Khi đó véc tơ cảm ứng từ tại M có

Câu hỏi
Tại đài truyền hình Nghệ An có một máy phát sóng điện từ . Xét một phương truyền nằm ngang , hướng từ Tây sang Đông. Gọi M là một điểm trên phương truyền đó. Ở thời điểm t , véc tơ cường độ điện trường tại M có độ lớn cực đại và hướng từ trên xuống. Khi đó véc tơ cảm ứng từ tại M có
A. độ lớn bằng không
B. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc
D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam
P/s: sử dụng quy gì đây?
 
Câu hỏi
Tại đài truyền hình Nghệ An có một máy phát sóng điện từ . Xét một phương truyền nằm ngang , hướng từ Tây sang Đông. Gọi M là một điểm trên phương truyền đó. Ở thời điểm t , véc tơ cường độ điện trường tại M có độ lớn cực đại và hướng từ trên xuống. Khi đó véc tơ cảm ứng từ tại M có
A. độ lớn bằng không
B. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc
D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam
P/s: sử dụng quy gì đây?
Hình như là D. . . . Sử dụng tam diện thuận
 
Câu hỏi
Tại đài truyền hình Nghệ An có một máy phát sóng điện từ . Xét một phương truyền nằm ngang , hướng từ Tây sang Đông. Gọi M là một điểm trên phương truyền đó. Ở thời điểm t , véc tơ cường độ điện trường tại M có độ lớn cực đại và hướng từ trên xuống. Khi đó véc tơ cảm ứng từ tại M có
A. độ lớn bằng không
B. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc
D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam
P/s: sử dụng quy gì đây?
Xòe bàn tay phải ra :D Sao cho chiều truyền sóng, véc tơ vận tốc đâm vào lòng bàn tay, ngón cái chõe ra 90 độ chỉ chiều véc tơ cảm ứng từ, chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều véc tơ cường độ điện trường.
Đáp án C :D
 
Xòe bàn tay phải ra :D Sao cho chiều truyền sóng, véc tơ vận tốc đâm vào lòng bàn tay, ngón cái chõe ra 90 độ chỉ chiều véc tơ cảm ứng từ, chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều véc tơ cường độ điện trường.
Đáp án C :D
Chuẩn rồi, mình hay nhầm bắc với Nam thế. Không nhớ bên nào là Bắc:tire:
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Khi đó vectơ cảm ứng từ tại M có? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
apple13197 Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
thanh thương Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
Iukk Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
Iukk Phát biểu sau đây là sai khi nói về sóng vô tuyến Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
To_Be_The_Best Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
K Chọn câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản : Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
kiemro721119 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường. Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
tkvatliphothong Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự thu và phát sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
ashin_xman Điều nào sau đây là sai khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
Mai Bò Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
__Black_Cat____! Chiếu chùm tia $X$ vào vỏ quả cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó quả cầu sinh ra: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
cobe_latdat Lúc này véc tơ cường độ điện trường đang Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 9

Quảng cáo

Top