Khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì

Câu hỏi

Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với hai cực của nguồn điện một chiều. Chiếu chùm ánh sáng vào khoảng giữa hai tấm kim loại: khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì trong mạch có dòng điện. Ta có thể kết luận:

A. Tấm A nối với cực dương, còn tấm B nối với cực âm của nguồn điện.

B. Tấm A nối với cực âm, còn tấm B nối với cực dương của nguồn điện

C. Giới hạn quang điện của tấm B nhỏ hơn giới hạn quang điện của tấm A.

D. Nếu hoán đổi vị trí hai tấm kim loại cho nhau thì có thể cả hai trường hợp đều không có dòng điện.
 
Câu hỏi

Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với hai cực của nguồn điện một chiều. Chiếu chùm ánh sáng vào khoảng giữa hai tấm kim loại: khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì trong mạch có dòng điện. Ta có thể kết luận:

A. Tấm A nối với cực dương, còn tấm B nối với cực âm của nguồn điện.

B. Tấm A nối với cực âm, còn tấm B nối với cực dương của nguồn điện

C. Giới hạn quang điện của tấm B nhỏ hơn giới hạn quang điện của tấm A.

D. Nếu hoán đổi vị trí hai tấm kim loại cho nhau thì có thể cả hai trường hợp đều không có dòng điện.
Câu này chọn D do A , B đều thiếu trường hợp. C thì rõ sai.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào nó là vì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
anh yêu em Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
To_Be_The_Best Điều gì sẽ xảy ra khi chiếu tới nguyên tử chùm photon có năng lượng $5,1 eV$ ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
D Khi chiếu chùm đơn sắc tới bề mặt kim loại với $\lambda< \lambda_0$ thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Thái Hoàng Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
V Khi đó vecto cường độ điện trường có: Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
apple13197 Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Hải Quân Khi H đang ở mức NL M, để ion hóa H cần phải cung cấp 1 năng lượng =? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Cường độ dòng quang điện thay đổi như thế nào so với khi dùng kính một màu nào đó? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử sẽ bức xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Chọn câu đúng khi nói về nguyên tử hiđro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
NTH 52 Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử: Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
andryshevakiev Khi truyền photon này trong môi trường có chiết suất $n = 2$ thì năng lượng của nó bằng Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 6
nguyenvanthanh Chiếu chùm tia X vào vỏ cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu,sau đó quả cầu sinh ra Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
A Tũn Chùm ánh sáng đỏ.... Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng môt tấm thủy tinh dày (một chất hấp thụ mạnh ánh sáng tử ngoại) thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8
K Câu hỏi băn khoăn về bước sóng ánh sáng và mẫu nguyên tử Bo Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Mai Bò Nhiệt độ của vật hấp thụ ánh sáng Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
tiepkent Thuyết lượng tử ánh sáng Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 17
P Lượng tử năng lượng của ánh sáng đơn sắc này tính theo công thức nào sau đây? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8
lvcat Theo thuyết photon ánh sáng thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 6
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top