Biên pháp nâng cao công suất cho đông cơ

Câu hỏi
Để năng cao hệ số công suất cho toàn mạch, người ta thường
A. Mắc thêm tu điên song song với động cơ.
B. Mắc thêm tu điên nối tiếp với động cơ.
C. Mắc thêm cuôn cảm song song với động cơ.
D. Mắc thêm cuôn cảm nối tiếp với động cơ.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
Để năng cao hệ số công suất cho toàn mạch, người ta thường
A. Mắc thêm tu điên song song với đônh cơ.
B. Mắc thêm tu điên nối tiếp với đông cơ.
C. Mắc thêm cuôn cảm song song với đông cơ.
D. Mắc thêm cuôn cảm nối tiếp với đông cơ.
Em nghĩ thế này ạ.
Trong động cơ có cuộn cảm nên ta cần mắc nối tiếp tụ điện vào nhằm giảm độ lệch pha giữa $u$ và $i$ từ đó nâng cao hệ số công suất hay nâng cao công suất.
Chọn B.
Đáp án là gì vậy anh
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lúc chưa mắc thêm tụ điện thì đoạn mạch có $
\left\{\begin{matrix}
\vec{i}=\vec{i_1} & \cos \varphi =\cos \varphi _1\end{matrix}\right.
$
Sau khi mắc tụ điện song song với động cơ(động cơ có tính cảm kháng)
$\vec{i}=\vec{i_1}+\vec{i_C}$, ta thấy $\dfrac{}{varphi^}'\dfrac{<}{varphi}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Thành Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán mắc mạch điện phân nhánh rồi. Gặp Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sai hết. Chắc đại học không ra đâu anh nhỉ ?
 

Quảng cáo

Top