R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất

Bài toán
1 mạch điện xoay chiều gồm biến trở R , cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 30$\Omega $ , điện trở thuần 5$\Omega $ và 1 tụ điện có dung kháng 40$\Omega $. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu mạch là 200V. Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất
A. 11,2$\Omega $
B. 10$\Omega $
C. 5$\Omega $
D. 0$\Omega $
 
Bài toán
1 mạch điện xoay chiều gồm biến trở R , cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 30$\Omega $ , điện trở thuần 5$\Omega $ và 1 tụ điện có dung kháng 40$\Omega $. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu mạch là 200V. Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất
A. 11,2$\Omega $
B. 10$\Omega $
C. 5$\Omega $
D. 0$\Omega $
Ta có công suất tiêu thụ trên cuộn dây là
$P=I^{2}.r=\dfrac{U^{2}r}{\left(r+R\right)^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}$
Vậy để P lớn nhất thì R=0
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
Hải Quân Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 3
dimitri_9x Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Longdragon Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
pipi Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở Bài tập Điện xoay chiều 2
daodongco Để điện áp giữa hai bản tụ điện cực đại thì phải điều chỉnh tần số f với giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 9
N C biến thiên Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 3
T R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên mạch cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 6
chinhanh9 Truyền tải điện Tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Muốn độ giảm thế trên đường dây không quá 1%U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
thehiep C biến thiên Giá trị $I$ phải thỏa mãn điều kiện? Bài tập Điện xoay chiều 1
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi số tổ máy phải giám bớt thêm bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
H Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần ? Bài tập Điện xoay chiều 4
H Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 2
dhdhn Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì roto phải quay với tốc độ? Bài tập Điện xoay chiều 4
BoythichFAP Truyền tải điện Cần phải tăng điện áp hai đầu nơi phát lên tới giá trị gần nhất nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
GS.Xoăn f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì tần số phải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Math_IneRap Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào để cung cấp đủ điện năng cho KCN? Bài tập Điện xoay chiều 7
hao.baobinh10 Phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 6
huynhcashin MBA Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu, học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 2
chinhanh9 Chi phí mà cơ sở sản xuất này phải thanh toán cho nhà máy điện hàng tháng (30 ngày) là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem Để tụ điện không bị đánh thủng thì giá trị của C phải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Truyền tải điện Điện trở của đường dây phải có giá trị trong khoảng nào Bài tập Điện xoay chiều 1
T Khi đó điện áp hiệu dụng đầu nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 3
P C biến thiên Để tụ điện không bị đánh thủng thì giá trị của $C$ phải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
leduong Khi đó điện áp hiệu dụng trên nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin Truyền tải điện Phải nâng hiệu điện thế hai đầu máy phát điện lên đến Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để được máy biến áp đúng như dự định thì người thợ điện phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Giữ cố định biến trở, để dòng điện trong mạch đạt cực đại thì phải Bài tập Điện xoay chiều 1
N Để điện áp giữa hai đầu cuộn dây thứ hai đạt giá trị lớn nhất thì phải mắc nối tiếp thêm một tụ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ashin_xman_No1 R biến thiên Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điền chỉnh điện trở như thế nào: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Phải cung cấp cho mạch một công suất 14,4mW, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
H MBA Cường độ trên dây phải tăng hay giảm bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Công suất cần phải cung cấp cho mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
P Truyền tải điện Điện trở dây dẫn phải như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 MPĐ Chi phí phải thanh toán hàng tháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hao phí truyền tải giảm đi 100 lần so với trường hợp đầu thì phải nâng HĐT 2 đầu máy phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 14
kingkoong Hộp đen Hộp X phải chứa Bài tập Điện xoay chiều 1
P Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
U Truyền tải điện Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 2
T MBA Để được máy tăng thế lên $2$ lần thì phải quấn vào cuộn thứ cấp của máy biến áp ban đầu số vòng Bài tập Điện xoay chiều 4
crazyfish2008 Truyền tải điện Giảm hao phí phải nâng điện áp lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top