Góc $\varphi$ có độ lớn

Bài toán
Trên mặt hồ nước yên lặng, tại hai điểm A và B cách nhau AB=l=3m có 2 nguồn đồng bộ giống nhau dao động theo phương vuông góc với mặt nước vơsi chu kì là 1s. Các sóng sinh ra truyền trên mặt nước với tớc độ 1,2 m/s. O là trung điểm của đoạn AB. Gọi P là 1 điểm rất xa so với khoảng cách AB và tạo góc $\varphi _{POB}$. Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất, góc $\varphi$ có độ lớn:
A. $0,4^{o}$
B. $61,64^{o}$
C. $11,53^{o}$
D. $23,58^{o}$
 
Bài toán
Trên mặt hồ nước yên lặng, tại hai điểm A và B cách nhau AB=l=3m có 2 nguồn đồng bộ giống nhau dao động theo phương vuông góc với mặt nước vơsi chu kì là 1s. Các sóng sinh ra truyền trên mặt nước với tớc độ 1,2 m/s. O là trung điểm của đoạn AB. Gọi P là 1 điểm rất xa so với khoảng cách AB và tạo góc $\varphi _{POB}$. Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất, góc $\varphi$ có độ lớn:
A. $0,4^{o}$
B. $61,64^{o}$
C. $11,53^{o}$
D. $23,58^{o}$
Lời giải

Đường thẳng qua P cắt đường trung trực của AB tại O', đến đây ta làm như giao thoa ánh sáng với AB=a, OO'=D, O'P=x.
Do P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực AB nhất nên: $PA-PB=\dfrac{\lambda }{2}=0,6=\dfrac{ax}{D}$
$$\rightarrow \dfrac{x}{D}=\cot \varphi =0,2\Rightarrow \varphi =78,69^{0}$$
Không biết sai ở đây không? :D
 
Lời giải

Đường thẳng qua P cắt đường trung trực của AB tại O', đến đây ta làm như giao thoa ánh sáng với AB=a, OO'=D, O'P=x.
Do P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực AB nhất nên: $PA-PB=\dfrac{\lambda }{2}=0,6=\dfrac{ax}{D}$
$$\rightarrow \dfrac{x}{D}=\cot \varphi =0,2\Rightarrow \varphi =78,69^{0}$$
Không biết sai ở đây không? :D
Không có. Cách làm đúng r, là đề sai. Cách này hay nhỉ, giờ mới biết :v
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Góc BAC có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 1
F Có bao nhiêu điểm lệch pha một góc $\frac{\pi }{6}$ so với nguồn ? Bài tập Sóng cơ 2
BoythichFAP Góc OCA gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 6
BoythichFAP Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực AB nhất thì góc D có độ lớn? Bài tập Sóng cơ 1
manhtri Góc $A_1$CO gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 4
T Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất , góc có độ lớn ??? Bài tập Sóng cơ 2
P Hệ số góc tiếp tuyến tại M ở thời điểm t = 0.005 s xấp xỉ bằng Bài tập Sóng cơ 3
Quyết Tâm Học Hãy xác định góc ABM ? Bài tập Sóng cơ 3
C Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Góc $A_1CO$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Độ lớn góc $O_{2}NM $ là? Bài tập Sóng cơ 4
NTH 52 Đặt thêm bao nhiêu loa nhỏ để người ngồi ở tâm nhà nghe rõ như bốn loa đặt ở góc tường Bài tập Sóng cơ 6
Longdragon Nếu P thuộc đường cực tiểu thứ nhất thì góc POB bằng Bài tập Sóng cơ 2
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
Đá Tảng Tìm số điểm lệch pha so với O một góc $\Delta \varphi = \dfrac{\pi}{3}$ Bài tập Sóng cơ 5
levietnghials Sóng ngang lan truyền theo sợi dây đàn hồi căng ngang dọc theo trục $Ox$. Hệ số góc tiếp tuyến tại $ Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Trên đường thẳng đi qua $S_1$ và vuông góc với $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao động cực đại ? Bài tập Sóng cơ 4
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
B Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ cực đại có trên đoạn CD là. Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Âm thanh có mức cường độ âm có độ lớn xấp xỉ là Bài tập Sóng cơ 1
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
B Sóng có biên độ ? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
T Sóng cơ có nguồn dịch chuyển Bài tập Sóng cơ 4
Lê Huỳnh Sơn Giao thoa có thay đổi khi biên độ thay đổi hay ko ???? Bài tập Sóng cơ 4
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
manhktnd98 Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top