Hiệu điện thế đặt vào anot và catot của 1 ống Rơnghen là $50kV$

Bài toán
Hiệu điện thế đặt vào anot và catot của 1 ống Rơnghen là $50kV$. Khi đó cường độ dòng điện qua ống là $I=5 mA$. Giả thiết $1$% năng lượng của chùm electron được chuyển hoá thành năng lượng của tia $X$ và năng lượng trung bình của các tia $X$ sinh ra bằng $75$% của tia $X$ co bước sóng ngắn nhất. Coi electron phát ra khỏi catot có vận tốc ban đầu không đáng kể. Số photon tia $X$ phát ra trong $1s$ bằng:
A. $4,2.10^{14}$
B. $3,125.10^{15}$
C. $4,2.10^{15}$
D. $3,125.10^{14}$
 
Bài toán
Hiệu điện thế đặt vào anot và catot của 1 ống Rơnghen là $50kV$. Khi đó cường độ dòng điện qua ống là $I=5 mA$. Giả thiết $1$% năng lượng của chùm electron được chuyển hoá thành năng lượng của tia $X$ và năng lượng trung bình của các tia $X$ sinh ra bằng $75$% của tia $X$ co bước sóng ngắn nhất. Coi electron phát ra khỏi catot có vận tốc ban đầu không đáng kể. Số photon tia $X$ phát ra trong $1s$ bằng:
A. $4,2.10^{14}$
B. $3,125.10^{15}$
C. $4,2.10^{15}$
D. $3,125.10^{14}$
Bài làm:
Ta có công suất bức xạ là:
$P=UI=n.W$, (trong đó n là số photon tia X thoát ra trong 1 s, W là năng lượng của chùm electron),
Và ta có: $W=100.0,75.\dfrac{hc}{\lambda_{min}}=100.0,75.50.10^3.1.6.10^{-19}$.
$\rightarrow n \approx 4,2.10^{14}$.
Chọn $A$.
 
Bài làm:
Ta có công suất bức xạ là:
$P=UI=n.W$, (trong đó n là số photon tia X thoát ra trong 1 s, W là năng lượng của chùm electron),
Và ta có: $W=100.0,75.\dfrac{hc}{\lambda_{min}}=100.0,75.50.10^3.1.6.10^{-19}$.
$\rightarrow n \approx 4,2.10^{14}$.
Chọn $A$.
Nhờ mod giải thích giùm mình đoạn này được không
 
Bài toán
Hiệu điện thế đặt vào anot và catot của 1 ống Rơnghen là $50kV$. Khi đó cường độ dòng điện qua ống là $I=5 mA$. Giả thiết $1$% năng lượng của chùm electron được chuyển hoá thành năng lượng của tia $X$ và năng lượng trung bình của các tia $X$ sinh ra bằng $75$% của tia $X$ co bước sóng ngắn nhất. Coi electron phát ra khỏi catot có vận tốc ban đầu không đáng kể. Số photon tia $X$ phát ra trong $1s$ bằng:
A. $4,2.10^{14}$
B. $3,125.10^{15}$
C. $4,2.10^{15}$
D. $3,125.10^{14}$
Hướng: Đăt $\dfrac{\text{Năng lượng trung bình của các tia x \sin h ra}}{\text{Năng lượng của tia X co bước sóng ngắn nhất}}=a$ và $\text{phần trăm năng lương của chùm tia đươc chuyển hóa thành năng lương tia X.}=b$
Cái công thức nó là như thế này nhé:$ $n=\dfrac{I. B}{e. A}$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thuhuyen2002 Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Tìm hiệu điện thế hãm để dập tắt dòng quang điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Change Catot giờ là hợp kim đồng và nhôm thì hiệu điện thế hãm triệt tiêu dòng quang điện là Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
Mai Bò Hiệu điện thế hãm $U_{h}$ đối với bức xạ trên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Joyka Hiệu điện thế giữa anot và catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
chinhanh9 Hiệu điện thế hãm có giá trị là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Halerm Dép Độ lớn của hiệu điện thế hãm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
nhokpq.ine Hiệu điện thế cần đặt để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Hiệu điện thế giữa hai cực anot và catot của ống Rơnghen này có Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
P Hiệu điện thế tại hai cực của ống là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tốc độ của electrôn tăng tốc qua hiệu điện thế $10^5$ V là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Hiệu điện thế U gần bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Đặt một hiệu điện thế $U_{AK}=-1,25V$ thì e quang điện có thể tới cách anôt một khoảng min là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế lúc sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Hiệu điện thế hãm nhỏ nhất hai bản tụ phải bằng bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Quả cầu đạt hiệu điện thế cực đại là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda '$ thì hiệu điện thế hãm bây giờ là $-U_h -2V$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Tìm hiệu điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Bài toán về hiệu điện thế hãm khi chiếu các tia sáng vào tế bào quang điện. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Hiệu điện thế giữa hai đầu ống Cu-lit-giơ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Sao Mơ Hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
NTH 52 Số bức xạ không gây hiệu ứng quang điện là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
T Hiệu suất phát quang cực đại của đèn ba phổ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Hiệu suất của bộ pin ...? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Đèn không gây ra hiệu ứng phát quang với chất huỳnh quang trên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Heavenpostman Hiệu suất lượng tử ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Hiệu bước sóng ngắn nhất của dãy Pasen và Banme Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Hiệu suất lượng tử là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
O Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
BoythichFAP Tính cường độ dòng điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Khi vừa ra khỏi tụ điện vec tơ vận tốc hợp với véc tơ vận tốc ban đầu một góc Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Hải Quân Giới hạn quang điện của kim loại là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
iphodtv Vận tốc cực đại của quang điện tử là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tiendatptbt Electron chuyển động trong điện trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Electron chuyển động trong điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Ngoc_Bich Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm bây giờ là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Hiện tượng quang điện ngoài với vật dẫn cô lập Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Giới hạn quang điện của kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
ahquyet043 Giới hạn quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
anh yêu em Tại thời điểm có $i _{2}= i _{1}= I _{1}$ thì tỉ số điện tích $q_{2}/q_{1}$ của hai tụ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top