở vị trí động năng = thế năng $\Rightarrow$ $\Delta l = \dfrac{A}{\sqrt{2}}$ $\Rightarrow$ thời gian nén là t = T/8 + T/8 = 0,05. $\Rightarrow$ T $\Rightarrow$ k = 100
 
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng được kích thích cho dao động điều hòa. Tại vị trí lò xo không biến dang thì động năng bàng thế năng. Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0,05s. Vật năng có khối lượng $m=100g$. $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Độ cứng của lò xo là.
Tại vị trí $W_{t}=W_{d} \Rightarrow \Delta l=\dfrac{A\sqrt{2}}{2} \Rightarrow t_{nén}=\dfrac{T}{4} \Rightarrow T=0,2s$
$\Rightarrow$$\omega =10\sqrt{10} \Rightarrow k=100 \ \text{N}/\text{m}$
 
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng được kích thích cho dao động điều hòa. Tại vị trí lò xo không biến dang thì động năng bàng thế năng. Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0,05s. Vật năng có khối lượng $m=100g$. $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Độ cứng của lò xo là.
Lời giải
Ta có: khoảng thời gian nén trong một chu kỳ là: $\Delta t=\dfrac{T}{4}-\dfrac{T}{12}=\dfrac{T}{6}=0,05s$ Vậy độ cứng của lò xo là:$k=45N$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhanhmia Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng Bài tập Dao động cơ 9
O Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
lyphaiduoc9 Cơ năng dao động của vật có thể là? Bài tập Dao động cơ 6
Mờ Rờ Light Năng lượng dao động của vật có giá trị? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Thế năng đàn hồi lớn nhất của lò xo có được trong quá trình vật m dao động mà thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 7
B Sau khi đi được 4cm, động năng của vật có giá trị ? Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Dao động tổng hợp của vật có năng lượng là Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 1
dungpro1511 Cơ năng dao động của vật có thể bằng ? Bài tập Dao động cơ 5
xuongrongnt Kể từ lúc thả vật thời điểm con lắc có thế năng bằng 3 lần động năng lần 3 là Bài tập Dao động cơ 1
Gem Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đần hồi của lò xo bằng? Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng Bài tập Dao động cơ 17
thien than cua gio Khoảng thời gian trong mỗi chu kì để vật có động năng lớn hơn 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
Janny Phương Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng Bài tập Dao động cơ 2
N Thời điểm vật qua vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng lần thứ 2010 là: Bài tập Dao động cơ 4
N Tại thời điểm có động năng bằng 3 lần thế năng của vật, khoảng cách giữa hai vật là? Bài tập Dao động cơ 7
Tăng Hải Tuân Khi vật nhỏ đi qua vị trí có thế năng bằng một nửa động năng thì lực căng của dậy treo là Bài tập Dao động cơ 2
N Thế năng của vật tại vị trí lò xo có tốc độ lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Hỏi bao lâu sau thời điểm t thì vật có động năng cực đại? Bài tập Dao động cơ 1
mai hoàn Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là Bài tập Dao động cơ 5
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
O Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi VTCB một đoạn 3cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
K Động năng của một vật tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 3
KingMan Nếu vật tiếp tục đi một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Thì thế năng của vật B gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 2
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
N Năng lượng toàn phần của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
N Năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
L Động năng của vật biến thiên với chu kì là? Bài tập Dao động cơ 7
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
K Lực căng dây treo con lắc khi vật nhỏ qua vị trí thế năng bằng một nửa động năng là: Bài tập Dao động cơ 1
VAN SI LUC Động năng vật một cực đại và bằng W thì động năng vật hai là? Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 So với khi chưa gắn thêm $m_0$ cơ năng của vật sẽ Bài tập Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tốc độ của vật tại vị trí mà động năng bằng n thế năng là? Bài tập Dao động cơ 3
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Năng lượng dao động của vật không thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm cơ năng dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
truongpham97 Tìm động năng của vật Bài tập Dao động cơ 12
Z Năng lượng dao động và động năng của vật ở thời điểm t=1.5s Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Tính động năng cực đại của vật trong quá trình dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
K Động năng của vật sẽ Bài tập Dao động cơ 1
datanhlg Cơ năng của vật là? Bài tập Dao động cơ 1
cuonghp96 Động năng của vật khi nó ở M là Bài tập Dao động cơ 2
D Tốc độ của vật ở vị trí động năng bằng hai lần thế năng? Bài tập Dao động cơ 1
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top