Ta quan sát được số vân sáng là

Bài toán
Thí nghiệm GTAS bằng khe Y-âng, cho ba bức xạ $\lambda _{1}=400\mu m$. $\lambda _{2}=500\mu m$, $\lambda _{3}=600\mu m$. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm, ta quan sát được số vân sáng là
A. 54
B. 55
C. 34
D. 35
P/s: đáp án là 55 mình tính không ra
 
Thí nghiệm GTAS bằng khe Y-âng, cho ba bức xạ $\lambda _{1}=400\mu m$. $\lambda _{2}=500\mu m$, $\lambda _{3}=600\mu m$. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm, ta quan sát được số vân sáng là
A.54
B.55
C.34
D.35
P/s: đáp án là 55 mình tính không ra
Lời giải
Ta có: Bội số chung nhỏ nhất của $3\lambda $ là 6000. Lần lượt lấy 6000 chia cho các $\lambda$ ta được tổng số vân quan sát được của ban bức xạ là 37 vân. Lập tỉ lệ: $\dfrac{k_{1}}{k_{2}},\dfrac{k_{2}}{k_{3}},\dfrac{k_{1}}{k_{3}}$ mà đề yêu cầu nằm giữa 3 vân nên ta có: số vân của $\dfrac{k_{1}}{k_{2}}$ là: (3,2; 6,4; 9,6), số vân của $\dfrac{k_{2}}{k_{3}}$ là: (6,5; 12,10; 18,15), số vân của $\dfrac{k_{1}}{k_{2}}$ là: (5,4; 10,8; 15,12), tổng tất cả số vân ta sẽ được 18 vân. Vậy số vân thỏa yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toàn là: $37+18=55$ vân. Đáp án B.
 
Bài toán
Thí nghiệm GTAS bằng khe Y-âng, cho ba bức xạ $\lambda _{1}=400\mu m$. $\lambda _{2}=500\mu m$, $\lambda _{3}=600\mu m$. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm, ta quan sát được số vân sáng là
A. 54
B. 55
C. 34
D. 35
P/s: đáp án là 55 mình tính không ra
Ta có: Bội số chung nhỏ nhất của 3λ là 6000. Lần lượt lấy 6000 chia cho các λ ta được tổng số vân quan sát được của ban bức xạ là 37 vân. Lập tỉ lệ: k1/k2, k2/k3, k1/k3, ta sẽ tìm ra có thêm 18 vân trùng nhau nữa.
Vậy số vân thỏa yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toàn là: 37+18=55 vân.
Đáp án B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phải đặt màn E cách thấu kính 1 đoạn nhỏ nhất bằng bao nhiêu để có thể quan sát được vân giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
inconsolable Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm: Bài tập Sóng ánh sáng 4
datanhlg Ta quan sát được các vân sáng đỏ và lục là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Xuân Thành Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
091031103 Trên vùng rộng giao thoa 10 mm ta quan sát được tối da bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Số vân sáng màu đỏ quan sát được trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Số loại vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 3
chinhanh9 Trên vùng giao thoa rộng 10 mm, mắt ta quan sát được tối đa bao nhiêu vị trí có vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 4
L Số vạch sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 9
inconsolable Số vân sáng quan sát được là : Bài tập Sóng ánh sáng 1
untilyou1996 Số vân sáng quan sát được là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Orics Tính $\lambda $ và số vân sáng quan sát được trên màn ứng với hai bức xạ trên? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Trần Nhật Phong Để quan sát được các vân giao thoa thì phải đặt dây tóc bóng đèn cách hai khe một khoảng tối thiểu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Khoảng vân và tổng số vân sáng quan sát được trên màn $(E)$ thay đổi như thế nào? Bài tập Sóng ánh sáng 0
tien dung Trên màn trong khoảng giua hai vân sáng liên tiếp có mầu giống mầu vân trung tâm ta quan sát được ba Bài tập Sóng ánh sáng 5
superstar Trên bề rộng của trường giao thoa 15mm, số vân sáng quan sát được? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Cherry Trên màn quan sát được vân sáng cùng màu với vân trung tâm gần nhất cách nó Bài tập Sóng ánh sáng 1
2 Khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn sau khi đặt bản mặt song song có giá trị? Bài tập Sóng ánh sáng 14
triminhdovip137 Số vân tối quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 5
T Số vân sáng quan sát được khi khoảng cách hai khe bằng 6 lần bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 2
Kẻ Chung Tình NHN Số vân sáng quan sát được trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 4
L Số vân sáng quan sát được trên khoảng MN: Bài tập Sóng ánh sáng 1
tkvatliphothong Tìm số vân sáng quan sát được trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 19
tkvatliphothong Số vạch sáng tối đa quan sát được trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 13
B Tìm số vân sáng quan sát được. Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Số vân sáng quan sát được trong đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
little_bobanh Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 8
ShiroPin Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 2
otdo95 Số vân sáng quan sát được là ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
rainmeteror Số vân sáng đơn sắc quan sát được ??? Bài tập Sóng ánh sáng 24
NTH 52 Mắt quan sát được gì trong một chu kì? Bài tập Sóng ánh sáng 1
NTH 52 Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Số vân sáng quan sát được trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 5
tkvatliphothong Tính xem sẽ quan sát được bao nhiêu vân sáng trong một giây Bài tập Sóng ánh sáng 6
levietnghials Số vân sáng quan sát được trên đoạn $AB$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở điểm O Bài tập Sóng ánh sáng 1
lvcat Tìm khoảng vân và số vân sáng quan sát được trên màn. Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng quan sát được khi chiếu đồng thời 3 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top