C biến thiên Tìm $ \varphi _1$ và $\varphi _2$

Bài toán
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi gồm các phần tử R , cuộn cảm thuần $Z_L$ và tụ điện có C thay đổi được . Thay đổi C để $U_C$ đạt giá trị cực đại thì cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp đầu mạch góc $\varphi _1$ . Tiếp tục thay đổi C đên giá trị mới sao cho sau đó với bất kì giá trị nào của R thì điện áp giữa 2 đầu R và cuộn cảm đều không đổi Lúc đó cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp góc $\varphi _2$ . Biết $\cos \varphi _1 \cos \varphi _2 \geq \dfrac{1}{2}$ . Tìm $\varphi _1$ và $\varphi _2$
 
Bài toán
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi gồm các phần tử R , cuộn cảm thuần $Z_L$ và tụ điện có C thay đổi được . Thay đổi C để $U_C$ đạt giá trị cực đại thì cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp đầu mạch góc $\varphi _1$ . Tiếp tục thay đổi C đên giá trị mới sao cho sau đó với bất kì giá trị nào của R thì điện áp giữa 2 đầu R và cuộn cảm đều không đổi Lúc đó cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp góc $\varphi _2$ . Biết $\cos \varphi _1 \cos \varphi _2 \geq \dfrac{1}{2}$ . Tìm $\varphi _1$ và $\varphi _2$
Khi C thay đổi $U_{C_{max}}$ ta có :

$\tan _{\varphi_{1}}=\dfrac{R}{Z_{L}}$

$\cos \varphi _{1}=\dfrac{Z_{L}}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}$

Khi C thay đổi đến giá trị mà khi đó $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R thì:

+ $Z_{C}=2Z_{L} \rightarrow \cos \varphi _{2}=\dfrac{R}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}$

Mà ta có:

$\cos \varphi _{1}.\cos \varphi _{2}\geq \dfrac{1}{2}\leftrightarrow
\dfrac{RZ_{L}}{R^{2}+Z_{L}^{2}}\geq \dfrac{1}{2}\leftrightarrow \left(Z_{L}-R\right)^{2}\leq 0\rightarrow R=Z_{L}$

$\rightarrow \varphi _{1}=\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{4}$
 
Khi C thay đổi $U_{C_{max}}$ ta có :

$\tan _{\varphi_{1}}=\dfrac{R}{Z_{L}}$

$\cos \varphi _{1}=\dfrac{Z_{L}}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}$

Khi C thay đổi đến giá trị mà khi đó $U_{RL}$ không phụ thuộc vào R thì:

+ $Z_{C}=2Z_{L} \rightarrow \cos \varphi _{2}=\dfrac{R}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}$

Mà ta có:

$\cos \varphi _{1}.\cos \varphi _{2}\geq \dfrac{1}{2}\leftrightarrow
\dfrac{RZ_{L}}{R^{2}+Z_{L}^{2}}\geq \dfrac{1}{2}\leftrightarrow \left(Z_{L}-R\right)^{2}\leq 0\rightarrow R=Z_{L}$

$\rightarrow \varphi _{1}=\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{4}$
$\rightarrow \varphi _{1}=\varphi _{2}=\dfrac{-\pi }{4}$
Hi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
N f biến thiên Tìm $\varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
chinhanh9 L biến thiên Tìm biểu thức liên hệ giữa $\varphi, \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
San Bằng Tất Cả C biến thiên Tìm mối quan hệ giữa $\varphi _{0},\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
Invisible Tìm $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tìm $cos\varphi _{d}$ Bài tập Điện xoay chiều 10
hoankuty Tìm cặp giá trị $(t,\varphi _{0})$ thỏa mãn điều kiện Bài tập Điện xoay chiều 4
BackSpace Tìm $cos \varphi$. Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
quan trang Tìm giá trị L Bài tập Điện xoay chiều 3
VAN SI LUC Tìm giá trị nhỏ nhất của $U_{R}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Tìm R,C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help f biến thiên Tìm $f_{1}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 7
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm biên độ của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 10
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Truyền tải điện Tìm điện năng hao phí trên đường dây tải trong 5 giờ Bài tập Điện xoay chiều 1
thoheo Tìm nhận xét đúng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị cực đại đó? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top