Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ?

Bài toán
Khi chiếu lần lượt các bức xạ đơn sắc có các phôtôn mang năng lượng tương ứng là 10,200 eV, 12,750 eV, 13,060 eV vào nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản. Biết các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bằng các công thức: $En = \dfrac{-13,6}{n^2} \left(eV\right)$ với n = 1,2,3. . . Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ?

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 0.
 
Last edited:
Khi chiếu lần lượt các bức xạ đơn sắc có các phôtôn mang năng lượng tương ứng là 10,200 eV, 12,750 eV, 13,060 eV vào nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản. Biết các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bằng các công thức: $En = \dfrac{-13,6}{n^2} \left(eV\right)$ với n = 1,2,3. . . Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ?

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 0.

Nhờ Admin sửa giúp em cái tiêu đề thành: "Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ? "
Thanks admin nhiều :3
Ta có: $10,2=E_{2}-E_{1};12,75=E_{4}-E_{1};13,056=E_{5}-E_{1}$
Suy ra nguyên tử Hidro có thể hấp thụ $3$ photon (từ $2$ lên $4$, từ $2$ lên $5$ và từ $4$ lên $5$).
Chọn C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có năng lượng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Annapham95 Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Tú Zô Số vạch mà nguyên tử hydro có thể phát ra trong dãy Banme là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Tốc độ góc trong mẫu nguyên tử hydro Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
ThamHuong97 Nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng ℓượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Hải Quân Số các bức xạ khả dĩ mà nguyên tử hyđrô có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
T Mức năng lượng của nguyên tử Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
L Nguyên tử hydro phát ra photon có bước sóng là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Love_is_so_vague Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro . Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
LeLinh Để chuyển từ mức kích thích thứ nhất lên mức kích thích thứ 3 nguyên tử hidro cần hấp thụ photon có Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đ Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Sau khi hấp thụ năng lượng nguyên tử Hidro sẽ chuyển động như thế nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sooley Tính cảm ứng từ tại tâm nguyên tử hidro do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
N Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Số các bức xạ tối đa mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
rainmeteror Ở trạng thái dừng, nguyên tử: Bài tập Lượng tử ánh sáng 26
H Bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
adamdj Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Vận tốc của êlectron trong nguyên tử Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
A Laze rubi không hoạt động dựa theo nguyên tắc nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
iphodtv Vận tốc cực đại của quang điện tử là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Heavenpostman Hiệu suất lượng tử ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Khối lượng của điện tử bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Bán kính của vùng trên Anot mà điện tử đập vào là Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Lượng tử ánh sáng trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Lượng tử ánh sáng 53
N Hiệu suất lượng tử là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Sao Mơ Hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
chinhanh9 Số vạch quang phổ lớn nhất của hiđrô? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
adamdj Đám khí hiđrô Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top