Đề thi thử Đại học môn Vật lí lần 1 năm 2014 Diễn đàn vật lí phổ thông

Thay mặt Ban Quản trị diễn đàn, mình xin phép khởi động những ngày luyện đề thi tại diễn đàn.
Đây là đề đầu tiên trong số đó.
Các bạn tải đề về tại file đính kèm.
Các bạn có thể thảo luận, góp ý, nhận xét ngay tại topic này.
Cám ơn và mong mọi người ủng hộ.
 

Attachments

Em xin mở màn :)
Câu 2: Một con lắc lò xo nằm ngang, lò xo có khối lượng không đáng kể và có độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$, vật nặng có khối lượng $m=400 \ \text{g}$. Chọn Ox cùng phương với trục của lò xo, O là vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t=0 lúc con lắc đang ở vị trí cân bằng người ta tác dụng lên m một lực $F=2\left(N\right)$ theo chiều dương của trục lò xo trong thời gian 0,3s. Bỏ qua
mọi ma sát. Sau 0,5 s từ thời điểm ban đầu, vật đi được quãng đường gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 12 cm
B. 7,5 cm
C. 11,5 cm
D. 10 cm
Bài làm:
$\omega =5\pi \left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$
Khi tác dụng lực F, vật sẽ DĐĐH quanh VTCB mới O' với $OO'=A=\dfrac{F}{k}=2\left(cm\right)$.
Lúc t=0, vật đang ở biên dương, sau $0,3s=\dfrac{3T}{4}$ vật ở O:

Lúc này: So với O vật có li độ x=2;$v=\omega A=10\pi \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$
Biên độ sau khi ngừng tác dụng lực:

$A'^{2}=A^{2}+\left(\dfrac{v}{\omega }\right)^2=2\sqrt{2}\left(cm\right)$
Quãng đường vật đi được sau 0,5s:
$s=3A+2A'=3.2+2.2\sqrt{2}=11,66\left(cm\right)$ gần giá trị C nhất.
Chọn C.
 
Câu 3: Cho mạch điện gồm ba phần tử: cuộn thuần cảm, điện trở thuần R, tụ điện C mắc nối tiếp nhau. M và N là các điểm giữa ứng với cuộn dây và điện trở, điện trở và tụ. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB có tần số 50Hz. Điện trở và độ tự cảm không đổi nhưng tụ có điện dung biến thiên. Người ta thấy khi $C=C_x$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu M, B đạt cực đạị bằng hai lần hiệu điện thế hiệu dụng U của nguồn. Tỉ số giữa cảm kháng và dung kháng khi đó là:
A. 4/3
B. 2
C. 3/4
D. 1/2.
Bài làm:
Dễ dàng có được, $U_{MB-max}\Leftrightarrow Z_{C}=\dfrac{Z_{L}+\sqrt{Z_{L}^{2}+4R^{2}}}{2}$ (1)

Và $U_{MB-max}=\dfrac{U}{2R}.\left(Z_{L}+\sqrt{Z_{L}^{2}+4R^{2}}\right)=2U$ (2)
Từ (1) và (2) tìm được :
$\dfrac{Z_{L}}{Z_{C}}=\dfrac{3}{4}$
Chọn C.
 
Thay mặt Ban Quản trị diễn đàn, mình xin phép khởi động những ngày luyện đề thi tại diễn đàn.
Đây là đề đầu tiên trong số đó.
Các bạn tải đề về tại file đính kèm.
Các bạn có thể thảo luận, góp ý, nhận xét ngay tại topic này.
Cám ơn và mong mọi người ủng hộ.
Em chưa hiểu lắm, nếu muốn biết mình làm đúng hay sai thì vào đâu xem ạ?
 
Đáp án đề thi thử:
1B 2C 3C 4A 5D 6A 7B 8A 9B 10C 11D 12D 13A 14B 15D 16A 17D 18D 19B 20C 21C 22B 23A 24C 25C 26D 27A 28A 29C 30B 31D 32A 33A 34A 35C 36C 37D 38C 39B 40B 41D 42A 43D 44C 45D 46D 47A 48C 49B 50B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
GS.Xoăn Giải chi tiết Đề thi thử Đại học diễn đàn vatliphothong.vn lần I 2015 Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 99
Tăng Hải Tuân Đề thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 9
hoankuty Tổng hợp đề thi thử của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 1
NTH 52 Đề thi thử Đại học môn Vật lí - Bùi Đình Hiếu Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 17
tkvatliphothong Đề thi thử Đại học môn Vật lí lần 2 năm 2014 Diễn đàn vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 45
T Tổng hợp đề thi thử lần 1,2,3,4 năm 2013 của diễn đàn Vật Lý Phổ Thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 1
kiemro721119 Nhận xét đề thi thử lần 4 của diễn đàn. Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 5
NTH 52 Đề thi thử đại học môn vật lí lần 4 năm 2013 của diễn đàn vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 108
Tăng Hải Tuân Nhận xét về đề thi thử Đại học lần II môn Vật Lí 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 21
Tăng Hải Tuân [20h - Thứ 3 - 16/10/2012] Đề thi thử Đại học lần II năm 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 0
Tăng Hải Tuân [Thông báo] Về đề thi thử của diễn đàn vatliphothong.vn Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 3
Tăng Hải Tuân Đáp án thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 1
NTH 52 Đáp án thi thử đại học lần 4 /2013 của diễn đàn vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 3
Tăng Hải Tuân Thi thử Đại học lần III môn Vật Lí 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 34
Tăng Hải Tuân Đáp án Thi thử Đại học lần II 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 21
Tăng Hải Tuân Thi thử Đại học lần II môn Vật Lí 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 21
Tăng Hải Tuân Đáp án Thi thử Đại học lần I 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 28
Tăng Hải Tuân Thi thử Đại học lần I môn Vật Lí 2013 của diễn đàn Vật lí phổ thông Đề thi thử của Diễn đàn Vật Lí phổ thông 17
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top