Nếu ta mở rộng hai khe của ống chuẩn trực lên một chút thì

Câu hỏi
Trong máy quang phổ lăng kính, nếu ta mở rộng hai khe của ống chuẩn trực lên một chút thì:
A. Các vạch quang phổ mở rộng ra
B. Các vạch quang phổ không thay đổi
C. Các vạch quang phổ bị thu hẹp lại
D. Các vạch quang phổ bị xê dịch
 
Trong máy quang phổ lăng kính, nếu ta mở rộng hai khe của ống chuẩn trực lên một chút thì:
A. Các vạch quang phổ mở rộng ra
B. Các vạch quang phổ không thay đổi
C. Các vạch quang phổ bị thu hẹp lại
D. Các vạch quang phổ bị xê dịch
Theo mình là đáp án B. . Đáp án chuẩn là gì bạn ơi
 
Câu hỏi
Trong máy quang phổ lăng kính, nếu ta mở rộng hai khe của ống chuẩn trực lên một chút thì:
A. Các vạch quang phổ mở rộng ra
B. Các vạch quang phổ không thay đổi
C. Các vạch quang phổ bị thu hẹp lại
D. Các vạch quang phổ bị xê dịch
Theo mình thế này.
Khi mở rộng khe hẹp của ống chuẩn trực thì độ rộng của chùm sáng khi vào ống chuần trực tăng lên tức là các chùm sáng đơn sắc song song khi qua lăng kính cũng có độ rộng tăng lên. Do đó, khi các chùm sáng này tạo ảnh trên buồng ảnh thì độ rộng của các vạch quang phổ bị mở rộng ra.
Chọn A.

Đáp án là A chứ. Đây là đề ĐH Vinh lần 4 mình mới thi về xong. Còn giải thích thế nào thì mình cũng chịu
Bạn có thế post đề ĐH Vinh lên được không? Mình hóng mà trên mạng chưa có. Thanks :)
 

Quảng cáo

Top