Công suất tiêu thụ của mạch điện?

Bài toán
Mạch nối tiếp gồm $R=50 \Omega $, cuộn cảm thuần $L=\dfrac{1}{\pi }$ H và tụ điện $C=\dfrac{50}{\pi } \mu F$. Đặt vào hai đầu điện áp $u=50+100\sqrt{2} \cos 100 \pi t +50\sqrt{2} \cos 200 \pi t$
Công suất tiêu thụ của mạch là
A. 50 W
B. 200 W
C. 100 W
D. 40 W
P/s :đề Vinh lần 4.
 
Bài toán
Mạch nối tiếp gồm $R=50 \Omega $, cuộn cảm thuần $L=\dfrac{1}{\pi }$ H và tụ điện $C=\dfrac{50}{\pi } \mu F$. Đặt vào hai đầu điện áp $u=50+100\sqrt{2} \cos 100 \pi t +50\sqrt{2} \cos 200 \pi t$
Công suất tiêu thụ của mạch là
A. 50 W
B. 200 W
C. 100 W
D. 40 W
P/s :đề Vinh lần 4.
Em cũng chả pít làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nè, chỉ biết có vài thứ :)
Đầu tiên $u=50+150\sqrt{2}\cos \left(200\pi .t\right)$
gồm có $U_{một chiều}=50V$ cái nè sẽ tạo ra công suất tỏa nhệt trên điện trở và trên cuận dây có điện trở trong( nếu cuận dây không có thì thui :v), nhưng khi tính i thì không thể bỏ qua cảm kháng vì nó cũng cản trở dòng 1 chiều :o.$Z_L=L.\omega .L$, do dòng một chiều nên $\omega =0$ thế là . .. =)) . Công suất nè hình như công thức là $P=I_{một chiều}^2.R$.
Tiếp là $U_{xoay chiều}=150\sqrt{2}\cos \left(200\pi . T\right)$ cái nè thì công suất chắc như mạch bình thường =))
Chị hehe_huhu xem thế nào tính ộ em với em không pít tính ='((
Thân ái và quyết thắng! ! !
 
Last edited:
Em cũng chả pít làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nè, chỉ biết có vài thứ :)
Đầu tiên $u=50+150\sqrt{2}\cos \left(200\pi .t\right)$
gồm có $U_{một chiều}=50V$ cái nè sẽ tạo ra công suất tỏa nhệt trên điện trở và trên cuận dây có điện trở trong( nếu cuận dây không có thì thui :v), nhưng khi tính i thì không thể bỏ qua cảm kháng vì nó cũng cản trở dòng 1 chiều :o.$Z_L=L.\omega .L$, do dòng một chiều nên $\omega =0$ thế là . .. =)) . Công suất nè hình như công thức là $P=I_{một chiều}^2.R$.
Tiếp là $U_{xoay chiều}=150\sqrt{2}\cos \left(200\pi . T\right)$ cái nè thì công suất chắc như mạch bình thường =))
Chị hehe_huhu xem thế nào tính ộ em với em không pít tính ='((
Thân ái và quyết thắng! ! !
Nè em xem kĩ đi,$\omega $ hai biểu thức khác nhau đấy, không cộng đc thành $150\sqrt{2}\cos \left(200\pi .t\right)$ đâu :3
 
Phần U 1 chiều kia không tính vì mạch có C không dẫn dòng điện này :v, 2 cái kia thì tính I hiệu dụng rồi tính công suất mỗi mạch, sau đó cộng lại, chắc vậy :v
 
Bài toán
Mạch nối tiếp gồm $R=50 \Omega $, cuộn cảm thuần $L=\dfrac{1}{\pi }$ H và tụ điện $C=\dfrac{50}{\pi } \mu F$. Đặt vào hai đầu điện áp $u=50+100\sqrt{2} \cos 100 \pi t +50\sqrt{2} \cos 200 \pi t$
Công suất tiêu thụ của mạch là
A. 50 W
B. 200 W
C. 100 W
D. 40 W
P/s :đề Vinh lần 4.
Lời giải
Ta có: $\Delta P=P_{1}+P_{2}+P_{3}=I^{2}R+U_{1}I_{1}\cos \varphi _{1}+U_{2}I_{2}\cos \varphi _{2}$ nhé.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Tức thời Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty L biến thiên Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
T Công suất tiêu thụ toàn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao R biến thiên Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 11
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ trên R là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
Tinh Hoang Công suất tiêu thụ trên mạch AB là: Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
shochia Công suất tiêu thụ của mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 7
shochia Công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Công suất tiêu thụ của toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là Bài tập Điện xoay chiều 1
Choi Bear Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ điện trung bình của đoạn mạch là. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
T Quạt tiêu thụ công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
caubamcc01 Điều chỉnh $\omega $ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 8
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại Bài tập Điện xoay chiều 3
C Công suất tiêu thụ của mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 7
P Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
P Công suất tiêu thụ trên mạch khi chưa mắc thêm tụ? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
A Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
A Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 7
21653781 Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
21653781 Công suất tiêu thụ của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 8
C Tính công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 5
zkdcxoan L biến thiên Hỏi công suất tiêu thụ cực đại của mạch là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 4
Trà My HVCS Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 3
little_cry96 Nếu không có cuộn dây thì công suất tiêu thụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Công suất tiêu thụ của mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 4
X Công suất tiêu thụ của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Minh Tuấn Tìm công suất tiêu thụ AB Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top