Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ gần nhất với giá trị nào sau đây

Bài toán
Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A=10 độ, đặt trong không khí. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp, song song gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Đặt một màn quan sát ở phía sau lăng kính theo phương vuông góc với chùm tia chiếu tới lăng kính, trên màn quan sát thu được hai vạch sáng của hai màu đỏ và tím. Tịnh tiến màn quan sát một đoạn 57cm theo phương vuông góc với màn thì thấy vạch sáng màu tím di chuyển 6mm, trong khi khoảng cách giữa hai vạch sáng thay đổi 1mm. Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 1 độ
B. 1,2 độ
C. 0,7 độ
D. 1,4 độ
 
Bài toán
Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A=10 độ, đặt trong không khí. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp, song song gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Đặt một màn quan sát ở phía sau lăng kính theo phương vuông góc với chùm tia chiếu tới lăng kính, trên màn quan sát thu được hai vạch sáng của hai màu đỏ và tím. Tịnh tiến màn quan sát một đoạn 57cm theo phương vuông góc với màn thì thấy vạch sáng màu tím di chuyển 6mm, trong khi khoảng cách giữa hai vạch sáng thay đổi 1mm. Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 1 độ
B. 1,2 độ
C. 0,7 độ
D. 1,4 độ
Mình làm thế này chả biết sai chỗ nào nữa mọi người chỉ giúp với nhé.

Ta có:

$x=D\tan \varphi $
$\Rightarrow \Delta x=\Delta D\tan \varphi $
$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}57\tan {{\varphi }_{1}}=0,6
\\ 57\left( \tan {{\varphi }_{2}}-\tan {{\varphi }_{1}} \right)=0,1

\end{matrix}\right.$
$\Rightarrow \Delta \varphi \approx {{0,1}^{o}}$

Số nhỏ quá chả biết sai ở đâu nữa :(
Untitled VLPT.png
 
Last edited:
Mình làm thế này chả biết sai chỗ nào nữa mọi người chỉ giúp với nhé.

Ta có:

$x=D\tan \varphi $
$\Rightarrow \Delta x=\Delta D\tan \varphi $
$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}57\tan {{\varphi }_{1}}=0,6
\\ 57\left( \tan {{\varphi }_{2}}-\tan {{\varphi }_{1}} \right)=0,1

\end{matrix}\right.$
$\Rightarrow \Delta \varphi \approx {{0,1}^{o}}$

Số nhỏ quá chả biết sai ở đâu nữa :(
View attachment 810
Làm đúng rồi mà đến đoạn kết quả sai. Góc ló đỏ-tím là $\varphi_2=\dfrac{arc\tan 0,7}{57} = 0,7$ C.
 
$\left(D+57\right)\tan \left({\varphi}_{2}\right)-D\tan \left({\varphi}_{2}\right)=0,6cm$
$\left(D+57\right)[\tan \left({\varphi}_{2}\right)-\tan \left({\varphi}_{1}\right)]-D[\tan \left({\varphi}_{2}\right)-\tan \left({\varphi}_{1}\right)]=0,1cm$
Xin lỗi $0,4^o$
${\varphi}_{2}$ là góc lệch của tia tím
 
Last edited:
Bạn đăng đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nhầm đơn vị rồi, L=57mm. Nên đáp án là 1 độ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
inconsolable Hỏi góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím gần với giá trị nào nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Urahara Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Sao Mơ Hỏi phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tia ló màu đỏ truyền đối xứng qua lăng kính? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau. Bài tập Sóng ánh sáng 29
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM =10mm, xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
lam_vuong Hỏi trên đoạn MN số bức xạ trùng nhau của ba vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 8
V Hỏi vị trí gần vân trung tâm nhất có ánh sáng không đơn sắc cách vân trung tâm một khoảng bao xa ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
hongmieu Hỏi đồng hồ chạy được thời gian bao lâu thì lại phải thay pin? Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Hỏi S phải di chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Hỏi trên đoạn MN với $x_{M}$= 10mm và $x_{N}$= 30mm có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Hỏi S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu theo phương song song với màn quan sát Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Hỏi trong khoảng giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ hai cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
•One-HicF Hỏi trên miền giao thoa với bề rộng 6 cm thì xuất hiện bao nhiêu vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 0
•One-HicF Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất hiện trên màn là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
•One-HicF Hỏi bức xạ có bước sóng $\lambda_1$ thuộc vùng ánh sáng nào? Bài tập Sóng ánh sáng 2
•One-HicF Hỏi trên màn quan sát giữa 2 vân tối gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu lục Bài tập Sóng ánh sáng 1
Tai Tran Xác định góc hợp bởi 2 tia sáng ló ra khỏi lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 2
21653781 Giá trị của góc $\alpha_{0}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 6
chinhanh9 Để chùm tia ló song song thì góc A' phải có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Để có tán sắc của tia sáng trắng khi qua lăng kính thì góc tới i phải thỏa điều kiện Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Cador.Halley Phân biệt góc khúc xạ và độ lệch của các tia sáng theo chiết suất Bài tập Sóng ánh sáng 2
Đ Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Góc lệch của tia màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tính góc khúc xạ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Góc tạo bởi hai tia khúc xạ đỏ và tím trong thủy tinh bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
HuyGooner Tính góc tạo bởi tia ló đỏ và tím biết chiết suất của nước đối với đỏ, tím lần lượt là 1,32 và 1,35 Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Góc chiết quang bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Góc lệch giữa tia tới và tia ló có giá trị ? Bài tập Sóng ánh sáng 4
tkvatliphothong Tính góc trông khoảng vân và bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
adamdj Tính góc lệch của tia sáng Bài tập Sóng ánh sáng 7
P Chiếu một tia sáng đơn sắc vuông góc với mặt huyền của tam giác tới một trong 2 mặt còn lại thì tia Bài tập Sóng ánh sáng 1
canhbao Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
triminhdovip137 Góc lệch của tia màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 1
__Black_Cat____! Xác định góc quay bàn lăng kính tới vị trí vạch màu tím đỏi chiều chuyển động Bài tập Sóng ánh sáng 0
B Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím. Bài tập Sóng ánh sáng 2
__Black_Cat____! Góc giữa tia ló màu đỏ và tia phản xa màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 2
C Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top