Tình khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần ...

Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có chu kỳ dao động 0,5s. Kích thích cho con lắc dao động với biên độ gấp 2 lần độ giãn của lò xo khi vật cân bằng. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần gia tốc của vậy có độ lớn bằng gia tốc rơi tự do là?
A. 1/8
B. 1/6
C. 1/12
D. 3/8
 
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có chu kỳ dao động 0,5s. Kích thích cho con lắc dao động với biên độ gấp 2 lần độ giãn của lò xo khi vật cân bằng. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần gia tốc của vậy có độ lớn bằng gia tốc rơi tự do là?
A. 1/8
B. 1/6
C. 1/12
D. 3/8
Dễ dàng tính được: $\Delta l=\dfrac{1}{16}\left(m\right)$ và $\omega =4\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
$a_{max}=A \omega ^{2}=2 \Delta l \omega ^{2}=20 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
Đi từ giá trị $g$ đến $-g$ vật quét góc nhỏ nhất là $\dfrac{\pi }{3}$
Vậy $t=\dfrac{1}{12}\left(s\right)$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
trungthinh.99 Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi vật dao động đến khi $F_{đh}=1.5N$ Bài tập Dao động cơ 2
Hongngocc Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ +3,5 cm đến vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
Alitutu Khoảng cách hai vật tại thời điểm lò xo bị nén cực đại lần thứ nhất là Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Cường độ điện trường $E$ có giá trị khoảng Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Khoảng cách giữa hai vật sau $\frac{5}{\pi }s$ từ lúc bắt đầu va chạm là? Bài tập Dao động cơ 3
Alitutu Khoảng thời gian ngắn nhất để lực đàn hồi của lò xo kéo đầu cố định của lò xo lại Bài tập Dao động cơ 4
Alitutu Véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nà Bài tập Dao động cơ 3
Gem Khoảng cách tối thiểu từ đỉnh đến pittong đến miệng để ở ống nghe được âm cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tính quãng đường mà vật đi được sau khoảng thời gian $t=\dfrac{25}{20}$ (s) Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai vật có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 18
N Sau khoảng thời gian $t_{2}$ = 12,5 s (kể từ thời điểm ban đầu) vật đi được quãng đường: Bài tập Dao động cơ 1
tudat1402 Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0 Bài tập Dao động cơ 0
congchuaxuxu97 Thời gian kể từ lúc áp phanh đến lúc đĩa dừng lại bằng Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Thời gian ngắn nhất để quả cầu của con lắc dịch chuyển được một cung có độ dài bằng Bài tập Dao động cơ 4
Alitutu Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn $6cm$ lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 2
C Tìm thời điểm lò xo không bị biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Lần thứ 2 động năng bằng thế năng tại thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 3
anzaiii Nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian Bài tập Dao động cơ 10
anzaiii Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí cm theo chiều âm của trục tọa độ ? Bài tập Dao động cơ 13
triminhdovip137 Thời gian lò xo bị nén trong nửa chu kì đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó . Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top