Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào ?

Bạn cho mình hỏi hình như hiện tượng cảm ứng điện từ là bao gồm luôn cả hiện tượng tự cảm mà vậy câu a cũng đâu có sai
Ờ nhỉ sao không chọn đáp án A ? ?? ?? ?? ?? ?
Lời giải
Nếu xem quá trình dao động của mạch LC trong một chu kỳ T thì ta sẽ thấy luôn có sự biến thiên của dòng điện chính trong mạch.
"Nếu thay đổi cường độ dòng điện sẵn có trong mạch để từ thông do chính dòng điện đó sinh ra và gửi qua diện tích của mạch thay đổi, thì trong mạch cũng xuất hiện một dòng điện cảm ứng, phụ thêm vào dòng điện chính sẵn có của mạch. Dòng điện cảm ứng này gọi là dòng điện tự cảm. Hiện tượng đó được gọi là hiện tượng tự cảm" (Định nghĩa về hiện tượng tự cảm). Như vậy đáp án đúng là: C.
 

Quảng cáo

Top