Khi đó $\lambda_{3}$ : $\lambda_{2}$ : $\lambda_{1}$ là ???

Bài toán
Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hiđro được xác định bởi công thức $E_{n}$ = $\dfrac{-13.6}{n^{2}}$ (eV) (với n = 1,2,3. . . . . ). Gọi $\lambda_{1}$,$\lambda_{2}$,$\lambda _{3}$ lần lượt là ba bước sóng dài nhất của các dãy Laiman, Banme và Pasen. Khi đó $\lambda_{3}$ : $\lambda_{2}$ : $\lambda_{1}$ là :
A. 435 : 137 : 25
B. 470 : 152 : 20
C. 470 : 189 : 27
D. 540 : 189 : 35
 
Bài toán
Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hiđro được xác định bởi công thức $E_{n}$ = $\dfrac{-13.6}{n^{2}}$ (eV) (với n = 1,2,3. . . . . ). Gọi $\lambda_{1}$,$\lambda_{2}$,$\lambda _{3}$ lần lượt là ba bước sóng dài nhất của các dãy Laiman, Banme và Pasen. Khi đó $\lambda_{3}$ : $\lambda_{2}$ : $\lambda_{1}$ là :
A. 435 : 137 : 25
B. 470 : 152 : 20
C. 470 : 189 : 27
D. 540 : 189 : 35
Bạn xem lại đề đã chính xác chưa? :)
 
Chính xác rồi đấy bạn :)
Ok.
Bài toán
Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hiđro được xác định bởi công thức $E_{n}$ = $\dfrac{-13.6}{n^{2}}$ (eV) (với n = 1,2,3. . . . . ). Gọi $\lambda_{1}$,$\lambda_{2}$,$\lambda _{3}$ lần lượt là ba bước sóng dài nhất của các dãy Laiman, Banme và Pasen. Khi đó $\lambda_{3}$ : $\lambda_{2}$ : $\lambda_{1}$ là :
A. 435 : 137 : 25
B. 470 : 152 : 20
C. 470 : 189 : 27
D. 540 : 189 : 35
Lời giải

Ta có:
$$
\left\{\begin{matrix}
\epsilon _{3}=13,6\left(\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{16}\right)=\dfrac{119}{180} & & & \\
\epsilon _{2}=13,6\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{9}\right)=\dfrac{17}9{} & & & \\
\epsilon _{1}=13,6\left(1-\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{51}{5} & & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow \lambda _{3}:\lambda _{2}:\lambda _{1}=\dfrac{hc}{\epsilon _{3}}:\dfrac{hc}{\epsilon _{2}}:\dfrac{hc}{\epsilon _{1}}$$
$$\leftrightarrow \lambda _{3}:\lambda _{2}:\lambda _{1}=\dfrac{180}{119}:\dfrac{9}{17}:\dfrac{5}{51}$$
Mẫu số chung nhỏ nhất: MCSNN: 357.
$\Rightarrow \lambda _{3}:\lambda _{2}:\lambda _{1}=$540:189: 35
Đáp án D. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
triminhdovip137 Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
Hải Quân Khi vừa ra khỏi tụ điện vec tơ vận tốc hợp với véc tơ vận tốc ban đầu một góc Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
inconsolable Tính động năng cực đại khi e đập vào Anot? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Khi e chuyển lên quỹ đạo dừng N thì lực tương tác thay đổi bao nhiêu lần ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách A một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Dòng quang điện bão hòa khi này bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Iukk Động năng cực đại của electron quang điện khi đến anôt sẽ là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Heavenpostman Khi chuyển từ m đến n thì bán kính quỹ đạo của electron thay đổi thế nào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên khi dùng hết 1g $D_{1}^{2}$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí Hêli là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
L Năng lượng toả ra khi 1 kmol heli được tạo thành là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Sau khi hấp thụ năng lượng nguyên tử Hidro sẽ chuyển động như thế nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tramyvodoi Động năng cực đại của các quang electron khi đạp vào anot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
P Năng lượng và tần số của mỗi phôtôn sinh ra do sự hủy cặp electron-pôzitrôn khi động năng ban đầu.. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
HuyGooner Tính vận tốc cực đại của e khi đập vào anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Khi nhảy lên quỹ đạo$M$. electron có tốc độ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Cường độ dòng điện chạy trong ống khi ống goạt động Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
adamdj Nhiệt độ của nước khi vừa ra khỏi ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
T Bài toán về hiệu điện thế hãm khi chiếu các tia sáng vào tế bào quang điện. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
H Điện thế cực đại của tấm kim loại đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Annapham95 Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
dungpro1511 Khí đó $\lambda_{3}$ : $\lambda_{2}$ : $\lambda_{1}$ là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Đ Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
M Công thoát A của kim loại đó tính theo $f_1$ và $f_2$ theo biểu thức là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Sau đó bao lâu tỉ số này bằng 9 Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
ShiroPin Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
sooley Điện thế quả cầu sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
kiemro721119 Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
rainmeteror Vận tốc ban đầu cực đại tỷ lệ $v_1:v_2:v_3=3:k:1$. Trong đó k bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Giá trị của $ \lambda $ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Hoàng Phong Gía trị của $\lambda $ là : Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top