Giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này.

Bài toán
Khi điện tích trên tụ tăng tụ $0$ lên $6\mu C$ thì đồng thời cường độ dòng điện trong mạch LC giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này.
A. $7,2.10^{-4}$
B. $7,0.10^{-4}$
C. $7,2.10^{-3}$
D. $8,0.10^{-4}$[/cauc]
 
Bài toán
Khi điện tích trên tụ tăng tụ $0$ lên $6\mu C$ thì đồng thời cường độ dòng điện trong mạch LC giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này.
A. $7,2.10^{-4}$
B. $7,0.10^{-4}$
C. $7,2.10^{-3}$
D. $8,0.10^{-4}$[/cauc]
Dùng công thức độc lập time giữa điện tích q và cường độ i. Vì có 1 cái bằng 0 nên sẽ tính được giá trị cực đại của chúng. Từ đó tính được thời gian.
 
Bài toán
Khi điện tích trên tụ tăng tụ $0$ lên $6\mu C$ thì đồng thời cường độ dòng điện trong mạch LC giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này.
A. $7,2.10^{-4}$
B. $7,0.10^{-4}$
C. $7,2.10^{-3}$
D. $8,0.10^{-4}$[/cauc]
$\left(\dfrac{i}{I_0}\right)^2+\left(\dfrac{q}{Q_0}\right)^2=1$

Khi $q=0$ thì $i=8,9mA$ nên $I_0=8,9mA$

khi $q=6\mu C$ thì $i=7,2mA$. Thay vào CT trên ta được $Q_0=10,2$

Ta có $\omega =\dfrac{I_0}{Q_0}=0,873$

Xét dao động của cường độ dòng điện thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trở thành tìm thời gian để i giảm từ $8,9mA$ xuống $7,2mA$

Ta có $t=\dfrac{\alpha}{\omega }=\dfrac{\cos h{\dfrac{i}{I_0}}}{\omega }=..$
Đáp án C
 
Câu A. nha bạn :)
Chắc bạn này nhầm mũ rồi
Còn đây là suy nghĩ của mình
Thực ra nhìn câu này có thể loại ngay đáp án B và D vì lý do trong một câu trắc nghiệm thì có một số đáp án hơi hướng giống nhau(Suy nghĩ bình thường là như thế)
Còn câu A với C thì có thể suy luận với việc đơn vị trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365
Bạn có thể thay hai đáp án này vào thử hoặc cũng có thể nhìn đơn vị của các số liệu trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 để luận đáp án đúng, trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này số liệu cho ở dưới dạng$.10^-3$(Vì rất ít tụ nào có thể tích điện đơn vị C được vì nó rất lớn)
 

Quảng cáo

Top