Sự khác biệt quan trọng nhất của tia gamma đối với tia Ronghen là:

Các bạn có thể giải thích giúp mình với. Theo mình nghĩ thì cả tia gamma và tia Ronghen đều có khả năng đâm xuyên nhưng tia gama đâm xuyên tốt hơn. Vì sao đó được xem là sự khác biệt quan trọng nhất. Mình cảm ơn!
 

Quảng cáo

Top