R biến thiên Công suất cực đại của mạch khi cho R biến thiên là:

Bài toán
Đặt điện áp ổn định $u=U \sqrt{2} \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch RLC với R là biến trở. Khi R có giá trị $R_1$ và $R_2$ thì công suất tiêu thụ của mạch đều là $P=150 W$ và ứng với giá trị $R_1$ điện áp hai đầu mạch lệch pha so với dòng điện một góc $\dfrac{\pi }{12}$. Công suất cực đại của mạch khi cho R biến thiên là:
A. 300 W
B. $200\sqrt{2}$ W
C. $300\sqrt{2}$ W
D. 200 W
 
Bài toán
Đặt điện áp ổn định $u=U \sqrt{2} \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch RLC với R là biến trở. Khi R có giá trị $R_1$ và $R_2$ thì công suất tiêu thụ của mạch đều là $P=150 W$ và ứng với giá trị $R_1$ điện áp hai đầu mạch lệch pha so với dòng điện một góc $\dfrac{\pi }{12}$. Công suất cực đại của mạch khi cho R biến thiên là:
A. 300 W
B. $200\sqrt{2}$ W
C. $300\sqrt{2}$ W
D. 200 W
Có:
$$P=\dfrac{U^2}{R}\cos ^2 \varphi $$
Chọn $$R_1=1\Rightarrow \left|Z_L-Z_C \right|=\tan \dfrac{\pi }{12}$$
Và $$U^2=\dfrac{150}{\cos ^2\dfrac{\pi }{12}}$$
Do đó
$$P_{max}=\dfrac{U^2}{2\left|Z_L-Z_c \right|}=300W$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 3
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
BoythichFAP Công suất cực đại ?? Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP R biến thiên Khi góc lệch pha của $U_{AN}$ so với $U_{AB}$ cực đại thì hệ số công suất đoạn AN là? Bài tập Điện xoay chiều 12
K Hộp đen Công suất cực đại của đoạn mạch AB là: Bài tập Điện xoay chiều 1
caubamcc01 Điều chỉnh $\omega $ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 0
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
C Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại Bài tập Điện xoay chiều 3
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
zkdcxoan L biến thiên Hỏi công suất tiêu thụ cực đại của mạch là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 4
inconsolable R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
datanhlg Gía trị R để công suất trên R đạt cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Công suất tức thời của đoạn mạch có giá trị cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
P Công suất toàn mạch cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 1
litieulong96 Tính công suất cực đại của mạch khi R biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 4
hao.baobinh10 Công suất cơ học cực đại mà động cơ có thể sinh ra Bài tập Điện xoay chiều 12
inconsolable C biến thiên Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 R biến thiên Khi thay đổi R thì công suất của mạch cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
hao.baobinh10 R biến thiên Khi thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
A Tũn R biến thiên Giá trị nào của R để công suất cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
P Truyền tải điện Để giảm công suất hao tổn trên đường dây tải điện 100 lần thì điện áp giữa hai cực của một trạm phát Bài tập Điện xoay chiều 0
D Tính công suất cực đại của đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin R biến thiên Xác định giá trị cực đại của công suất trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
tkvatliphothong R biến thiên Tính giá trị của R đề công suất tiêu thụ trên AB cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
C f biến thiên Tìm công suất tiêu thụ cực đai khi tần số f thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
L f biến thiên Hỏi ở tần số $f_{2}$ là bao thì hệ số công suất của cả mạch AB đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 5
L Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 1
P f biến thiên Khi điều chỉnh ω để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 5
H C biến thiên Điều chỉnh C để tổng điện áp $U_{AB} +U_{AM}+U_{MB}$ đạt giá trị cực đại.Khi đó hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
T R biến thiên Tìm $R_2$ để công suất trên đoạn AN là cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 7
T C biến thiên Điều chỉnh giá trị của tụ để giá trị ${{U}_{AN}}+{{U}_{NB}}$ đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất củ Bài tập Điện xoay chiều 4
ShiroPin Công suất tức thời cực đại của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 1
C Điện áp giữa hai cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí giảm 100 lần Bài tập Điện xoay chiều 1
D Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
T C biến thiên Hỏi khi C=0.5$C_1$ thì công suất tiêu thụ giảm bao nhiêu so với công suất cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter f biến thiên Cho công suất tính theo công suất cực đại, $U_L$ max Bài tập Điện xoay chiều 14
T R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên mạch cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 6
dtdt95 C biến thiên Tính điện dung và giá trị cực đại của công suất tiêu thụ. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trê Bài tập Điện xoay chiều 4
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
Tăng Hải Tuân C biến thiên Điều chỉnh $C$ để $U$ hai đầu cuộn dây đạt cực đại, tính hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 4
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top